Skip to main content
search

Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο – βασικές έννοιες

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.).

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Χωριστικό σύστημα : Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλ. το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.
2. Μικτό (παντορροϊκό) σύστημα : Είναι το σύστημα των συλλογής ακαθάρτων και όμβριων νερών στο ίδιο δίκτυο αγωγών.
3. Το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ο αγωγός μεταφοράς και διάθεσης και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό την συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευασθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή το Δήμο Χανίων, σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.
Στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές μονάδες, εργατικές κατοικίες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λ.π.). Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το οριστικό δίκτυο.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατασκευάζει βάσει εγκεκριμένης μελέτης χωριστικό δίκτυο αποχετεύσεως.
Οι υπάρχοντες σήμερα παντορροϊκοί αγωγοί μετά την προβλεπόμενη από την παραπάνω μελέτη κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στους ίδιους δρόμους, θα μετατραπούν σε αγωγούς ομβρίων.
4. Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα.
5. Οικιακά λύματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμάτων, όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.).
6. Βιομηχανικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από την κατεργασία βιομηχανικών προϊόντων, σε όλο τον κύκλο παραγωγής, ανεξάρτητα από τον βαθμό φόρτισης.
7. Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
8. Νόμιμη σύνδεση ακίνητου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή του Δήμου Χανίων στο παρελθόν.
9. Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς της έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Άρθρο 2ο - υποχρέωση σύνδεσης

1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε δρόμο ­υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωμένοι να αποχετεύουν τα ακάθαρτα νερά του ακινήτου τους ­στον αγωγό αυτό.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κτιστούν αργότερα.
2. Στους αγωγούς ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση των ομβρίων. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα νερά και χωριστά τα όμβρια, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνδεση με παντορροϊκό αγωγό. Αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τάσσει προθεσμία για την πραγματοποίηση του, μετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και τη σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων.
3. Η αποχέτευση των ομβρίων γίνεται στους αγωγούς ομβρίων και στους παντορροϊκούς αγωγούς. Όταν τα όμβρια νερά δεν αποχετεύονται σε αγωγό, πρέπει να διοχετεύονται με κλειστό αγωγό κάτω από την στάθμη του πεζοδρομίου, στο ρείθρο του δρόμου.
4. Η αποχέτευση των ομβρίων νερών στους αγωγούς ομβρίων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως, όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνση τους. Για τέτοιες περιπτώσεις αποφασίζει κάθε φορά το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..
Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων – οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την υπηρεσία αποχέτευσης για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο ομβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση με τον υπόνομο ακαθάρτων, αν υπάρχει.
5. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και οι κύριοι των ακινήτων επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους.
Επίσης για ακίνητα που η σύνδεσή τους με τον αγωγό αποχέτευσης είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δύναται να επιτρέψει την σύνδεση για την εν όλω ή εν μέρει αποχέτευση του ακινήτου, μετά :
α) από έγγραφη συμφωνία των ομόρων ιδιοκτητών και
β) μετά από δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατά­ξεις.
6. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται,
τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, πρέπει
υποχρεωτικά να συνδεθούν με το οριστικό δίκτυο υπονόμων, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.
Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης στην περίπτωση κατάργησης του παλιού υπάρχοντος αγωγού βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης μετά την κατασκευή αγωγού λυμάτων δίπλα από παντοροροϊκό αγωγό που διατηρείται στο εξής σαν αγωγός ομβρίων, οι συνδεδεμένοι με τον παντορροϊκό αγωγό είναι υποχρεωμένοι να συνδέσουν την αποχέτευση των λυμάτων τους με τον νέο αγωγό. Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
7. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να απαλλάξει από την υποχρέωση για σύνδεση, εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη τους, που θα συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, και εφ όσον η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών γίνεται σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ.

Άρθρο 3ο - εξωτερικές διακλαδώσεις – εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων νερών που περιλαμβάνει :
α) Το φρεάτιο προσαρμογής, στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, ή κατά μήκος του πεζοδρομίου.
γ) Την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου ή με το φρεάτιο παροχετεύσεως που υπάρχει επί του πεζοδρομίου.
Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου.
Για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π. που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.
2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Ν.1069/80 από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και χρεώνονται στους
ιδιοκτήτες με βάση τον απολογισμό των εργασιών. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αδυνατεί με τα συνεργεία της να κατασκευάσει την διακλάδωση δίδει γραπτή άδεια στους ιδιοκτήτες για να την κατασκευάσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Δεδομένου ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στα καινούργια δίκτυα αποχέτευσης, κατασκευάζει διακλαδώσεις για κάθε ιδιοκτησία, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το ήμισυ του πλάτους του δρόμου στον οποίο ευρίσκεται η διακλάδωση , με ισχύουσα τιμή που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Επίσης με ισχύουσα απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων.
Σε περίπτωση άρνησης (μη κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών και της πληρωμής της προκαταβολής εντός της ανωτέρω τακτής προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χρεώνει το τέλος σύνδεσης και την δαπάνη της διακλάδωσης προσαυξημένα κατά 10% στους επόμενους λογαριασμούς ύδατος και σε δόσεις όπως και κατά την κανονική έκδοση αδείας.
3. Κανείς εκτός από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα αποχέτευσης έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..
4. Οι επισκευές και συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με δικές της δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό ύδατος.
5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου προσαρμογής (μη περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ’αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τις οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Διευκρινίζεται ότι :
α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης. β) Για την σύνδεση ακινήτου με το οριστικό δίκτυο, πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
6. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από την δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσίφωνα.
7. Στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων και γενικά σε όσες εγκαταστάσεις η Τ. Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κρίνει απαραίτητο, θα τοποθετείται πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και λιποσυλέκτης.
8. Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν εφαρμόσει όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους (5), (6) και (7), η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις της, μπορεί να διακόπτει την παροχή του νερού.

Άρθρο 4ο - αριθμός εξωτερικών διακλαδώσεων

1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σ’ ένα οικόπεδο αποτελούν ένα σύνολο και εξυπηρετούνται με μία εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων.
2. Κατ’ εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται
η κατασκευή περισσοτέρων, από μία, εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων, όταν πρόκειται :
α) Για συνοικισμό από μικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.
β) Για πολύ μεγάλα κτίρια
γ) Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που να πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κ.λ.π. δ) Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης που έχουν διαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 1024 της 10/15 Νοεμβρίου 1971 “περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίων οικοπέδων” (ΦΕΚ 232/Α) ή που τα κτίρια που βρίσκονται σ’ αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.
3. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και
βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδος αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή αναλόγων – χωριστών – εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
4. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση.
5. Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικοδομήσιμα, κατά το Γ.Ο.Κ., το κάθε ένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

Άρθρο 5ο - Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

1. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευμένων υγρών (άντληση), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 13 και 14 του μέρους ΧΙ του κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. (Β.Δ. της 13/5-23/6/1936 ΦΕΚ Α 270).
Η σχετική συνολική δαπάνη για την μηχανική ανύψωση, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
2. Για την αποχέτευση τέτοιων χώρων ισχύει ανάλογα η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του παρόντος.

Άρθρο 6ο - Αποχετευόμενα νερά

1. Με την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα νερά των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης, αν η αποχέτευση τους δεν απαγορεύεται από τις επόμενες διατάξεις και κάθε άλλη ρευστή ακαθαρσία, που κρίνεται κατάλληλη για αποχέτευση από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αρκετά διαλυμένη για να παρασύρεται τελείως.
2. Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή με άλλο τρόπο διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. των ακολούθων ουσιών :
α) Υγρών κ.λ.π. που προέρχονται γενικά από βόθρους, στεγανούς ή απορροφητικούς. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται με βυτιοφόρα.
β) Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, άμμος, στάχτη, κουρέλια κ.α.
γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για την ζωή του προσωπικού συντήρησης.
δ) Αερίων ή ατμών. Απαγορεύεται ειδικά η σύνδεση αγωγών που διοχετεύουν ατμούς κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης.
ε) Νερών αποχέτευσης που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.
στ) Νερών αποχέτευσης που μπορούν να δυσκολέψουν την λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης εφόσον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. πρόκειται για σημαντικές ποσότητες.
ζ) Νερών αποχέτευσης με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε λίπη και έλαια.
η) Νερών αποχέτευσης με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40° Κελσίου.
θ) Νερών γενικά και υγρών που δεν πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά για την κατασκευή των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
ι) Νερών και υγρών με ουσίες που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων. 3. Όσον αφορά τα λύματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, γκαράζ, στάβλους κ.λ.π. για να μπουν στο δίκτυο και να επεξεργαστούν στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για αυτού του είδους τα απόβλητα θα έχει σαν οδηγό τον παρακάτω πίνακα χαρακτηριστικών σαν προϋποθέσεων ώστε να τα δεχθεί στο δίκτυο της.

Α. Απαγορεύεται η παρουσία μέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών :
α) Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40° C συμπεριλαμβανομένων και των νερών ψύξης.
β) Ουσιών που έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή μικρότερο των 30° C.
γ) Υγρών που έχουν PH μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο του 9.
δ) Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή με το νερό.

Β. Ανώτατα επιτρεπτά όρια βιομηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδο τους στο δίκτυο αποχέτευσης.
1) Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD5 500 ΡΡΜ.
2) ΒOD μετά δίωρη καθίζηση 350 ΡΡΜ.
3) Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 700 ΡΡΜ.
4) Αιωρούμενα στερεά 350 ΡΡΜ.
5) Καθιζάνοντα στερεά 10 ΡΡΜ.
6) Συνολικά στερεά από εξάτμιση 1000 ΡΡΜ.
7) Συνολικά διαλελυμένα στερεά 1500 ΡΡΜ.
8) Θειϊκά (σαν -SO -2) 350 ΡΡΜ
9) Διαλυτά θειούχα (σαν S-2) 10 ΡΡ
10) Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CN) 5 ΡΡΜ.
11) Φαινόλες 5 ΡΡΜ.
12) Απορρυπαντικά 25 ΡΡΜ.
13) Μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά 5 ΡΡΜ.
14) Ολικό άζωτο 100 PPM.
15) Ολικός φώσφορος 15 ΡΡΜ.
16) Λίπη έλαια και επιπλέουσες ουσίες 25 ΡΡΜ.
17) Υδράργυρος 0.005 ΡΡΜ.
18) Χρώμιο εξασθενές 0,01 ΡΡΜ.
19) Σίδηρος 20 ΡΡΜ.
20) Μαγγάνιο 15 ΡΡΜ.
21) Νικέλιο 5 ΡΡΜ. 22) Κάδμιο 0,1 ΡΡΜ.
23) Ψευδάργυρος 5 ΡΡΜ.
24) Χρώμιο τρισθενές 5 ΡΡΜ.
25) Χαλκός 5 ΡΡΜ.
26) Μόλυβδος 5 ΡΡΜ.
27) Χλωριόντα 300 ΡΡ 28) Φθοριόντα 20 ΡΡΜ.
29) Αργυρος 5 ΡΡΜ.
30) Αρσενικό 5 ΡΡΜ.
31) Σύνολο των (17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30) 10 ΡΡΜ.

Εάν προβλέπεται να υπάρχουν άλλες ουσίες πέρα από τις ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ορίζει εκάστοτε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ουσιών αυτών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δεχθεί λύματα με χαρακτηριστικά που θα παρουσιάζουν μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Υ. Τα λύματα και ακάθαρτα νερά από
βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, στάβλους κ.λ.π. για να αποκτήσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να γίνουν αποδεκτά στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να υποστούν προεπεξεργασία με διάφορες επιστημονικές μεθόδους.
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και έκθεση λειτουργίας αυτών και τις υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για έγκριση, η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου υπονόμων και γενικά των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Εάν διαπιστωθεί στο εξής ότι τα μέτρα που πάρθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφθηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και την άμεση εκτέλεση αυτών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόπτει την σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή του νερού.
4. Τα βρόχινα νερά που προέρχονται από τις αυλές, τις βεράντες, τις σκεπές των οικοδομών όταν αποχετεύονται σε αγωγό πρέπει να συγκεντρώνονται κατάλληλα πριν από την σύνδεση τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού αυτού.
5. Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους υπονόμους απαιτείται ειδική άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Τα νερά αυτά πρέπει κατά κανόνα να αποχετεύονται στους υπονόμους όμβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να παρεμποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των υπερυψωμένων νερών υπονόμου μέσα στο υπέδαφος.
6. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο υπονόμων, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διακοπή της αποχέτευσης τέτοιων υγρών, την έγκαιρη αφαίρεσή τους από τους αγωγούς εάν αυτό είναι δυνατόν και την άμεση ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και αποχέτευσης.
Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πρόστιμο που επιβάλλεται και στους αυθαίρετα συνδεδεμένους με το δίκτυο (άρθρο 12 παρ. 2).

Άρθρο 7ο - Χρησιμοποίηση υγρών αποχετεύσεως

1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό υγρών, από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και ρέουν, μέσα σε διευθετημένους χειμάρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..
2. Όσες άδειες έχουν χορηγηθεί, από οποιαδήποτε αρχή για την χρησιμοποίηση των υγρών της προηγούμενης παραγράφου, καταργούνται με την ισχύ του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 8ο - Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

1. Μετά την σύνδεση των ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι κύριοι των ακινήτων κατεδαφίζουν και αχρηστεύουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και ομβρίων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λ.π. μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου αρνείται να εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να διακόψει την παροχή νερού και την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι, πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόμενο τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

Άρθρο 9ο - Έλεγχος εγκαταστάσεων

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με αυτοψία ακόμα και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από την κατηγορία της ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..
Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με την σχετική δαπάνη.
Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη της.
4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και η δαπάνη χρεώνεται σε αυτόν που προξένησε την ζημιά.
5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν πραγματοποιεί την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με την σχετική δαπάνη.

Άρθρο 10ο - Διαδικασία για την σύνδεση ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης – χορήγηση αδειών

Α. Κατοικίες κατασκευασμένες και σε χρήση.
1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και με ατομικές προσκλήσεις καλεί τους ιδιοκτήτες που τα ακίνητα τους πρόκειται να συνδέσει με το δίκτυο και τους ορίζει προθεσμία για να υποβάλλουν αίτηση για σύνδεση.
2. Οι ιδιοκτήτες μέσα στην παραπάνω προθεσμία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. : α) αίτηση για σύνδεση, β) δήλωση των στοιχείων του ακινήτου που θα περιλαμβάνει : οικοδομικό τετράγωνο, και θέση του οικοπέδου σ’ αυτό, σχέδια του οικοπέδου και κατόψεις των ορόφων όπου υπάρχουν ή σκαριφήματα αυτών, οδό, πλάτος οδού, αριθμό, αριθμό ορόφων, αριθμό διαμερισμάτων, αριθμούς υδρομέτρων, προτεινόμενο σημείο αποχέτευσης, συνολική επιφάνεια όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11, πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και γενικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., και γ) δήλωση αποδοχής των όρων του κανονισμού αυτού
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των δηλουμένων στοιχείων, και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτό.
3. Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες τα έντυπα αυτά υποβάλλουν ένας από τους ιδιοκτήτες, ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.
Β. Κατοικίες που κατασκευάζονται.
Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες, εκτός από τα παραπάνω, υποβάλλουν υποχρεωτικά μια σειρά σχέδια με κατόψεις, τα διαγράμματα κάλυψης, το απόσπασμα του σχεδίου πόλης με το οικοδομικό τετράγωνο και την θέση ιδιοκτησίας.
Εάν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων καθυστερούν ή αρνούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα διακόπτει την παροχή νερού των ακινήτων.
Γ. Μελλοντικές κατοικίες.
Για την έκδοση νέας αδείας οικοδομής σε δρόμο που υπάρχει οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χρειάζεται βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ότι τακτοποίησε τις υποχρεώσεις του ως προς το τέλος σύνδεσης του ακινήτου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού αυτού. Επίσης η σύνδεση κάθε νέου ακινήτου που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας είναι τα ίδια με την Β περίπτωση.

Δ. Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Γκαράζ, Νοσοκομεία, στάβλοι κ.λ.π.
Στην περίπτωση αυτή εκτός από τα παραπάνω απαιτείται και η υποβολή δήλωσης με την ημερήσια ποσότητα των αποβλήτων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (PH, BOD, COD, θερμοκρασία κ.λ.π.). Αν η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αποφασίσει ότι δεν μπορεί να δεχτεί τα απόβλητα αυτά ανεπεξέργαστα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μελέτη επεξεργασίας, τέτοια ώστε η ποιότητα των αποβλήτων να είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 6.
Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αφού κριθεί ότι το ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο, υπολογίζονται τα τέλη, καθορίζονται οι δόσεις, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει την πρώτη δόση και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ορίζει προθεσμία για την διαμόρφωση και κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης. Μετά την προθεσμία αυτή ή και νωρίτερα, αν ετοιμασθεί το εσωτερικό δίκτυο η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατασκευάζει την εξωτερική διακλάδωση και πραγματοποιεί την σύνδεση.
Σε περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν και πρέπει να αποχετευθούν χαμηλοί χώροι όπως αναφέρονται στο 5ο άρθρο, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει πλήρη υδραυλική μελέτη.

Άρθρο 11ο - δαπάνες και τέλη

Για την λειτουργία και συντήρηση του οριστικού δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο 1ο άρθρο, καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύμφωνα με τον Ν.1069/80 εκτός από τα ειδικά τέλη του 80% και του 3% επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :
1) Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων. Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται με απολογισμό
των γενομένων εργασιών.
2) Τέλος χρήσης υπονόμων.
Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά Μ3 νερού που καταναλώνεται και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Το τέλος χρήσης υπονόμων επιβάλλεται ένα μήνα μετά την έκδοση άδειας σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο και καλύπτει ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του οριστικού δικτύου.
3) Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων.
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων καλύπτει μέρος της αξίας του κατασκευαζόμενου δικτύου αποχέτευσης και υπολογίζεται με βάση την συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά Μ2 επιφάνειας.
Το ανωτέρω τέλος είναι ανεξάρτητο του μήκους της πρόσοψης του ακινήτου επί ενός ή περισσοτέρων δρόμων.
Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό της δόμησης και των επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό, αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κυρίας χρήσεως.
4) Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει
ιδιαίτερα τιμολόγια.
5) Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα εφαρμόζονται, με απόφαση του Δ.Σ., και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λ.π. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευόμενων αποβλήτων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λ.π.
Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας επί κτισμάτων μη διηρημένων σε συνήθεις ορόφους (Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Καταστήματα) ο αριθμός των ορόφων υπολογίζεται βάση της ακόλουθης αντιστοιχίας υψών και ορόφων :
α) Μέχρι 5.20 μ. ύψους ένας όροφος
β) Από 5.21 μ. μέχρι 8.50 μ. δύο όροφοι
γ) Από 8.51 μ. μέχρι 11.00 μ. τρεις όροφοι
δ) Από 11.01 μ. μέχρι 14.00 μ. τέσσερις όροφοι
ε) Από 14.01 μ. και άνω πέντε όροφοι
6) Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται, και στη θέση τους κτίζονται νέες οικοδομές, από το σύνολο των τελών για σύνδεση που προκύπτει από τα στοιχεία του νέου ακινήτου, αφαιρούνται τα τέλη που αντιστοιχούν σήμερα στα στοιχεία του παλιού ακινήτου.
7) Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κυρίας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.
8) Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί με απόφαση του να
κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.
9) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα διακόπτει την παροχή νερού.

Άρθρο 12ο - Παράνομες συνδέσεις – πρόστιμα

1. Παράνομη σύνδεση ακαθάρτων με αγωγό ομβρίων :
Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί η παραπάνω παράνομη σύνδεση πέρα από την ποινική δίωξη που ασκείται για παράβαση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων, διακόπτεται αμέσως η σύνδεση και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος σύνδεσης του ακινήτου.
Το πρόστιμο εισπράττεται μέσα από τους λογαριασμούς του νερού και η άρνηση πληρωμής των εξυπακούεται την διακοπή παροχής του νερού.
2. Παράνομη σύνδεση ακαθάρτων με αγωγό ακαθάρτων ή παντορροϊκό.
Στην περίπτωση αυτή δίνεται προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας, καθώς και για την διευθέτηση της διακλάδωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αν απαιτείται.
Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τέλος σύνδεσης του ακινήτου. Σε περίπτωση άρνησης υποβολής των δικαιολογητικών διακόπτεται και η σύνδεση της αποχέτευσης και η παροχή του νερού.
Στις παραπάνω περιπτώσεις η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. πέρα από την διακοπή του νερού θα επιδιώξει την είσπραξη των προστίμων & τελών με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 13ο - Τρόπος πρόσκλησης και ειδοποίησης ιδιοκτητών για υποχρεωτική σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης

1. Ατομικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς υπόχρεους ακινήτων που συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες για αυτούς, γίνονται με απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή.
2. Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου, αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού.
Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους γίνεται κάθε φορά με την παράδοση από τα εντεταλμένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Άρθρο 14ο - Άλλος τρόπος αποχέτευσης

Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο υπόνομος και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή βόθρου για την συγκέντρωση των λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να επιτρέψει ή και να επιβάλλει την σύνδεση των ομβρίων νερών του ακινήτου με την κοίτη φυσικών ή τεχνιτών ρεμάτων με κατάλληλη κατασκευή. Με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τάσσονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι σχετικοί όροι. Με τον παραπάνω τρόπο επιτρέπεται η αποχέτευση, εκτός των ομβρίων νερών και των καθαρών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.

Άρθρο 15ο - Ποιότητα υλικών

1. Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών του παντοροϊκού και του χωριστικού συστήματος αποχέτευσης, καθώς επίσης και για τους σωλήνες, σίφωνες και τα ειδικά τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων, πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που καθορίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται, εφόσον προηγηθεί δοκιμή στα κρατικά εργαστήρια και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για την εκπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών.
2. Ο έλεγχος για τους χυτούς από σκυρόδεμα αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, γίνεται όπως ορίζει ο κανονισμός και οι σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές σκυροδέματος.
3. Η εκλογή του κατάλληλου υλικού, αγωγού ή εσωτερικής επένδυσης αγωγών αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 16ο - Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1069/80, του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙβ/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ακόμα η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σαν πρώτο μέτρο έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού.

Άρθρο 17ο - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Όπου ορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να διακόπτει την ύδρευση νοείται ότι η διακοπή γίνεται μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση των κυρίων των ακινήτων.
Όπου στον Κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων, αυτές αφορούν και όσους ασκούν άλλα εμπράγματα δικαιώματα ή την νομή και κατοχή του ακινήτου, εφόσον είναι δυσχερής και αδύνατη η ανεύρεση του κυρίου, ή αμφισβητείται η κυριότητα του ακινήτου.
Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι εργολάβοι ανέγερσης πολυκατοικιών, ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας και ο επικαρπωτής στις περιπτώσεις, που σε κάποιο ακίνητο έχει συσταθεί επικαρπία.
Ο κανονισμός αυτός μετά από την έγκριση του και την έναρξη ισχύος του καταργεί κάθε προηγούμενο.

Close Menu