Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Τελευταία Δημοσίευση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού (2 θέσεων ορισμένου χρόνου) ΣΜΕ 1/2014

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Χανιά 17-2-2014

Αριθ. Πρωτ.: 1125

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΕΨΡ-ΒΡ9 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ορισμένου χρόνου πλήρωσης δύο (2) θέσεων. 

Η  Δ.Ε.Υ.Α.  Χανίων έχοντας υπόψη: 

  • 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

  • 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • 4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 1/1108/23148/30-8-2013 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
  • 5. Την υπ’ αριθμ. 13987/17-10-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 6. Την 32/2014 απόφαση Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 7. Το άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΦΕΚ 2463Β’/01-10-2013).

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά του Νομού Χανίων, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων».  Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Έδρα του Δήμου (Δ.Ε. Χανίων)

ΠΕ Mηχανολόγος Μηχανικός

12 μήνες

1

102

Έδρα του Δήμου (Δ.Ε. Χανίων)

ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής

12 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1) α)Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας & β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, εκδοθείσα τουλάχιστον 5 έτη πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 2) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 3)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε επίβλεψη Δημοσίων Έργων σε οποιοδήποτε φορέα του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα που υλοποιεί τα έργα του με τον νόμο 3669/2008 (Κατασκευή Δημοσίων έργων). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1 και 3

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Δομικών Έργων ή Εργων Υποδομής των ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Το πτυχίο πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 5 έτη πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 2)  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 3) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε επίβλεψη Δημοσίων Έργων σε οποιοδήποτε φορέα του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα που υλοποιεί τα έργα του με τον νόμο 3669/2008 (Κατασκευή Δημοσίων έργων).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα) Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1  και 3

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

    1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

 2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

      Από 100 έως 200  μονάδες.

       3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο) μέχρι και τρία τέκνα

αριθμός τέκνων

 

1

2

3 και άνω

μονάδες

 

20

40

60

 

 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις επιλογές απασχόλησης με κωδικό 101, 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σκοπός της συνέντευξης, είναι η άντληση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις επικοινωνιακές ικανότητες του κάθε υποψηφίου, τα προσωπικά του χαρακτηριστικά καθώς και τις επαγγελματικές του δεξιότητες. Οι ανωτέρω πρόσθετες πληροφορίες, θα βοηθήσουν την κρίση της καταλληλότητας  του υποψηφίου για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η βαθμολογία της συνέντευξης κυμαίνεται από 100 έως 200 μονάδες, (βάσει του μέσου όρου της βαθμολογίας της αρμόδιας επιτροπής), στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί να βαθμολογεί από 100 έως 200 σε ακέραιες μονάδες.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ,  ΚΑΙ ΤΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (βάσει βεβαίωσης του φορέα), τουλάχιστον ενός έτους και μέχρι το ανώτερο επτά έτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

101

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται βεβαίωση Φορέα του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ότι ο υποψήφιος ασχολήθηκε με επίβλεψη Δημοσίων Έργων για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

 

102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Για την απόδειξη τόσο της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται βεβαίωση Φορέα του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ότι ο υποψήφιος ασχολήθηκε με επίβλεψη Δημοσίων Έργων για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους (που βαθμολογούνται) οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά. Ειδικά για την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται  βεβαίωση του φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» έκδοση 27/9/2013 του ΑΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «27.09.2013» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «06.03.2012» να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας ( Μεγίστης Λαύρας 15 – Μουρνιές). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο  ΣΜΕ 1/Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Μεγίστης Λαύρας 15, Τ.Κ.73300, Μουρνιές Χανίων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κου Ζησάκη Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 28210-36287). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (http://www.deyax.org.gr/).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (εμπειρία, συνέντευξη, βαθμός βασικού τίτλου, , αριθμός ανήλικων τέκνων)

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο ( εμπειρία) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (συνέντευξη) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  Η ένσταση θα εκδικασθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση 

Η υπηρεσία δύναται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση και ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά από ένσταση που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους, είναι από την Τετάρτη 18/2/2014 μέχρι και την Παρασκευή 28/2/2014.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης και μόνο για τα δικαιολογητικά και τα προσόντα που απαιτούνται από αυτή , αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «27.09.2013», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυποασεπΣΜΕ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «06.03.2012»:α) μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ) και β) μέσω του δικτυακού τόπου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (http://www.deyax.org.gr/)

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.ΑΧ.

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα σε μορφή PDF πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα στο κάτω αριστερό μέρος επιλέγοντας Αρχεία προς Λήψη. Στην συνέχεια πηγαίνουμε στον φάκελο Προκηρύξεις και τέλος ανοίγουμε τον φάκελο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ 1-2014 (2 ατόμων). Μπορούμε να μεταβούμε στον παραπάνω φάκελο κάνοντας κλικ εδώ.

 

Close Menu