Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Έγκριση Προγράμματος Απογευματινής Υπερωριακής Εργασίας της ΔΕΥΑΧ για το Α’ εξάμηνο 2016

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΑΔΑ:ΩΚΧΤΟΕΨΡ-Α6Μ

 

Αριθ. Απόφ. Δ.Σ. 90/21-13-2016

Έγκριση Προγράμματος Απογευματινής Υπερωριακής Εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α’ /16-12-2015),

 

 

2. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων της 31/12/2015 (Τακτικό Προσωπικό Αορίστου Χρόνου και Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου), τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα αποχωρήσεων του 2016 και τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα νέων προσλήψεων Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου, 3. Τους λόγους για τους οποίους θα αναγκαστεί το προσωπικό της επιχείρησης να πραγματοποιήσει υπερωρίες που είναι η ετοιμότητα προς άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού εκτός του νόμιμου ωραρίου, η μεγάλη μείωση του προσωπικού λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό τον διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων Δημοτών και τον πενταπλασιασμό του μήκους των δικτύων που λόγω Καλλικράτη ανέλαβε η ΔΕΥΑΧ, 4. Την αύξηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας διεκπεραίωσης πλήθους διοικητικών και οικονομικών θεμάτων λόγω διπλασιασμού του αριθμού των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά το 2011 σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων είτε λόγω περιορισμού των προσλήψεων, 5. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το 2016 και συγκεκριμένα με Κ.Α. 6022.00 και 6042.00 και 6. Τον αντίστοιχο πίνακα υπερωριών που είχε εγκριθεί για το 2015,

Αποφασίζουμε όπως εγκρίνουμε την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης 288/2015, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/25-01-2016, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που αφορά την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΧ :


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

5

600

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

5

600

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

18

980

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

7

600

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

13

400

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

240

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

18

1.500

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

7

600

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

4

300

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

7

600

ΕΡΓΑΤΕΣ

12

1.400

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

3

360

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

68

2.700

ΣΥΝΟΛΑ

172

10.880

Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες απογευματινές ώρες εργασίας, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 120 ωρών ανά εξάμηνο, για κανέναν εργαζόμενο. Η  συνολική δαπάνη για την παραπάνω  υπερωριακή απασχόληση, στην περίπτωση της συνολικής πραγματοποίησης, είναι αρκετά μικρότερη του προϋπολογισθέντος ποσού των 150.000,00€ για υπερωριακή απασχόληση το 2016, που είναι το 4,37% του συνόλου των προϋπολογισθέντων για όλο το 2016 τακτικών αποδοχών τακτικού & εκτάκτου προσωπικού που θα είναι 3.430.000,00€. Αναλυτικά δε η πρόβλεψη ανά ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του 2016 είναι :

Κ.Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

6022.00

Υπερωριακή εργασία Τακτικού προσωπικού

100.000,00

6042.00

Υπερωριακή. Εργασία Εκτάκτων ΣΟΧ & Αποσπασμένων από Δήμο Χανίων

50.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές με  αναφορά στα ανώτερα όρια, αύξηση δε των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία επιτρέπεται μόνο με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ αυτών και όχι με μεταφορά πιστώσεων από άλλες κατηγορίες δαπανών. Επίσης, οι ανωτέρω ώρες ανά ειδικότητα είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται η μεταξύ των ειδικοτήτων αναπροσαρμογή, μη επιτρεπόμενης της αύξησης των συνολικών ωρών του σχετικού παραπάνω πίνακα. Τέλος, επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β’ 954/08-04-2016.

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Close Menu