Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Μαϊος 2011 – Οκτώβριος 2014)

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Χανιά 23/10 /2014

Αρ.Πρωτ. 7434

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

(ΜΑΙΟΣ 2011 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014)

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

          Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης ο Νέος Καλλικρατικός Δήμος Χανίων, αποτελείται σήμερα από την συνένωση  των πρώην επτά Δήμων, Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, Νέας Κυδωνίας και Κεραμιών. Αποτελείται πλέον από αστικές περιοχές, τουριστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές και κτηνοτροφικές περιοχές. Η συνολική έκταση του Νέου Δήμου Χανίων έφτασε τα 356,12 τ. χιλ. και ο πληθυσμός 116.154 κάτοικοι  (απογραφή 2011).

Στον πρώην αστικό Δήμο Χανίων, (12,6 τ. χιλ. και 54.000 κάτοικοι (2001) δραστηριοποιούνταν η πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων που μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος από το 1983 ύψους σε σταθερές τιμές πάνω από 70.000.000€ (50.000.000€ από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα), είχε καταφέρει να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλεως Χανίων, την οποία εξυπηρετούσε, υλοποιώντας έργα αντιπλημμυρικά, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εκσυγχρονισμού  του συστήματος ύδρευσης.

          Τα έργα αυτά συνέβαλαν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής με την απορρύπανση του κόλπου Χανίων, τον καθαρισμό του Ενετικού λιμένα της Παλιάς Πόλης (από Ενετοκρατίας δεν μπορούσε να δεί κανείς τον πυθμένα του λιμανιού της Παλιάς Πόλης που ήταν ανοιχτή χαβούζα), την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την εξασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά των απαραίτητων ποσοτήτων νερού  ύδρευσης, έκαναν μακρινή ανάμνηση τις πλημμυροπαθείς περιοχές της πόλης των Χανίων και συνέβαλαν επίσης στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος της ευρύτερης περιοχής.

          Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με την δράση της τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.  

Η πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων διαχειρίζονταν συνολικά 8 δεξαμενές ύδρευσης, 3 αντλιοστάσια ύδρευσης, 215.000 μ. δικτύου ύδρευσης, 8 αντλιοστάσια λυμάτων, 140.000 μ. δικτύου ακαθάρτων, 45.000 μ. δικτύου ομβρίων και μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (συνημμένος πίνακας Ι).

Στη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων το 2007 εργάζονταν 128 άτομα τακτικό προσωπικό και 15 περίπου άτομα ως εποχιακοί για την κάλυψη των αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης. (Πίνακας ΙΙ)

Στον πρώην Δήμο Ακρωτηρίου δραστηριοποιούνταν η Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου που κάλυπτε τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Ακρωτηρίου και τα τελευταία χρόνια μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων άρχισε να αποκτά και τα πρώτα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων  που άρχισαν να λειτουργούν το 2010 και οδηγούν τα λύματα της περιοχής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.  Ακρωτηρίου απασχολούσε το 2007 19 άτομα τακτικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Ακρωτηρίου.

Οι δύο Δ.Ε.Υ.Α. συγχωνεύτηκαν τον Μάιο του 2011   στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης και επέκτειναν την δραστηριότητά τους στην Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας ( πρώην Τουριστικός Δήμος Νέας Κυδωνίας) που μέχρι τότε εξυπηρετούνταν από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα).

Τον Ιούλιο  του 2011, η Νέα Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων επέκτεινε  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων τις αρμοδιότητές της στο σύνολο των γεωγραφικών ορίων του Νέου Δήμου. 

Από τον Αύγουστο του 2011 η Νέα Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει την συνολική ευθύνη για την αντιπλημμυρική προστασία, την ύδρευση , την αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, την άρδευση της Δ.Ε. Κεραμιών και την επεξεργασία λυμάτων της συνολικής περιοχής του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Η ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων υπό την νέα Διοίκηση, κλήθηκε να διαχειρισθεί ένα πολύ μεγαλύτερο όγκο υποδομών και συγκεκριμένα 44 δεξαμενές ύδρευσης, 21 αντλιοστάσια ύδρευσης,  704.000  μ.  δικτύου ύδρευσης, 23 αντλιοστάσια λυμάτων, 386.000 μ. δικτύου ακαθάρτων, 48.000 μ. δίκτυο ομβρίων, 3 δεξαμενές άρδευσης, ένα αντλιοστάσιο άρδευσης, 25.000 μ. δικτύων άρδευσης και μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (πίνακας Ι).

Από το 2007 λόγω ηλικίας  και από το 2010 για λόγους επερχόμενων οικονομικών μέτρων, οδηγήθηκαν στην συνταξιοδότηση 20 υπάλληλοι της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και 1 υπάλληλος της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. κατά την παράδοση της περιοχής της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας (με 5.463 υδρόμετρα) δεν μας παραχώρησε κανένα υπάλληλο (ούτε καν τους σημειωτές καταγραφής ενδείξεων υδρομέτρων).

Από τις νεοενταχθείσες Δ.Ε. (Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Κεραμιών) που ήλθαν στην αρμοδιότητα της Νέας Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, εντάχθηκαν υποχρεωτικά 2 υπάλληλοι ( ένας τεχνίτης υδραυλικός και ένας υδρονομέας – σημειωτής) και με πενταετή απόσπαση 4 υπάλληλοι ( δύο τεχνίτες ύδρευσης και δύο υδρονομείς – σημειωτές).

Σήμερα το σύνολο των εργαζομένων στην Ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων αποτελείται από 106 υπαλλήλους (έναντι 127 κατά τον χρόνο σύστασής της) τακτικό προσωπικό, 4 υπαλλήλους με πενταετή απόσπαση, 15 εργάτες με 8μηνη σύμβαση και 4 εργαζόμενους με σύμβαση έργου.

Ο  Ο.Ε.Υ. της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων πρόβλεπε 170 θέσεις εργασίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου 45 θέσεις εργασίας.

Με τις πλέον συντηρητικές απόψεις ο ελάχιστος αριθμός απαιτουμένων εργαζομένων ώστε οριακά να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες των επτά πρώην Δήμων με τα παραπάνω γεωγραφικά- πληθυσμιακά στοιχεία και το μέγεθος των δικτύων και των εγκαταστάσεων είναι 180 εργαζόμενοι.

Σήμερα, η νέα Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων καλύπτει στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις της για την σωστή λειτουργία και συντήρηση των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης και της ΕΕΛ Χανίων  (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ) σε συνδυασμό με την ζήτηση για επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων, κυρίως λόγω της συνειδητής, φιλότιμης και αξιέπαινης προσπάθειας της πλειοψηφίας των εργαζομένων να καλύψουν στα πλαίσια του δυνατού τα κενά των συνταξιοδοτούμενων συναδέλφων τους.

Αν δεν επιτραπούν οι απαραίτητες προσλήψεις  του άμεσα αναγκαίου προσωπικού, οι προοπτικές ανάπτυξης της Επιχείρησης είναι δυσοίωνες μετά την προβλεπόμενη σύντομα συνταξιοδότηση και  άλλων υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων και στελεχών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

B. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

          Με την κοινή συστέγαση των Δ.Ε.ΥΑ. Χανίων και Ακρωτηρίου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου και πολύ πριν την έκδοση του ΦΕΚ σύστασης, με κοινές δράσεις των στελεχών των δύο επιχειρήσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έδωσε ιδιαίτερο βάρος για την ενοποίηση του συστήματος έκδοσης λογαριασμών των 7 πρώην Δήμων με την χρήση νέου προγράμματος έκδοσης λογαριασμών, που το προμηθεύτηκε πριν την ενοποίηση.

Στο τομέα αυτό κατεβλήθη υπερπροσπάθεια από το προσωπικό των τμημάτων Μηχανογράφησης των 2 Δ.Ε.Υ.Α. (4 άτομα), προσπάθεια που συνεχίσθηκε αργότερα με την ένταξη και των αδειών αποχέτευσης στο νέο σύστημα.

Με την έκδοση του ΦΕΚ συγχωνεύσεως, την εγκατάσταση της νέας Διοίκησης και την ενοποίηση του προσωπικού (Μάϊος-Ιούνιος 2011) με συνεργασία της Διοίκησης και των νέων Διευθύνσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προτάθηκε και εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο η Νέα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., που αποσκοπούσε στην διαχρονική άμβλυνση των τιμολογιακών διαφορών των επί μέρους Δ.Ε. σε συνδυασμό με τις απαραίτητες επενδύσεις στις Δ.Ε. με το  χαμηλότερο τιμολόγιο και τις μεγαλύτερες επενδυτικές ελλείψεις.

Μετά την αποτύπωση των αναγκών και των Δ.Ε. (Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Κεραμειών) που μας παραχωρήθηκε η λειτουργία των (με την 973/9-11-11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), η Νέα Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με  αποφάσεις του Δ.Σ. τον Δεκέμβριο του 2011 προχώρησε στην έγκριση τριετούς και οκταετούς προγράμματος δράσης (συνημμένες αποφάσεις).

       

Γ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

          Το Δεκέμβριο του 2011 μετά από εισήγηση της Τεχνικής Δ/νσης, η οποία παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε Τεχνικό προσωπικό (Μηχανικοί-Εργοδηγοί) μετά τις συνταξιοδοτήσεις 4 συναδέλφων, υπέβαλε προς έγκριση ένα πρόγραμμα περισσότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Δ.Ε. παρά στις δυνατότητες της Υπηρεσίας, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε αρχικά το τριετές πρόγραμμα Δράσεων που υποβλήθηκε προς το Δήμο Χανίων για να ενσωματωθεί στο Προγραμματισμό δράσεων 2012-2014 του Δήμου Χανίων.

          Στην συνέχεια και στα πλαίσια του Εσωτερικού προγραμματισμού (δεδομένο ότι δεν προβλέπεται υποχρεωτικά από κάποια εγκύκλιο) ενέκρινε και το συνημμένο 8ετές πρόγραμμα  δράσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός θεωρήθηκε ο ελάχιστος απαιτητός για την επίτευξη του στόχου ενιαίας ποιότητας παροχής υπηρεσιών  από την ΔΕ.Υ.Α.Χ. προς το σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου μας. 

Επισημαίνεται ότι, οι εισηγήσεις και οι εγκρίσεις του Δ.Σ. την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν να λάβουν υπ’ όψιν την επίδραση των μνημονίων κυρίως στο τομέα απαγόρευσης προσλήψεων προσωπικού στην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

Η έλλειψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων είναι μεγάλος ανασταλτικός παράγων στο ρυθμό επίτευξης των προγραμματισμένων στόχων  δράσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Διαχρονικά δε η περαιτέρω μείωση του προσωπικού μπορεί να αναστείλει την επίτευξη των στόχων που μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. 

Επίσης δεν είχε τότε εκτιμηθεί, η αρνητική επίπτωση κυρίως στον χρονικό προγραμματισμό,  εξαιτίας της ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο καθεστώς του ελέγχου της από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Νομού Χανίων.

 

Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

Από την σύστασή της (Μάϊος 2011) με την συγχώνευση των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και Ακρωτηρίου και την επέκταση των αρμοδιοτήτων στο Σύνολο των 7 Δημοτικών Ενοτήτων,  η Νέα Δ.Ε.Υ.Α.Χ. παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και το ελλιπέστατο προσωπικό της, προσπάθησε και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό σ’ αυτά τα τρεισήμισι  χρόνια, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις προστασίας τόσο των υδατικών πόρων, όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Οι κυριότερες  δράσεις υλοποίησης υποδομών την ανωτέρω περίοδο ήταν:

 • – Άμεσα, δόθηκε από το Μηχανολογικό τμήμα και το τμήμα Ύδρευσης αγώνας δρόμου, για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων απολύμανσης σε όσες δεξαμενές ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων δεν υπήρχαν, ενώ εκσυγχρονίσθηκαν τα υπόλοιπα, ώστε να λειτουργούν αυτόματα.
 • – Καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν όλες οι δεξαμενές νερού, καθώς και ο περιβάλλον χώρος εκείνων όπου υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς.
 • – Κατόρθωσε η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να ωριμάσει μελετητικά, να εντάξει στο ΕΣΠΑ και να υλοποιεί δύο σημαντικά έργα αποχέτευσης.
 • 1. Ολοκλήρωση Δικτύων Ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Θερίσου (Προστασία Υδροφορέα Αγιάς Μυλωνιανών)

Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή νέων δικτύων ακαθάρτων στην ευρύτερη περιοχή των γεωτρήσεων Μυλωνιανών και των πηγών της Αγιάς συνολικού μήκους 22.500 μ., τέσσερα αντλιοστάσια λυμάτων και 6.010 μ. δίκτυα καταθλιπτικών αγωγών, με στόχο την προστασία του υδροφορέα Αγιάς – Μυλωνιανών, απ’ όπου υδροδοτείται ο Δήμος Χανίων.

Εντάχθηκε  στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 10ο του  2015 .

Έχει προϋπολογισμό 7.183.200 € (με το ΦΠΑ).

 

 • 2. Ολοκλήρωση Δικτύων ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας

Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή νέων δικτύων ακαθάρτων στις τουριστικές περιοχές  της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, συνολικού μήκους 28.500 μ. και θα συμβάλει στην προστασία των βραβευμένων με γαλάζιες σημαίες θαλάσσιων ακτών της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας.

Το έργο που εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με προϋπολογισμό 6.135.600 € (με το ΦΠΑ). , υλοποιείται με δύο μέτωπα και θα ολοκληρωθεί τον 10ο του 2015.

 • – Ολοκλήρωσε μέσω του ΕΣΠΑ την «Κατασκευή των νέων αντλιοστασίων Λυμάτων Α2 και Α9 του Ενετικού Λιμένα μαζί με την απόσμηση του κεντρικού Αντλιοστασίου Λυμάτων Α3 στο Κουμ Καπί » , προϋπολογισμού 809.000€.
 • – Ενέταξε στο ΕΠΠΕΡΑΑ και υλοποιεί το έργο της « Επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων» , προϋπολογισμού 14.981.400€ (με το Φ.Π.Α.) που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Με το έργο αυξάνεται η δυναμικότητα της εγκατάστασης σε 170.000 ισοδύναμους κατοίκους.
 • – Υλοποιεί μέσω του Εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε και του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ τρία μικρότερα έργα βελτίωσης της διαχείρισης Ιλύος και των αναερόβιων χωνευτών προϋπολογισμού 1.945.000 που ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του 2014.
 • – Ολοκλήρωσε την μελέτη «Ξήρανση Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» και υπέβαλλε αίτημα χρηματοδότησης του έργου , προϋπολογισμού 8.487.000€ (με το Φ.Π.Α.). Το αίτημα είναι υπό αξιολόγηση με μεγάλη πιθανότητα ένταξης του στο Νέο Κ.Π.Σ. (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) στις αρχές του 2015.
 • – Συνέταξε την μελέτη της «Τηλεμετρίας και του τηλεελέγχου, των διαρροών και της Αυτοματοποίησης στα νέα δίκτυα ύδρευσης και τους νέους τοπικούς σταθμούς».

Για την προμήθεια και εγκατάστασή του έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ προϋπολογισμού 4.700.000€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) που ευρίσκεται στην φάση αξιολόγησης με πιθανότητα σύνταξης στο Νέο Κ.Π.Σ. στις αρχές του 2015. Περιλαμβάνει την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο των υφισταμένων εγκαταστάσεων Ύδρευσης στο σύνολο των 6 νέων Δημοτικών Ενοτήτων που ενσωματώθηκαν στην νέα Καλλικρατική Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Θα εκσυγχρονισθεί το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών στις νέες Δημοτικές Ενότητες, ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλε-έλεγχος και η Αυτοματοποίηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων. Θα εγκατασταθούν μαζί με τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό 64  νέοι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ), 17 Σημεία Μέτρησης Δικτύου (ΣΜΔ), ενώ θα αναβαθμισθούν και 6 υφιστάμενοι ΤΣΕ.

 • – Ολοκληρώνει με ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέσα στο 2014 τη Μελέτη: «Ολοκλήρωσης των δικτύων Ακαθάρτων στην Δ.Ε. Ακρωτηρίου» που αφορά την υλοποίηση δικτύων συνολικού μήκους πάνω από 80.000 μ. μαζί με 8 νέα Αντλιοστάσια Λυμάτων. Με την ολοκλήρωση της μελέτης η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα μπορέσει να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του συνόλου η τμήμα του έργου από το νέο Κ.Π.Σ. Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου θα ξεπεράσει τα 25.000.000€.
 • – Συντάσσεται η Μελέτη «Επάρκειας εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ και των πρώην περιαστικών Δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης». Η μελέτη προϋπολογισμού 1.080.000€ συντάσσεται και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. Δίνεται στην Δ.Ε.Υ.Α η δυνατότητα υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης εκτιμούμενου προϋπολογισμού 16.000.000€ για την υλοποίηση των έργων της μελέτης.
 • – Δημοπρατησε στις 16/9/2014 το έργο «Δίκτυα ομβρίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου και άλλων Δ.Ε. Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 1.949.550 με Φ.Π.Α. Το κόστος υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2016.
 • – Έχει δοθεί κατ’ αρχάς σύμφωνη γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας Χανίων για την χωροθέτηση μικρής αυτόνομης «μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων των Οικισμών Μαράθι- Λουτράκι». Έχει συνταχθεί η μελέτη των δικτύων και αναμένεται στο επόμενο εξάμηνο η ολοκλήρωση της συνολικής Μελέτης (έχει ήδη ανατεθεί), ώστε να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης του έργου , εκτιμούμενου προϋπολογισμού 1.400.000€ σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
 • – Όλο το διάστημα της λειτουργίας της Νέας Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , τα συνεργεία της πέρα από την καθημερινή συντήρηση των δικτύων και την αποκατάσταση των βλαβών, υπήρξαν αρωγοί στα πολλαπλά αιτήματα των πελατών μας για μικροεπεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ( όμβριων και ακαθάρτων) με την υλοποίηση συνολικά πάνω από 20.000 μ. δικτύων την τελευταία τριετία.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο σχεδόν των νέων δράσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ δεν αφορούν υποδομές της Δ.Ε. Χανίων αλλά όλων των άλλων Δ.Ε. που είχαν σαφώς λιγότερο αναπτυγμένες τις αντίστοιχες υποδομές σε μια προσπάθεια πραγματικής σύγκλισης στο τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου μας. 

 Οι  δρομολόγηση των μελετών (συμπεριλαμβανομένων και των ΜΠΕ των έργων) δίνει την δυνατότητα στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. να υποβάλλει στην ερχόμενη Προγραμματική περίοδο από τις αρχές του 2015 σταδιακές αιτήσεις για όλες τις προγραμματιζόμενες δράσεις του 8ετούς προγραμματισμού. 

Συνημμένα παρέχονται αναλυτικότεροι απολογισμοί εργασιών & έργων στους τομείς  Ύδρευσης, Αποχέτευσης και  Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων καθώς και στον τομέα σύνταξης  Μελετών.

 

Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

          Η θετική ρύθμιση του δανείου των έργων της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, η ενοποίηση του πελατολογίου της Νέας Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με διπλασιασμό των πελατών από 33.970 της πρώην Δ.Ε.ΥΑ. Χανίων σε 62.190 της νέας Ενιαίας Δ.Ε.ΥΑ Χανίων,  η διαχείριση του συνόλου των πελατών από λιγότερο προσωπικό, η μείωση του μισθολογικού κόστους λόγω των μνημονίων, η παραμονή των εσόδων νερού και αποχέτευσης των πρώην περιαστικών Δ.Ε. στην Δ.Ε.Υ.Α. αλλά και κυρίως η δυνατότητα των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., των στελεχών και του προσωπικού της να οργανώσει  σε νέα βάση την διαχείριση του συνόλου των πελατών επέφερε θετικούς ισολογισμούς (συνημμένες αποφάσεις Δ.Σ. Δ.Ε.ΥΑ.Χ.) και στις τρείς  χρήσεις της Νέας Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (β’ εξάμηνο 2011, 2012 και 2013) με κερδοφορία που της επέτρεψε να παρέμβει με αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις στην βελτίωση των υποδομών των Δ.Ε. αλλά και στην σταδιακή μείωση των τιμολογίων καθώς και στην θέσπιση ειδικών χαμηλότερων τιμολογίων για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου μας.

Αναλυτικότερα:

Η πρώτη τιμολογιακή πολιτική του νέου Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  (Δεκέμβριος του 2011) για το 2012 έγινε με μεγάλη αβεβαιότητα λόγω αδυναμίας εκτίμησης της συμπεριφοράς των πελατών των λοιπών Δ.Ε. (πέραν των Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου που εξυπηρετούνταν από Δ.Ε.Υ.Α.) που έγιναν πελάτες μας μετά το Γ’ τρίμηνο του 2011 (Μέχρι τότε οι Λογαριασμοί των Δ.Ε. Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Κεραμιών εκδίδονταν και εισπράττονταν από το Δήμο Χανίων).

Με δεδομένη την μεγάλη ανταποδοτικότητα των μέχρι τότε τιμολογίων των Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου, προτάθηκε η διατήρηση σταθερών των τιμών για αυτές τις Δ.Ε. (66% των πελατών) και μικρές τιμαριθμικά αυξήσεις στις άλλες Δ.Ε. που είχαν μικρή έως ελάχιστη ανταποδοτικότητα και μεγάλη ανάγκη επενδύσεων. Ειδικά η Δ.Ε. Θερίσου είχε πληρως υποκοστολογημένο τιμολόγιο.

Οι μικρές τιμολογιακές αυξήσεις είχαν ως σκοπό την διαχρονική άμβλυνση των τιμολογιακών διαφορών παράλληλα με τις απαραίτητες επενδύσεις ( που άμεσα άρχισαν να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται).

Για το 2013 , έχοντας ήδη στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό εξόφλησης των λογαριασμών των πελατών των Δ.Ε. (εκτός Χανίων – Ακρωτηρίου), έχοντας πετύχει μηδενισμό ίδιας συμμετοχής (μόνο για τα επιλέξιμα τμήματα ) στα έργα του ΕΣΠΑ που ήδη είχαν εγκριθεί, αλλά δυστυχώς αυξανόμενης της οικονομικής κρίσης το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. πρότεινε πλέον προς επίτευξη της διαχρονικής άμβλυνσης των τιμολογιακών διαφορών , την μείωση των ακριβότερων τιμολογίων των Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου κατά 7%.

Για το 2014, δεδομένης της αλλαγής της Νομοθεσίας που επέτρεπε την θέσπιση Κοινωνικού Τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες, θέσπισε το ανωτέρω τιμολόγιο (Μείωση κατά 50% ολόκληρου του λογαριασμού μέχρι 60m3 κατανάλωση).

Για την ένταξή  του σε αυτό  αποφασίζουν οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Χανίων (διατηρώντας μάλιστα την ανωνυμία των εντασσόμενων).

Επίσης  πρότεινε και ισχύει για το 2014 νέα μείωση των τιμολογίων  ύδρευσης (κατά 5% στις Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου) και προχώρησε επίσης σε σημαντική μείωση των τιμολογίων σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης κατά 7 έως 10% (σε όλες τις Δ.Ε. πλην Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας όπου ίσχυαν ήδη χαμηλότερα τέλη).

Παράλληλα το 2014 μειώθηκαν κατά 20% τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για την Δ.Ε. Χανίων και κατά 5% έως 10% για τις λοιπές  Δ.Ε. 

(Αναλυτικοί συνημμένοι πίνακες βασικών τιμολογίων Δ.Ε.ΥΑ.Χ. 2012-2014).

Παράλληλα έγινε μια διαρκής προσπάθεια εισπράξεως των χρεών των πελατών μας, μέσα όμως σε ένα έντονο αρνητικά  οικονομικό κλίμα, λόγω της συνεχούς μείωσης της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, αλλά  και της αδυναμίας συγκρότησης μόνιμου υπηρεσιακού μηχανισμού διακοπής υδροδότησης (αφαίρεση και επανατοποθέτηση υδρομέτρων).

Σήμερα οι υπάλληλοι που ήταν επιφορτισμένοι με την ανωτέρω εργασία έχουν γίνει σημειωτές (λόγω συνταξιοδότησης των σημειωτών).

Τα ανωτέρω, έχουν ως αποτέλεσμα παρά την καλή ταμειακή οικονομική κατάσταση της Δ.Ε.ΥΑ.Χ., να υπάρχουν μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών μας.

Μεγάλες προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης καταβλήθηκε για την αλλαγή  των τιμολογίων χρέωσης της Δ.Ε.Η. στις πραγματικά Βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός και μεγάλα αντλιοστάσια ύδρευσης – άρδευσης) αλλά και την θέσπιση αγροτικού τιμολογίου για τα αρδευτικά δίκτυα (νέα αρμοδιότητα) των Δ.Ε.Υ.Α.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από το 2015 (μετά και τις τελευταίες συναντήσεις των μελών του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με το αντίστοιχο Υπουργείο, την Δ.Ε.Η. και την Ρ.Α.Ε.)  να έχουν θετική έκβαση για το αίτημά μας.    

 

ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

                  Σήμερα τα περισσότερα τμήματα των υπηρεσιών της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. είναι  υποστελεχωμένα σε βαθμό που να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους με αποτέλεσμα, σταδιακά η ανωτέρω έλλειψη να επηρεάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

                  Αναγνωρίζοντας το απερχόμενο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.    ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ανάπτυξης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού, από τις αρχές του 2012 απέστειλε διαχρονικά τεκμηριωμένες επιστολές στους Υπουργούς κο Γιανίτση, κο Βολουδάκη, κο Μιχελάκη, κο Στυλιανίδη, κο Αθανασίου, κο Μητσοτάκη για την ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων ανταποδοτικών προσλήψεων που δεν επιβάρυναν επουδενί το Δημόσιο έλλειμά μας.

Επίσης, ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. η Πρόεδρος του Δ.Σ.  συμμετείχε σε επανειλημμένες συσκέψεις με τους ανωτέρω υπουργούς προκειμένου να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα των ανωτέρω προσλήψεων .

Δυστυχώς , ακόμη δεν έχουμε θετικές ανταποκρίσεις στην πράξη, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις για την κατανόηση του προβλήματος και τις υποσχέσεις για επίλυσής του.

 

Σημερινή κατάσταση του προσωπικού ανά υπηρεσία και των προβλημάτων

Δ.Ο.Υ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

– Στο τμήμα Καταναλωτών μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις και την ασθένεια ενός σημειωτή, το προσωπικό δεν επαρκεί για την τριμηνιαία καταγραφή των ενδείξεων  με αποτέλεσμα την καταγραφή σε διαστήματα μεγαλύτερα του τριμήνου, με αναλογικές χρεώσεις που δημιουργούν όμως μεγάλη προσέλευση πελατών για διευκρινήσεις στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

– Το γραφείο Αποχέτευσης στερείται υπαλλήλων για πληροφορίες κάθε φορά που οι εναπομείναντες δύο υπάλληλοι κάνουν αυτοψίες εκτός γραφείου, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πελατών μας.

– Στα Τμήματα Προμηθειών και Λογιστηρίου, η ένταξη  των δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α. στον προληπτικό έλεγχο του επιτρόπου με διαδικασίες όμοιες με αυτές του Δήμου ( που είχε την απαιτούμενη οργάνωση και προσωπικό γι’αυτό) ,  ανάγκασε την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  αρκετές εργασίες του γραφειοκρατικού συστήματος να τις εκτελεί με έκτακτους, όπως πρακτικής ΤΕΙ, 5μηνης Κοινωφελούς Εργασίας κ.λ.π, ενώ στο άμεσο μέλλον που θα αποχωρήσουν οι έκτακτοι και με την συνταξιοδότηση (30-11-14) της ταμίας είσπραξης λογ/σμών νερού, θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα.

– Απ’ όλα αυτά σήμερα έχουμε αρκετή καθυστέρηση στην πληρωμή των προμηθευτών μας , στην εξέλιξη της προόδου των προμηθειών μας αλλά και στην είσπραξη των  εσόδων μας.

 

 

Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

          Στο τμήμα Ύδρευσης η έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού καθυστερεί την αποκατάσταση των βλαβών και την γρήγορη ανταπόκριση της Δ.Ε.Υ.Α. στα αιτήματα των πελατών (νέα υδρόμετρα, μετατοπίσεις και αντικατάσταση υδρομέτρων) .

Στην Αποχέτευση δεν υπάρχουν χειριστές αποφρακτικών (έχουν όλοι συνταξιοδοτηθεί) και στην ουσία δεν μπορούμε να προβούμε σε συντήρηση των δικτύων, αλλά με 8μηνίτες ή  εξωτερικούς συνεργάτες (ιδιωτικά αποφρακτικά) προβαίνουμε μόνο σε αποφράξεις δικτύων.

Η έλλειψη χειριστών και οδηγών, αναγκάζουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην ανάθεση μέσω διαγωνισμού, των  εργασιών εκσκαφών, μεταφορών και καθαρισμού ρεμάτων σε ιδιώτες.

Οι αποκαταστάσεις των ασφαλτικών καταστρωμάτων και των πεζοδρομίων μετά τις επεμβάσεις των συνεργείων μας, έχουν μετατραπεί σε εφιάλτη της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. δεδομένου ότι στην ύδρευση δεν υπάρχει πλέον τεχνίτης οικοδόμος (πλακατζής), ενώ το εργατοτεχνικό προσωπικό ύδρευσης – αποχέτευσης δεν επαρκεί για την συγκρότηση ανεξάρτητου συνεργείου αποκατάστασης ασφαλτικών τομών.

Στο Η/Μ τμήμα μετά την συνταξιοδότηση πάνω από 10 ηλεκτρολόγων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  τα τελευταία χρόνια, οι εναπομείναντες 4 ηλεκτρολόγοι δεν καλύπτουν ούτε την βάρδια του ΚΣΕ Δ.Ε.ΥΑ.Χ. (Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου) ούτε την συντήρηση των αντλιοστασίων λυμάτων και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καλύπτει προσωρινά τις ανάγκες της μεταφέροντας ένα Μηχανικό στον Αη Γιάννη (πρωινή βάρδια) και τμήμα της συντήρησης σε εξωτερικό συνεργείο.

Στο τμήμα Μελετών της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. υπάρχει μόνο μια Μηχανικός που απουσιάζει λόγω εγκυμοσύνης για 10 μήνες, ενώ στο τμήμα επίβλεψης έργων τα πολλά συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούμε και το ελλιπές υπάρχον προσωπικό αδυνατεί να υποστηρίξει Νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οριακά μπορεί και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις κυρίως λόγω της συνειδητής υπερπροσπάθειας της πλειοψηφίας των εργαζομένων της.

Με την ψήφιση της νομοθεσίας για την απογραφή του προσωπικού του Δημοσίου, δημιουργήθηκε θέμα για την ανάγκη απογραφής και του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ερμηνεύοντας το νόμο δεν προέβη στην απογραφή του προσωπικού παρά τα έγγραφα και τις απειλές των Υπουργείων και καταβλήθηκαν προσπάθειες δια της συμμετοχής της Προέδρου σε συσκέψεις στο ΥΠ.ΕΣ. και Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την πολιτική διευθέτηση του ζητήματος. Δυστυχώς οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν με αποτέλεσμα το Σωματείο Εργαζομένων της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. να καταφύγει δικαστικά, όπου και το Δ.Σ. εξέθεσε τη νομική του άποψη για το εσφαλμένο του ζητήματος υποστηρίζοντας έτσι το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων. Σήμερα το προσωπικό της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. δεν έχει απογραφεί δυνάμει της προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου και αναμένεται η οριστική απόφαση.

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

     Παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε έμψυχο υλικό, αλλά και τις παρατεταμένες δοκιμασίες του υπάρχοντος προσωπικού με τις συνεχείς μισθολογικές μειώσεις, τις δυσμενείς ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές μεταβολές, τις πρωτόγνωρες πολιτικές προκλήσεις τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, της γενικότερης κοινωνικής αναστάτωσης αλλά και τις υποβόσκουσες θεσμικές αλλαγές του πλαισίου λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α., η νέα Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ με την επίλυση και του κτιριακού προβλήματος και παρά τις δυο μετακομίσεις σε διάστημα 2,5 ετών και κυρίως χάρι στις άοκνες, φιλότιμες και αξιέπαινες προσπάθειες, ενέργειες και συντονισμένες δράσεις του απερχόμενου Δ.Σ. αλλά και του φιλότιμου, της εργατικότητας και του υπερβάλλοντα ζήλου των εργαζομένων στην Επιχείρηση, κατάφερε παρά την πληθώρα των αντιξοοτήτων που αναφέρθηκαν αλλά και της ταυτόχρονης προσαρμογής της στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του Καλλικράτη, να ευρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή περίοδο πορεία, με μεγάλες δυνατότητες επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος την επόμενη πενταετία, διατηρώντας παρά το έντονα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, θετικούς ισολογισμούς και για τις τρείς παρελθούσες χρήσεις 2011-2012-2013, ενώ με κερδοφορία αναμένεται να κλείσει και ο ισολογισμός του 2014.

Η Νέα Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ επιβεβαιώνει με τη δράση της την αναγκαιότητα διατήρησης και λειτουργίας της με την υπάρχουσα θεσμική μορφή της, δηλαδή ως Δημοτική Επιχείρηση και απαραίτητο εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής μας και την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος του Δήμου μας.  

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

 

 

Συνημμένα:                                                     

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ 2011-2014

ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΧ 2011-2014

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ 2011-2014

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΥΑΧ 2011-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8ΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

(Για δείτε κάποιο από τα συνημμένα κάντε κλικ στον τίτλο του.)

Close Menu