Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου σχετικά με το έργο Ολοκλήρωση Δικτύων – Aκαθάρτων Δ.Ε. Θερίσου 7ος 2014

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 25/7/2014

Αριθ. Πρωτ.: 5334

etpaΔ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υespa_

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

2007-2013

          Σήμερα Τετάρτη 09-07-2014 και ώρα 11:00 π.μ., υπογράφτηκε στο γραφείο της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκης Αποστολάκη και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας Ε.ΔΟ.Κ. Α.Ε. κ. Ιωάννη Λιοδάκη, η  σύμβαση υλοποίησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ – ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

Όπως επεσήμανε η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκη Αποστολάκη: «Επιθεωρούμε σήμερα την πορεία των εργασιών ενός σημαντικότατου έργου υποδομής το οποίο ήταν και χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, που αφορά την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακόπουλου, όπου θα κατασκευαστούν συνολικά 750 μέτρα δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) με την τοποθέτηση αγωγού πολυαιθυλενίου Φ200 δομημένου τοιχώματος, ενώ σε όλη την περιοχή του Βαμβακόπουλου έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν 4.072 μέτρα δικτύου από τα οποία τα 1.250 μέτρα έχουν ήδη κατασκευαστεί. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακόμα περισσότερες ιδιοκτησίες από τη Δημοτική Ενότητα Θερίσου του Δήμου Χανίων και έτσι να αποφεύγονται όχι μόνο οι υπερχειλίσεις λυμάτων από παρακείμενες οικίες και καταστήματα στα γύρω χαντάκια, μερικά από τα οποία καταλήγουν στον Κλαδισό, αλλά και οι δυσοσμίες και οι ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης που δημιουργούνται και ελοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία στην συγκεκριμένη περιοχή.

Εκτός όμως από την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού της Δ.Ε. Θερίσου, το έργο αυτό είναι υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, αφού άπτεται της προστασίας του φυσικού οικοσυστήματος της λίμνης Αγιάς (περιοχή NATURA) και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής Αγιάς – Μυλωνιανών και στη διαφύλαξη της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, που υδροδοτεί και αρδεύει το 70% των υδροδοτούμενων και αρδευόμενων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και για την ίδια τη ζωή, προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας έτσι το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας».

Υπενθυμίζεται ότι κύριος του έργου καθώς και φορέας κατασκευής του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό εκτέλεσης, δηλαδή υπογραμμένη σύμβαση με την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ, ύψους 3.500.670,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 καθώς και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου προβλέπουν κατασκευή δικτύων αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου και συγκεκριμένα των συνδετήριων αγωγών των οικισμών καθώς και το βασικό δίκτυο των οικισμών Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Αγυιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρυπέτρου, Ποτιστηριών, Βαμβακόπουλου, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου και Περιβολίων.

Οι αγωγοί θα τοποθετούνται κάτω από υφιστάμενους δρόμους και πρόκειται να κατασκευαστούν κεντρικοί και δευτερεύοντες αγωγοί βαρύτητας πολυαιθυλενίου (Ρ.Ε.) δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 22.500μ., με τα φρεάτια επίσκεψης και τα παροχετευτικά φρεάτια, καθώς επίσης και καταθλιπτικοί αγωγοί P.E. 10 atm συνολικού μήκους 6.010 μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τις 17-05-2013 οπότε και υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Close Menu