Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019

By 24-01-2020April 28th, 2021No Comments

Χανιά  24/01/2019

Αρ.Πρωτ.: 571

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων Προκήρυξης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (28 ατόμων)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 24/01/2020, αναρτήθηκαν τόσο στα γραφεία της επί της οδού Μεγίστης Λαύρας 15 στις Μουρνιές, όσο και στην ιστοσελίδα της (www.deyax.org.gr), οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες προσληπτέων και οι πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία αφορά την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε δώδεκα (12) διαφορετικές ειδικότητες.

Σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο της ανωτέρω ανακοίνωσης: «Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους», δηλαδή από το Σάββατο 25/01/2020 έως και τη Δευτέρα 03/02/2020.

«Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο».

Οι πίνακες για λήψη :

101 ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής

102 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

103 ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

104 ΔΕ Διοικητικών

105 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών

106 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

107 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

108 ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

109 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής)

110 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Αποφρακτικό)

111 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

112 ΥΕ Εργατών (συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης)

Close Menu