Skip to main content
search

Πολιτική Χρήσης Internet - WiFi

Όροι και Προϋποθέσεις

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης της Επιχείρησής  μας, αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα που είναι εγγενείς στην πρόσβαση ή τη μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, είτε παρέχεται η σύνδεση μέσω ενσύρματης ή ασύρματης τεχνολογίας. Τα θέματα ασφάλειας περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την παρακολούθηση των μεταδόσεων, την απώλεια δεδομένων και την εισαγωγή ιών ή  προγραμμάτων που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα  στον υπολογιστή σας και στα δεδομένα σας.

Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι ο κάτοχος ή / και ο πάροχος αυτού του δικτύου δηλαδή η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)» ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν παρακολούθηση ή μετάδοση, ιούς υπολογιστή, απώλεια δεδομένων, καταστροφή αρχείων, hacking ή βλάβη στον υπολογιστή σας ή άλλες συσκευές (π.χ κινητό τηλέφωνο ή tablet) που προκύπτουν από τη μετάδοση ή λήψη πληροφοριών ή προγραμμάτων ή δεδομένων μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας διαδικτύου.

Η χρήση του ασύρματου δικτύου υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Εάν εντοπιστεί μη φυσιολογική, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κατανάλωσης εύρους ζώνης, ο πάροχος δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδέει μόνιμα τη συσκευή που παραβιάζει την πολιτική πρόσβασης.

 

Παραδείγματα έκνομων χρήσεων

Οι παρακάτω έκνομες χρήσεις αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για  πλήρη κατάλογο όλων των δυνατών έκνομων χρήσεων του παρεχόμενου δικτύου:

 1. Spamming και παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου – Αποστολή ανεπιθύμητων μαζικών ή / και εμπορικών μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία για δραστηριότητες που εισβάλλουν στο ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου.
 2. Παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας – Συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα παραβιάζει ή καταχράται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των εμπορικών μυστικών ή οποιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου.
 3. Πρόσβαση σε παράνομους ή χωρίς άδεια ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογαριασμούς, εξοπλισμό ή δίκτυα που ανήκουν σε άλλο μέρος / εταιρεία /οργανισμό /ιδιώτη ή προσπάθεια διείσδυσης / παράκαμψης μέτρων ασφαλείας άλλου συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομος σε μια απόπειρα διείσδυσης του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ανίχνευσης θυρών, παρακολούθησης ροής πληροφοριών ή άλλης δραστηριότητας συλλογής πληροφοριών.
 4. Η μεταφορά τεχνολογίας, λογισμικού ή άλλου υλικού κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών περί εξαγωγών.
 5. Παραβιάσεις ελέγχου εξαγωγών τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τρίτες χώρες.
 6. Χρήση της υπηρεσίας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαφήμισης, μετάδοσης ή άλλως διαθεσιμότητας συστημάτων ponzi, πυραμιδικών προγραμμάτων, χρεώνοντας με δόλιο τρόπο πιστωτικές κάρτες, λογισμικού πειρατείας ή κάνοντας ψευδείς προσφορές για πώληση ή αγορά προϊόντων, αντικείμενων ή υπηρεσιών.
 7. Καταπολέμηση απειλών.
 8. Διανομή πορνογραφικού υλικού σε ανηλίκους.
 9. Παιδική πορνογραφία.

 

 

Παραδείγματα απαράδεκτων χρήσεων

Τα παρακάτω είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και δεν περιλαμβάνουν έναν πλήρη κατάλογο απαράδεκτων χρήσεων:

 1. Λειτουργίες υψηλού εύρους ζώνης, όπως μεγάλες μεταφορές αρχείων και κοινή χρήση πολυμέσων με προγράμματα peer-to-peer (π.χ torrents).
 2. Προσβλητικό ή άσεμνο λόγο ή περιεχόμενο.
 3. Η δυσάρεστη προσβλητική ή καταχρηστική γλώσσα.
 4. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία για τη μετάδοση, δημοσίευση, μεταφόρτωση ή άλλως τη διάθεση δυσφημιστικού, παρενοχλητικού, καταχρηστικού ή απειλητικού υλικού ή γλώσσας που ενθαρρύνει σωματική βλάβη, καταστροφή περιουσίας ή παρενοχλεί άλλα πρόσωπα.
 5. Παραποίηση ή εσφαλμένη παρουσίαση των κεφαλίδων μηνυμάτων, εν όλω ή εν μέρει, για να αποκρύπτει τον δημιουργό του μηνύματος.
 6. Διευκόλυνση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.
 7. Διανομή ιών Internet, δούρειων ίππων ή άλλες καταστρεπτικές δραστηριότητες και προγράμματα (malware, key loggers, worms κτλ).
 8. Διανομή πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργία και αποστολή ιών Internet, σκουληκιών, δούρειων ίππων, pinging DoS, SYN flood attacks, βομβαρδισμός με πληθώρα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών. Επίσης, δραστηριότητες που διαταράσσουν τη χρήση ή επηρεάζουν την ικανότητα άλλων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον κόμβο ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο, σύστημα, υπηρεσία ή εξοπλισμό.
 9. Διαφήμιση, μετάδοση ή άλλως τη διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος, προϊόντος ή υπηρεσίας λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, η οποία περιλαμβάνει τη διευκόλυνση των μέσων για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, εκκίνηση pinging DoS, SYN flood attacks, βομβαρδισμούς μέσω ταχυδρομείου, επιθέσεις άρνησης  υπηρεσιών και την πειρατεία του λογισμικού.
 10. Η πώληση, η μεταφορά ή η μίσθωση της υπηρεσίας σε πελάτες, πελάτες ή άλλους τρίτους, είτε άμεσα είτε ως μέρος μιας υπηρεσίας ή προϊόντος που δημιουργήθηκε για μεταπώληση.
 11. Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με κωδικούς ή δεδομένα που ανήκουν σε άλλον χρήστη.
 12. Δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων του ιδιόκτητου λογισμικού ή προσφορά μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων του ιδιόκτητου λογισμικού σε άλλους.
 13. Παρακολούθηση ή εξέταση του περιεχομένου μηνυμάτων, αρχείων ή επικοινωνιών υπό διαμετακόμιση σε δίκτυο δεδομένων.

 

Close Menu