ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΨΥΧΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΨΥΧΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ)

30-04-2021

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

30-04-2021

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

30-04-2021