Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος 2018”

By 26-03-2018April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος 2018”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ:  6ΞΚΖΟΕΨΡ-ΟΚΨ
Αριθ. Πρωτ. 2413
Χανιά: 23/03/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

       Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (C16/20,C20/25 κ.α.)» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ. Η προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. CPV 44114100-3. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, που ανέρχεται στο ποσό 1.458,00€ και θα περιλαμβάνει όσα στην παρ.2.1.5 των όρων της Διακήρυξης  αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 23/03/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 23/03/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.& site ΔΕΥΑΧ: 26/03/2018

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 27/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-45266). Email mailto:papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

 Μιχαήλ Τζινευράκης

Αρχεία προς λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu