Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης” ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

By 13-09-2017April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης”  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ: ΩΥ55ΟΕΨΡ-2ΙΦ
Αριθ. Πρωτ. 6517
Χανιά: 25/08/2017

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την:

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα χρονικής παράτασης τρεις μήνες και με δικαίωμα προαίρεσης 15% που θα ασκηθεί μετά την λήξη της κύριας σύμβασης με κόστος προαίρεσης παρεχόμενων υπηρεσιών 52.500,00 € χωρίς ΦΠΑ, με τους ίδιους όρους χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Συνολικός Προϋπολογισμός 360.700,00 € προ Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τον Κ.Α.Ε. 6225-00 και κατανέμεται στα έτη 2017, 2018 και 2019.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού της παρεχόμενης Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. CPV: 64110000-0

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% , ποσού 7.214,00€.

Η Εγγυητική Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 28/08/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 25/08/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 29/08/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 30/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 28/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/10/2017 ημέρα Τετάρτη, ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Άγγελο Κτιστάκη Τηλέφωνο 28210-36255). Email mailto:agelos@deyach.gr και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Αντώνης Σχετάκης

  Σχετικά αρχεία για λήψη :

Εγινε τροποποίηση-συμπλήρωση στους όρους της διακήρυξης στο άρθρο 2.2.1 και στο άρθρο 3.2 και αλλαγή στις ημερομηνίες κατάθεσης και αποσφράγησης προσφορών.

ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(Διευκρινίζεται ότι τα γραμμάτια που εκδίδει το Τ.Π.Δ. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.5 ενέχουν θέση εγγυητικής επιστολής και γίνονται αποδεκτά.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu