Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 2021”

By 07-10-2021No Comments

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 2021”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΨΝ5ΘΟΕΨΡ-2Δ4
Αριθ. Πρωτ. 9479
Χανιά: 04/10/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ»  C.V.P. 24312220-2 NUTS2 EL4 & NUTSEL434.

Η Προμήθεια ορίζεται για χρονικό διάστημα (12) δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της της σύμβασης που μπορεί να αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ χωρίς καμιά απαίτηση από τον προμηθευτή και με δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών έως και 15% με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης ή να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών έως και 15% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}.

Χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τον Κ.Α.Ε. 6264-040 με κατανομή στα έτη 2021,2022. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Για το ανεκτέλεστο τμήμα των Συμβάσεων όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί, θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Προϋπολογισμού έτους.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της εν λόγω Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό 2.100,00€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ:                                                04/10/2021

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:                                            05/10/2021

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  06/10/2021,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :        25/10/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:            29/10/2021 ημέρα Παρασκευή,  ώρα : 10:00  π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κα. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-36752, email kotsifaki@yahoo.com). και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: artemis@deyach.gr).Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

 Αρχεία προς λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu