Skip to main content
search

Βιολογικός

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων κατασκευάστηκε σε 3 φάσεις:

1η φάση με έναρξη λειτουργίας το 1995 δυναμικότητας 80.000 ισοδύναμων κατοίκων,

2η φάση με έναρξη λειτουργίας το 2001 δυναμικότητας 117.750 ισοδύναμων κατοίκων και

3η φάση που εξυπηρετεί την σημερινή δυναμικότητα και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

      Παράλληλα και ενώ βρισκόταν υπό μελέτη το έργο της επέκτασης της 3ης φάσης, πραγματοποιήθηκαν έργα βελτιώσεων και επεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις απαιτήσεις επεξεργασίας του αυξανόμενου φορτίου. Το συνολικό κόστος κατασκευής των έργων της ΕΕΛ μέχρι σήμερα είναι 24.042.000 € και έχει χρηματοδοτηθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και εθνικούς πόρους και ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

      Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται με την μέθοδο της ενεργού ιλύος με νιτρικοποίηση – απονιτρικοποίηση και η επεξεργασία της ιλύος με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης με παράλληλη αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελικά προϊόντα της ΕΕΛ είναι:

  • Τα επεξεργασμένα λύματα, που διατίθενται στον κόλπο των Χανίων μέσω υποθαλάσσιου αγωγού που εκβάλει σε βάθος 20 μέτρων, ενώ ένα ποσοστό τους υφίσταται τριτοβάθμια επεξεργασία και χρησιμοποιείται ως νερό άρδευσης του πρασίνου των 35 στρεμμάτων της ΕΕΛ.
  • Η αφυδατωμένη και ασβεστοποιημένη ιλύς, που διατίθεται στον ΧΥΤ Κορακιάς μαζί με τα άλλα στερεά παραπροϊόντα της ΕΕΛ (άμμος, εσχαρίσματα).
  • Το βιοαέριο, που αξιοποιείται για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό έως το 20% των καθημερινών ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης.

      Σήμερα η εγκατάσταση δέχεται κατά μέσο όρο 23.600 m3/ημέρα, ενώ ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός κατά τις περιόδους αιχμής φτάνει σήμερα τους 142.000 ΙΚ και ο βαθμός επεξεργασίας των λυμάτων ξεπερνάει το 97% για το οργανικό φορτίο και το 95% για την αμμωνία. Παράγονται περίπου 7.000.000 m3 επεξεργασμένων λυμάτων ανά έτος, 200 m3/ημέρα νερό επαναχρησιμοποίησης και ηλεκτρική ενέργεια 1.500 ΚWh/ημέρα, που αξιοποιούνται για τις ανάγκες της εγκατάστασης, καθώς και 4.500 τόνοι/έτος αφυδατωμένης ιλύος που διατίθενται στο ΧΥΤ Κορακιάς. Τόσο η εκροή όσο και η ιλύς, έχουν δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης μεγάλης κλίμακας, με τα κατάλληλα έργα περαιτέρω επεξεργασίας.

      Με την ολοκλήρωση του έργου «Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» 10.337.560 € τον Νοέμβριο του 2016, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013» (Α’ φάση 2013-2015) και «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020» (Β’ φάση 2016), πραγματοποιήθηκαν τα αναγκαία έργα αύξησης της δυναμικότητας και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει για την επόμενη 20ετία :

  • τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την επέκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων,
  • την αύξηση του τουρισμού, αλλά και
  • την πληθυσμιακή αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Ο ρόλος της είναι ζωτικής σημασίας για :

  • την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής αλλά και των υπόγειων υδροφορέων,
  • την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χανίων,
  • την βελτίωση της ποιότητας ζωής,
  • την ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής.

Η λειτουργία της ΕΕΛ διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με την οδηγία 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και διέπεται από την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 22234/26-4-2016.

      Το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής γύρω από την εκβολή του υποθαλάσσιου αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ παρακολουθείται τακτικά από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ως προς την μικροβιολογική ποιότητα του νερού, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και θρεπτικά άλατα της στήλης του νερού, την βιοποικιλότητα του βυθού και την παρουσία ρυπαντών με εξαιρετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνοντας τον θετικό ρόλο της εγκατάστασης στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων

Αναλυτικά στοιχεία για τα λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης και για την ποιότητα της εκροής βρίσκονται στο site : http://astikalymata.ypeka.gr

 

Περιγραφή της ΕΕΛ Χανίων

Φωτογραφίες ΕΕΛ Χανίων

Νομοθεσία για τα αστικά λύματα

Close Menu