Skip to main content
search

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλεως Χανίων

Η εγκατάσταση που βρίσκεται σε λειτουργία από το 1995 προβλέπει την επεξεργασία αστικών λυμάτων που αντιστοιχούν σε 105.500 κατοίκους, βιομηχανικά απόβλητα που αντιστοιχούν σε 5.000 ισοδυνάμους κατοίκους και βοθρολύματα που αντιστοιχούν σε 7.000 ισοδυνάμους κατοίκους, δηλαδή συνολικά θα εξυπηρετεί 117.500 ισοδύναμους κατοίκους και 26.000 m3/d.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δημοπράτησε στις 6-11-2012 το έργο “Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργσίας Λυμμάτων Χανίων” που έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ, προϋπολογισμού 12.180.00,00€ + ΦΠΑ με το οποίο η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα αυξηθεί στους 170.000 ισοδύναμους κατοίκους. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται την Ανοιξη του 2013.

 Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται με την μέθοδο της ενεργοποιημένης λάσπης και η επεξεργασία της λάσπης με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης με παράλληλη αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση του ΒΟD5 κατά 96% και των αιωρούμενων στέρεων κατά 95%

Τα βασικά τμήματα της εγκατάστασης είναι:

Αντλιοστάσιο Εισόδου Εγκατάστασης

Αντλιοστάσιο Εισόδου Εγκατάστασης

Τα λύματα αφού περάσουν μέσω δύο εσχάρων χονδρόκοκκων ανυψώνονται μέσω τεσσάρων αντλιών Αρχιμήδη (η μία είναι εφεδρική) κατά 5.60 μέτρα και από εκεί συνεχίζουν μέχρι την έξοδο με φυσική ροή. Η παροχή κάθε αντλίας είναι 830 m3/h.

Εγκατάσταση Υποδοχής Βοθρολυμάτων

Εγκατάσταση Υποδοχής Βοθρολυμάτων

Η δεξαμενή βοθρολυμάτων αποτελείται από 2 θαλάμους συνολικού όγκο 420 m3.

Πριν τις δεξαμενές έχει εγκατασταθεί συγκρότημα προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων (εσχαρισμός, εξάμμωση).

Αυτό δέχεται μέσω τριών στεγανών υποδοχών τα βοθρολύματα των κατοίκων που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλεως καθώς και τα βοθρολύματα όλου του υπόλοιπου Νομού, τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται προς τις δεξαμενές βοθρολυμάτων.

Εσχάρωση

Η εσχάρωση γίνεται με τρεις αυτόματες εσχάρες (η μία είναι εφεδρική) με διάκενο μεταξύ ράβδων 6mm. Η ενεργοποίηση του περιστρεφόμενου μηχανισμού απομάκρυνσης εσχαρωμάτων γίνεται με αισθητήρια διαφοράς πιέσεως αέρα οπότε τα εσχαρώματα αφού συμπιεστούν μεταφέρονται σε κάδο συλλογής μέσω μεταφορικής ταινίας.

Εξάμμωση – Αφαίρεση Λιπών

Εξάμμωση - Αφαίρεση Λιπών Λειτουργούν δύο δεξαμενές εξάμμωσης, αφαίρεσης λιπών. Ο συνολικός όγκος της κάθε δεξαμενής είναι 118m3 από τα οποία τα 75m3 είναι περιοχή εξάμμωσης και τα 43m3 ο όγκος της περιοχής αφαίρεσης λιπών.

Στα λύματα διοχετεύεται αέρας μέσω 11 κεραμικών διαχυτήρων. Με προβλεπόμενο χρόνο παραμονής των λυμάτων στην περιοχή εξάμμωσης μεγαλύτερο από 7min επιτυγχάνεται η αφαίρεση του 90% του αριθμού των σωματιδίων που έχουν διάμετρο μεταξύ 0,16 και 0,20 mm.. Τα επιπλέοντα υλικά απομακρύνονται μέσω ειδικού μηχανισμού και συγκεντρώνονται σε φρεάτιο συλλογής. Επίσης λειτουργεί ειδική διάταξη έκπλυσης οργανικών και απομάκρυνσης της υγρασίας από την άμμο.

Πρωτοβάθμια Καθίζηση

Πρωτοβάθμια Καθίζηση Υπάρχουν δύο δεξαμενές, διαμέτρου 22 μέτρων η καθεμία. Τα λύματα εισέρχονται στο κέντρο της δεξαμενής και εξέρχονται ακτινικά μέσω υπερχειλιστών. Η κάθε δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με περιστρεφόμενη γέφυρα και φέρει ξέστρο στον πυθμένα για να παρασύρει την λάσπη στο κεντρικό φρεάτιο. Η απόδοση της πρωτοβάθμια καθίζηση είναι απομάκρυνση BOD5 κατά 33% και αιωρούμενων στερεών κατά 60%.

Δεξαμενή Επιλογής

Δεξαμενή Επιλογής Στην δεξαμενή που έχει όγκο 485 m3 αναμιγνύονται υπό ανοξικές συνθήκες τα πρωτοβάθμια λύματα με την ανακυκλοφορία από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης.

Η δεξαμενή έχει κατασκευαστεί για να εμποδίσει την ανάπτυξη ανεπιθύμητων νηματοειδών βακτηριδίων στα επόμενα στάδια της εγκατάστασης.

Δεξαμενές Αερισμού

Δεξαμενές Αερισμού Τα λύματα από την δεξαμενή επιλογής οδηγούνται μέσω μεριστών ροής στις τέσσερις δεξαμενές αερισμού που κάθε μία έχει διαστάσεις 60 μέτρα μήκος 8,4 μέτρα πλάτος και 4.50 μέτρα ωφέλιμο βάθος. Σε κάθε δεξαμενή υπάρχει ανοξική και αερόβια ζώνη. Τα λύματα οξυγονώνονται μέσω διαχυτήρων μεμβράνης λεπτής φυσαλλίδος που βρίσκονται στον πυθμένα των δεξαμενών. Παράλληλα με την αφαίρεση του οργανικού φορτίου γίνεται και νιτρικοποίηση. Για την απομάκρυνση του αζώτου γένεται μερική απονιτρικοποίηση στην ανοξική ζώνη μέσω ανακυκλοφορίας των νιτρικοποιημένων εκροών. Ο συνολικός όγκος των δεξαμενών είναι 9072 m3.

Δεξαμενές Δευτεροβάθμιας Καθίζησης

Δεξαμενές Δευτεροβάθμιας Καθίζησης Υπάρχουν τρεις δεξαμενές διαμέτρου 33 μέτρων και όγκου 2.130 m3 η μία. Η ροή εισόδου των λυμάτων έχει την ίδια μορφή με την πρωτοβάθμια ενώ για την εκροή οι δύο (παλαιότερες δεξαμενές) φέρουν περιμετρικούς επιφανειακούς υπερχειλιστές και η νεώτερη υποεπιφανειακούς ακτινικούς σωλήνες υπερχείλισης. Η πλεονάζουσα ίλυς αντλείται προς την μηχανική πάχυνση και η ίλυς ανακυκλοφορίας αντλείται προς την δεξαμενή επιλογής.

Δεξαμενή Χλωρίωσης

Δεξαμενή Χλωρίωσης Η απολύμανση των λυμάτων επιτυγχάνεται μέσω τροφοδοσίας διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου με 15% ενεργό χλώριο. Η δεξαμενή χλωρίωσης έχει διαστάσεις 24 μέτρα μήκος, 10 μέτρα πλάτος και 2.5 μέτρα βάθος δίνοντας ωφέλιμο όγκο 600m3. Ο χρόνος επαφής είναι 30 min με σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Κοπρανώδη κολοβακτηριδίων μετά την απολύμανση της τάξεως 176/100 ml. Στο τέλος την δεξαμενής χλωρίου γίνεται και αποχλωρίωση των λυμάτων.

Ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διαμέτρου 710 mm έχει μήκος 110 m και καταλήγει σε βάθος 16m.

Μηχανική Πάχυνση της Λάσπης

Μηχανική Πάχυνση της Λάσπης Η δευτεροβάθμια λάσπη υφίσταται πάχυνση με δύο φυγόκεντρους δυναμικότητας κάθε μίας 25 m3/h και 175 kg/h και ακολούθως οδηγείται στην προπάχυνση, ενώ υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας παροχέτευσης και στους χωνευτές ή στην μεταπάχυνση.

Προπάχυνση

Προπάχυνση Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια λάσπη τροφοδοτείται στο κέντρο δύο δεξαμενών διαμέτρου 8.50 μέτρα έκαστη. Η ιλύς κινούμενη ακτινικά προς την περιφέρεια της δεξαμενής καθιζάνει υποβοηθούμενη από μια περιστρεφόμενη γέφυρα που φέρει καθέτους ράβδους υπό μορφή κτένας. Ο κάθε προπαχυντής έχει όγκο 200m3. Από τον πυθμένα των δεξαμενών η λάσπη τροφοδοτείται προς τους χωνευτές.

Αναερόβιοι Χωνευτές

Αναερόβιοι Χωνευτές Η παχυμένη ιλύς με δύο περιστροφικές ογκομετρικές αντλίες (Μohno) μεγίστης παροχής 22m3/h και μανομετρικού 40m αντλείται προς τους δύο χωνευτές συνολικού όγκου 3100m3 αφού θερμανθεί μέσω δύο εναλλακτών σε θερμοκρασία 35οC (Μεσοφιλική ζώνη). Με την αναερόβια χώνευση επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της λάσπης με την αποσύνθεση των οργανικών ενώσεων απουσία αέρος. Παράλληλα το παραγόμενο αέριο (βιοαέριο) που περιέχει μεθάνιο σε ποσοστό περίπου 70% αφού υποστεί αποθείωση μεταφέρεται στο αεριοφυλάκιο μεταβλητού διαμέτρου 12.80m και όγκου 650m3. Το βιοαέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση των χωνευτών και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που επαναχρησιμοποιείται για τις ανάγκες του έργου.

Μεταπάχυνση

Μεταπάχυνση Η σταθεροποιημένη ιλύς οδηγείται από τους χωνευτές σε δύο κυκλικές δεξαμενές διαμέτρου 11m οι οποίες λειτουργούν όπως οι δεξαμενές προπάχυνσης. Η λάσπη παχύνεται και στη συνέχεια οδηγείται προς αφυδάτωση. Η κάθε δεξαμενή έχει όγκο 300 m3.

Αφυδάτωση

Αφυδάτωση Λάσπη από την μεταπάχυνση τροφοδοτείται προς την αφυδάτωση. Η αφυδάτωση επιτυγχάνεται με δύο ταινιοφιλτρόπρεσσες με πλάτος ιμάντα 2m και μέγιστο ωριαίο φορτίο 848 kgss/h μετά από κροκίδωση της λάσπης με πολυηλεκτρολύτη. Η συγκέντρωση στερεών της αφυδατωμένης λάσπης είναι περίπου 20%.

Επιπλέον Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Επιπλέον Κτιριακές ΕγκαταστάσειςΕπιπλέον Κτιριακές Εγκαταστάσεις Το έργο περιλαμβάνει ακόμα κτίριο Διοίκησης εργαστήριο ελέγχου ποιότητας νερών και λυμάτων, Φυλάκιο Εισόδου Συνεργείο Επισκευών, κτίριο Βιομηχανικού νερού και άλλα μικρότερα κτίρια.

Συγκρότημα Απόσμησης

Συγκρότημα ΑπόσμησηςΣυγκρότημα Απόσμησης Η μονάδα απόσμησης έχει δυναμικότητα 45.000 m3/h με σκοπό την μείωση των οσμών που παράγονται από το έργο σε ποσοστό 99%. Η απόσμηση γίνεται με πλυντηρίδα τριών σταδίων με την χρήση χημικών. Η αμμωνία και το υδρόθειο απομακρύνονται από τον αέρα με την χρήση υδατικών διαλυμάτων θειικού οξέος, καυστικού νατρίου και υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η απόσμηση εξυπηρετεί τα έργα εισόδου, τα φρεάτια και τις δεξαμενές λάσπης και την μονάδα αφυδάτωσης.

Αυτοματισμός της Εγκατάστασης

Αυτοματισμός της Εγκατάστασης Το Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών (SCADA) με πρόσθετα όργανα on-line μετρήσεων παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζει και βελτιώνει την λειτουργία της εγκατάστασης. Μέσω του συστήματος αυτού γίνεται ο τηλε-έλεγχος και τηλεχειρισμός όλου του Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης

Προστασία από τη Θάλασσα και Δενδροφύτευση

Έχουν κατασκευαστεί έργα προστασίας του χώρου από θαλάσσια κύματα.

Ο χώρος της εγκατάστασης και ο δρόμος πρόσβασης έχουν φυτευτεί με δέντρα, θάμνους και λουλούδια. Προβλέπονται συμπληρωματικές φυτεύσεις.

Χρηματοδότηση της Κατασκευής – Παγίων

Μέχρι τις 31/12/2002 είχε εκτελεσθεί και χρηματοδοτηθεί:

 1. Η πρώτη φάση του έργου (Μ.Ο.Π. Κρήτης) με το ποσό των 3.643.379 ΕΥΡΩ, (1.241.481.489 δραχμών) με χρηματοδότηση 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 14,7% από την Ελληνική Κυβέρνηση και 15,3% από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 2. Μέρος της Δεύτερης φάσης (Προσωρινό Ταμείο Συνοχής) με το ποσό των 1.455.612 ΕΥΡΩ (495.999.954 δραχμών), με χρηματοδότηση 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5,25% από την Ελληνική Κυβέρνηση και 9,75% από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 3. Η δεύτερη φάση (Οριστικό Ταμείο Συνοχής) με το ποσό των 7.108.613 ΕΥΡΩ (2.422.259.627 δραχμές), με χρηματοδότηση 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 7% από την Ελληνική Κυβέρνηση και 13% από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 4. Συμπληρωματικά έργα, μελέτες, πάγια δαπάνης 551.868 ΕΥΡΩ (188.049.021 δραχμές) με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ήτοι συνολικά 12.759.472 ΕΥΡΩ (4.347.790.091 δραχμές)

Οι χρηματοδοτήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καλύφθηκαν με δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί έργα εκσυγχρονισμού της Εγκατάστασης συνολικού κόστους 1.015.531,00 € με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων, το ΠΕΠ Κρήτης και το Π.Δ.Ε. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο “Βελτίωση αναερόβιας χώνευσης” προϋπολογισμού σύμβασης  768.558,07 € + ΦΠΑ.

Λειτουργία της Εγκατάστασης

Από τον Ιούνιο του 1995 λειτουργεί όλη η γραμμή λυμάτων και η αφυδάτωση ενώ η αναερόβια χώνευση της λάσπης τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 1998. Οι εγκαταστάσεις της απόσμησης τέθηκαν σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2001 ενώ τα έργα επέκτασης του έργου τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2001.

Λειτουργικά Στοιχεία της Εγκατάστασης

Το 2012 κατά μέσο όρο η Εγκατάσταση επεξεργάστηκε 20.323 m3/ ημέρα.

Η ποιότητα της εκροής της εγκατάστασης τηρεί πλήρως τους περιβαλλοντικούς όρους, με μέσα ποσοστά απομάκρυνσης για το οργανικό φορτίο (BOD5) 98,9%, για τα στερεά 97,8% και για την αμμωνία 99%.

Μετά την απολύμανση η μικροβιολογική ποιότητα της εκροής αντιστοιχεί σε επίπεδα πόσιμων επιφανειακών νερών (<100 αποικίες ολικών κολοβακτηριδών/100 ml νερού).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι εξαιρετικά θετικά για την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού.

Το 2012 η εγκατάσταση παρήγαγε περίπου 6.500 τόνους αφυδατωμένης λάσπης που μετά από ασβεστοποίηση διατίθενται στον ΧΥΤΑ Κορακιάς.

Υπόμνημα σχέδιο (οριζοντιογραφίας) Εγκατάστασης.

Διάγραμμα

 1. ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΛΑΚΑ
 3. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ – ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΑΡΧΙΜΗΔΗ
 5. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΧΑΡΩΝ
 6. ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΣΧΑΡΩΜΑΤΩΝ
 7. ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ
 8. ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
 9. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
 10. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣΥΛΟΓΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
 11. ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΣ Α ΚΑΘΙΖΗΣΗ
 12. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Α ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
 13. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ
 14. ΠΡΟΜΕΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
 15. ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
 16. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
 17. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ
 18. ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ Β ΚΑΘΙΖΗΣΗ
 19. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Β ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
 20. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ
 21. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (VERTURI)
 22. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
 23. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
 24. ΚΤΙΡΙΟ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
 25. ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
 26. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ
 27. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ
 28. ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΙΛΥΟΣ
 29. ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 30. ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
 31. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ
 32. ΔΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
 33. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗΣ
 34. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗΣ
 35. ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ
 36. ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 37. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
 38. ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
Close Menu