Έργα Ύδρευσης

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30-04-2021

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ Φ110 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΟΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων

30-04-2021

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

30-04-2021

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΘ2 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΡAΤΟΠΕΔΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

30-04-2021

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΣΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29-04-2021

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29-04-2021

Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

26-03-2021

Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών

23-04-2020

Μελέτη Επάρκειας, Εκσυγχρονισμού και Διασύνδεσης Δικτύων

23-04-2020

DEX AIG IN PIPE

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης

23-04-2020