ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΣΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ): 1.370.000,00 €

Χρηματοδότηση

Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.