Skip to main content
search

Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το κτίριο του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) που ελέγχει την ορθή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, στην οδό Γερ. Σφακιωτάκη 1, δίπλα στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της περιοχής των Χανίων.Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου

 Εποπτικό σύστημα ελέγχου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

Είναι κτίριο που κατασκευάστηκε το έτος 1998, το οποίο στεγάζει όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο κύρια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης με δυνατότητα ελέγχου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού.

Το κτίριο αποτελείται από τον ισόγειο χώρο, που χρησιμοποιείται σαν γραφείο του Κέντρου Ελέγχου (εδώ έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που υλοποιεί τον έλεγχο) και ένα υπόγειο χώρο, που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη υλικών και ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνολική επιφάνεια των δυο αυτών χώρων είναι 190 τετραγωνικά μέτρα.

Ο εξοπλισμός που υλοποιεί τον έλεγχο αυτό αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Servers και Clients), δικτυωμένους μεταξύ τους με εσωτερικό δίκτυο καλωδιακού Ethernet και με δίκτυο Ethernet (Οπτικές ίνες, WiFi, GPRS και μόντεμ, (Ράδιο μόντεμ ή τηλεφωνικά, με γραμμές του Ο.Τ.Ε.)., για την μεταφορά των δεδομένων από τους σταθμούς και την αποστολή εντολών χειρισμού από τον Κ.Σ.Ε προς τους τοπικούς σταθμούς.

          Από τον Κεντρικό Σταθμό ελέγχονται και καταγράφονται διάφορες πληροφορίες που συλλέγονται στους Τοπικούς Σταθμούς (Ύδρευσης και Αποχέτευσης), όπως στοιχεία παροχών, πιέσεων, στάθμης δεξαμενών, λειτουργία εξοπλισμού, ηλεκτρικών καταναλώσεων, βλαβών πυρασφαλείας, ασφάλειας διάρρηξης, υπολειμματικού χλωρίου, ελάχιστης νυκτερινής παροχής ζωνών διαρροών, κ.λ.π.

Επίσης είναι δυνατός ο χειρισμός ορισμένου εξοπλισμού (όπως εκκίνηση και στάση αντλιών, άνοιγμα ή κλείσιμο ηλεκτροκίνητων βανών κ.λ.π.).

Τα στοιχεία συλλέγονται από συνολικά 13 Τοπικούς Σταθμούς Ύδρευσης, 9 Τοπικούς Σταθμούς Αποχέτευσης και 16 Τοπικούς Σταθμούς Διαρροών.

Συνολικά χρησιμοποιούνται 1666 ψηφιακά σήματα (εισόδων ή εξόδων), 299 αναλογικά σήματα (εισόδων ή εξόδων) και 4 θύρες επικοινωνίας με ηλεκτρονικές μονάδες χλωρίωσης του νερού.

Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου

Τοπικός σταθμός ελέγχου δικτύου αποχέτευσης

Οι υπολογιστές του Κέντρου Ελέγχου (Servers) είναι δικτυωμένοι με δίκτυο Ethernet (Οπτικές ίνες και εναλλακτικά ασύρματο WiFi), με υπολογιστές που υπάρχουν στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης στις Μουρνιές και λειτουργούν σαν Clients στο σύστημα, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του συστήματος και από εκεί, καθώς και με το χώρο του κεντρικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού για τον ίδιο λόγο.

Το προσωπικό που επανδρώνει το Κέντρο Ελέγχου είναι εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο για την εργασία αυτή και αποτελείται από ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την σωστή λειτουργία του όλου συστήματος (Κέντρου Ελέγχου και Τοπικών Σταθμών) και από πέντε ηλεκτρολόγους Δ.Ε. οι οποίοι σε βάρδιες, όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, επιτηρούν την λειτουργία του συστήματος ελέγχου καθώς και όλων των τοπικών σταθμών που αυτό ελέγχει.

Καθήκον του προσωπικού που επανδρώνει την λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου είναι η παρακολούθηση της απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που ελέγχονται από το Κέντρο Ελέγχου και σε περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργίας, ενημερώνει το αρμόδιο συνεργείο, το οποίο θα προβεί στην αποκατάσταση της δυσλειτουργίας που εμφανίστηκε στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

Η ενημέρωση του προσωπικού για την κατάσταση των Τοπικών Σταθμών γίνεται με την χρήση των υπολογιστών τύπου Client που βρίσκονται εγκατεστημένοι στον χώρο του ΚΣΕ, από τις οθόνες που απεικονίζουν τα στοιχεία όλων των σταθμών που ελέγχονται από το σύστημα. Η ανανέωση των στοιχείων των σταθμών που απεικονίζονται γίνεται κάθε δυο δευτερόλεπτα περίπου.

Ορισμένες δυσλειτουργίες του συστήματος (σημαντικές βλάβες των Τοπικών Σταθμών), που κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για την λειτουργία τους, ενεργοποιούν ηχητική σήμανση για την γρηγορότερη αντίδραση του χειριστή για την άμεση αποκατάσταση τους.

Όλα τα στοιχεία που φτάνουν στο Κέντρο Ελέγχου από τους Τοπικούς Σταθμούς που ελέγχονται απ΄ αυτό, μετά την επεξεργασία τους (από τους Servers), καταγράφονται σε ψηφιακά αρχεία με την μορφή «Τρεχουσών τιμών», «Ωριαίων τιμών» και «Η

μερήσιων τιμών», τα οποία φυλάσσονται σε οπτικούς δίσκους δεδομένων (CD ή DVD), για μελλοντική χρήση.

 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου

Εσωτερική άποψη πίνακα τοπικού σταθμού ελέγχου δικτύου αποχέτευσης

Με τη δημοπράτηση στις 04/07/2019 της δράσης,

«ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

προϋπολογισμού 2.647.158,05 €, αναμένεται να ενταχθούν στον Κ.Σ.Ε. επιπροσθέτως:

  • Πενήντα νέοι (50) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) του Εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων που αφορούν δεξαμενές και εγκαταστάσεις Ύδρευσης των πρώην περιαστικών Δήμων Χανίων.
  • Τέσσερις (4) Αναμεταδότες ασύρματων επικοινωνιών μεταξύ των ΤΣΕ – ΚΣΕ
  • Τρεις (3) Φορητοί μετρητές παροχής.
  • Ένας (1) Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (ΠΣΕ) στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΧ
  • Δύο (2) Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (ΦΣΕ)

καθώς και να αναβαθμισθούν:

  • Δεκαεπτά (17) Σταθμοί Ελέγχου Ποιότητας (ΣΕΠ) μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών στο δίκτυο Ύδρευσης εντός των εσωτερικών δικτύων διανομής της πόλης, και
  • Πέντε (5) ΤΣΥ υφιστάμενοι Τοπικοί Σταθμοί του Υδραγωγείου της πόλης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ανωτέρω δράση στον σύνδεσμο:

«ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Close Menu