Οδηγίες e-Services

Πατώντας εδώ πηγαίνουμε στην σελίδα σύνδεσης στο e-Services.

Για να εγγραφούμε για κάθε υδρόμετρο μας κάνουμε κλικ στο κουμπί εγγραφή

Τότε θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο …

Πληκτρολογούμε το e-mail μας και τον Κωδικό ανάθεσης του τελευταίου λογαριασμού μας. Εάν δεν ξέρουμε που βρίσκεται ο Κωδικός ανάθεσης κάνουμε κλικ στο ‘Δείτε το υπόδειγμα για να εντοπίσετε τον κωδικό ανάθεσης’ και εμφανίζεται το παράθυρο με την εικόνα ενός λογαριασμού…

Πληκτρολογούμε τον 15ψήφιο Κωδικό ανάθεσης και κάνουμε κλικ στο κουμπί Εγγραφή.

Και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο…

Συμπληρώνουμε τον αριθμό κινητού και εάν θέλουμε να έρχεται και έντυπος λογαριασμός κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι (δεν συνίσταται).

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εγγραφή και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο…

Πηγαίνουμε στα e-mail μας και ανοίγουμε το e-mail που λάβαμε …

Ακολουθώντας τις οδηγίες του e-mail εισερχόμαστε στο σύστημα e-Services.

Σημαντική διευκρίνιση: Με το ίδιο e-mail μπορούμε να κάνουμε όσες εγγραφές θέλουμε, καταχωρώντας διαφορετικούς Κωδικούς ανάθεσης (διαφορετικών παροχών-υδρομέτρων).

Η εικόνα που μας εμφανίζεται είναι η παρακάτω …

Οι οδηγίες για το menu που βρίσκεται αριστερά της οθόνης είναι οι παρακάτω…

Στην Αρχική σελίδα εμφανίζονται κάποια συνοπτικά στοιχεία, σχετικά με το αν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές από λογαριασμούς ή από δόσεις διακανονισμών και ένα γράφημα με τις αξίες των τελευταίων λογαριασμών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητη οφειλή εμφανίζεται κουμπί πληρωμή όπου μπορείτε μέσω της τράπεζας Πειραιώς να συνδεθείτε με το σύστημα ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας και να εξοφλήσετε το υπόλοιπο σας.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί πληρωμή μεταφερόμαστε στη παρακάτω οθόνη…

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πληρώσουμε και μικρότερο ποσό, το οποίο και πρέπει να καταχωρήσουμε στο Ποσό πληρωμής: (π.χ. αντί του 133,00 μπορούμε να βάλουμε μικρότερο ποσό).

Αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία που ζητάει η Τράπεζα κάνουμε κλικ στο κουμπί Πληρωμή σε τράπεζα και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο…

Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής…

Και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο…

Καταχωρούμε τα στοιχεία που πρέπει και κάνουμε κλικ στο κουμπί πληρωμή ή στο ‘Επιστροφή χωρίς ολοκλήρωση της πληρωμής’.

Εφόσον πατήσαμε το κουμπί πληρωμή η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί και μας έρχεται e-mail επιβεβαίωσης.

Στο μενού Λογαριασμοί ύδρευσης εμφανίζεται πίνακας με τον αριθμό του λογαριασμού, τον κωδικό πληρωμής, την περίοδο κατανάλωσης, την ημερομηνία έκδοσης, την ημερομηνία λήξης, την ημερομηνία μέτρησης, την ένδειξη του υδρομέτρου, την ποσότητα των κυβικών που καταναλώθηκαν, το πληρωτέο ποσό, αν υπήρχε ανεξόφλητο υπόλοιπο, την ημερομηνία εξόφλησης και το ποσό δόσης.

Στην πρώτη στήλη γράφονται οι αριθμοί των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί, όπου αν πατήσει κανείς πάνω, μας εμφανίζει την ανάλυση του λογαριασμού.

Στην δεύτερη στήλη, δίπλα σε κάθε μία από τις πρόσφατες καταχωρήσεις, υπάρχει ένα εικονίδιο που χαρακτηρίζει τα αρχεία PDF όπου δίπλα του βρίσκεται και ο 15ψήφιος κωδικός Πληρωμής. Αν πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο μας εμφανίζει αντίγραφο του λογαριασμού.

Σημείωση ότι μπορούμε να δούμε αντίγραφα των λογαριασμών μόνο από την περίοδο 2017/3 και μετά.

Αν πατήσουμε πάνω στον τίτλο της κάθε στήλης κάνει ταξινόμηση των καταχωρήσεων κατά την στήλη αυτή.

Στο μενού Πληρωμές μας εμφανίζει πίνακα με τις πληρωμές που έχουμε κάνει και εμφανίζεται η ημερομηνία, το είδος της πληρωμής που κάναμε, τον τρόπο που πληρώσαμε και το ποσό.

Αν πατήσουμε πάνω στον τίτλο της κάθε στήλης κάνει ταξινόμηση των καταχωρήσεων κατά την στήλη αυτή.

Στο μενού Διακανονισμοί μας εμφανίζει πίνακα με τις ανεξόφλητες δόσεις διακανονισμών.

Εμφανίζει την ημερομηνία που πρέπει να πληρωθεί ή κάθε δόση του διακανονισμού, την Περίοδο αν υπάρχει, την ημερομηνία που έγινε ο διακανονισμός, παρατηρήσεις , τον αύξοντα αριθμό της δόσης και το ποσό πληρωμής. Δίπλα σε κάθε απλήρωτη δόση εμφανίζει κουμπί Πληρωμή ώστε όπου μπορείτε μέσω της τράπεζας Πειραιώς, να συνδεθείτε με το σύστημα ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας και να εξοφλήσετε την συγκεκριμένη δόση διακανονισμού.

Στο μενού Αιτήσεις μας εμφανίζει ιστορικό με τις καταχωρημένες αιτήσεις. Εμφανίζεται επίσης κουμπί Νέα αίτηση όπου μπορούμε να υποβάλουμε ηλεκτρονικό αίτημα, προς την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Στο μενού Στατιστικά μας εμφανίζει γράφημα με τα κυβικά και το ποσό ανά περίοδο κατανάλωσης.

Στο μενού Ρυθμίσεις μας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουμε το password μας.

Κάνοντας κλικ πάνω δεξιά της οθόνης στο εικονίδιο που βλέπετε …

Έχουμε τις παρακάτω δύο επιλογές …

Τέλος κάνοντας κλικ πάνω δεξιά της οθόνης στο εικονίδιο που βλέπετε …

Μπορείτε να κάνετε …