Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1.850.000.000 δρχ., που είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ύδρευσης της πόλης μας, με το συνολικό μήκος του δικτύου ύδρευσης σήμερα να ξεπερνά τα 220.000 μ.,

β) όλοι οι διανοιχθέντες δρόμοι του σχεδίου πόλεως έχουν αποκτήσει σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης,

γ) όλες οι συνοικίες της πόλης να έχουν άφθονο και ποιοτικά καθαρό νερό με ικανοποιητική πίεση παροχής, όπως οι περιοχές Λιβάδια, Άγιος Ματθαίος, ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία και πρόσφατα η Νέα Χώρα, που έπαψαν να έχουν ως πρόβλημα τη μειωμένη πίεση του δικτύου στην περιοχή τους,

δ) οι διακοπές ηλεκτροδότησης της Δ.Ε.Η. στην Αγυιά δεν επηρεάζουν σήμερα (εκτός αν ξεπεράσουν τις 20 ώρες) το σύστημα υδροδότησης της πόλης μας. Ο προαναφερόμενος εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης επιτεύχθηκε με μια σειρά έργων στα τελευταία χρόνια, με σημαντικότερα τα παρακάτω:

1) ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Σήμερα, το νερό στην πόλη μας προέρχεται από τις πηγές της Αγιάς, απ’ όπου μέσω ενός νέου καταθλιπτικού αγωγού Φ800 και μήκους 8.000μ., κατασκευασμένου ειδικά για τον σκοπό αυτό, το νερό καταλήγει στο συγκρότημα δεξαμενών στη θέση Μετόχι Χαρωδιά του Δήμου Ελ. Βενιζέλου.

EKSKF

Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης διατομής Φ800 και μήκους 8.000 μέτρων

2) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΧΑΡΩΔΙΑ

Εκεί έχουν κατασκευασθεί 3 νέες δεξαμενές συνολικού ωφέλιμου όγκου 19.500 m3 (3 x 6.500 m3), σε υψόμετρο 102 μέτρων, ενώ στην ίδια θέση έχει εγκατασταθεί σύγχρονο σύστημα χλωρίωσης καθώς και σύστημα μέτρησης του υπολειματικού χλωρίου του νερού που αναχωρεί από τις δεξαμενές αυτές.

Με τον μεγάλο ωφέλιμο όγκο νερού του συγκροτήματος των δεξαμενών εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαχειριστική ευελιξία στο σύστημα υδροδότησης και ταυτόχρονα παρέχεται αντοχή απέναντι στις διακοπές ηλεκτροδότησης της Δ.Ε.Η (στον σταθμό άντλησης).

Από το συγκρότημα αυτών των δεξαμενών, τροφοδοτείται στη συνέχεια με βαρύτητα η δεξαμενή διανομής της πόλης μας (Δεξαμενή Αη-Γιάννη).

3) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Η περιοχή του Αγίου Ματθαίου στο ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία και στο ΣΟΔΥ Κουμπελή έχουν πλέον την νέα τους δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 2.000 m3 σε υψόμετρο +215μ. Το υψόμετρο της νέας δεξαμενής, 30 μέτρα ψηλότερα από την προηγούμενη στην ίδια περιοχή, καθώς και ο μεγάλος ωφέλιμος όγκος της, έχουν επιλύσει το πρόβλημα παροχής και πίεσης του νερού, τόσο στις παραπάνω συνοικίες της πόλης μας, όσο και στα Δημοτικά Σφαγεία. Η παλαιότερη δεξαμενή νερού που τροφοδοτούσε την περιοχή, μετά τις εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτή, θα έχει πλέον εφεδρικό ρόλο.

4) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΟΥΡΜΕΤΗ

Η περιοχή της υψηλής ζώνης της Χαλέπας και συγκεκριμένα πάνω από την οδό Ρωμανού, έχει αποκτήσει πλέον νέα δεξαμενή στη θέση Γιουρμέτη, ωφέλιμου όγκου 1.400 m3, έναντι 400 m3 της παλιάς, επιλύνοντας ουσιαστικά τόσο το πρόβλημα της μειωμένης παροχής νερού στην περιοχή, όσο και των συνεχών διακοπών που υπήρχαν παλιότερα.

5) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έχει εκσυγχρονισθεί σε μεγάλο βαθμό ο Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τόσο της Δεξαμενής Αη-Γιάννη, όπου έχουν αντικατασταθεί οι περισσότερες σωληνώσεις της δεξαμενής, του αντλιοστασίου του Αγίου Ιωάννη, καθώς και των πηγών και του αντλιοστασίου της Αγυιάς.

DEX AIG IN PIPE

Άποψη του εσωτερικού της δεξαμενής Άη Γιάννη (μετά τις εργασίες εκσυγχρονισμού της)

DEX AIG IN

Μερική άποψη του χώρου αποθήκευσης νερού στη δεξαμενή του Άη Γιάννη

HZ

Σύγχρονο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος στο αντλιοστάσιο υδροδότησης της Αγιάς

PIN AGIA

Σύγχρονοι ηλεκτρικοί πίνακες στο αντλιοστάσιο υδροδότησης της Αγιάς

6) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Την τετραετία 1997-2000 έχουν κατασκευασθεί νέα κεντρικά τροφοδοτικά δίκτυα ύδρευσης, συνολικού μήκους 10.640μ., στις περιοχές περιμετρικά των Λιβαδιών, Αγίου Ματθαίου, ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία και ΣΟΔΥ Κουμπελή.

EKSKF YDR LIVAD

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Λιβάδια

7) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Την ίδια περίοδο έχουν κατασκευασθεί δευτερεύοντα δίκτυα μήκους 21.000 μέτρων σε διάφορες περιοχές στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων.