Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Έγκριση προγράμματος υπερωριακής εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2024

By 19-12-2023No Comments

Χανιά  18/12/2023

Αρ.Πρωτ.: 17308

Ανακοίνωση: “Έγκριση προγράμματος υπερωριακής εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ριθ. Απόφ. 821/2023  ΑΔΑ: 9Ω08ΟΕΨΡ-5ΦΤ

Έγκριση προγράμματος υπερωριακής εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων

 για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, με σκοπό την οριστική επίλυση του ζητήματος της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και τις νυκτερινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας και την κατανομή τους ανά εξάμηνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), 2. Το άρθρο 61 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (Β’ 2957/2016), 3. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων έως σήμερα (τακτικό προσωπικό αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα αποχωρήσεων του 2023 και τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού αορίστου χρόνου και συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 4.Τους λόγους για τους οποίους θα αναγκαστεί το προσωπικό της επιχείρησης να πραγματοποιήσει υπερωρίες που είναι η ετοιμότητα προς άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων (βιολογικός καθαρισμός) εκτός του νόμιμου ωραρίου, η μεγάλη μείωση του προσωπικού λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με τον διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων δημοτών και τον πενταπλασιασμό του μήκους των δικτύων που λόγω Καλλικράτη ανέλαβε η ΔΕΥΑΧ, 5.Την αύξηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας διεκπεραίωσης πλήθους διοικητικών και οικονομικών θεμάτων λόγω διπλασιασμού του αριθμού των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων μετά το 2011, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω περιορισμού των προσλήψεων, 6. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το 2024 και συγκεκριμένα με Κ.Α.Ε. 6022.000 και Κ.Α.Ε. 6042.000, 7. Τους αντίστοιχους πίνακες υπερωριών που είχαν εγκριθεί για το 2023, 8. Τις υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183/17-11-2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755/ 23-11-2017 αποφάσεις της Επιτροπής της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (Α’ 208),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρόγραμμα υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές και τις νυκτερινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας και την κατανομή τους ανά εξάμηνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Ι. Πρώτο εξάμηνο 2024

Α) Υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

7

840

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6 720

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

28

1.550

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ 10

900

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

18

600

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

240

ΤΕΧΝΙΤΕΣ 39

3.255

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

23

2.000

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

7

525

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17

960

ΕΡΓΑΤΕΣ 40

4.660

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

1

120

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ 60

2.000

ΣΥΝΟΛΑ 261

18.370

Β) Υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. ΑΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

7 4 380 0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6 2 190 0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

28 19 1.045 0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

10 8 760 0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

18 12 345 85

85

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5 5 100 0

0

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

39 39 1.950 435

150

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

23 11 1.540 315

125

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

7 7 105 50

20

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17 17 1.220 610

280

ΕΡΓΑΤΕΣ

40 40 1.660 430

260

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

1 1 96 0

0

ΕΚΤΑΚΤΟΙ (ΣΟΧ κλπ)

60 35 1.850 265

145

ΣΥΝΟΛΑ 261 200 11.241 2.190

1.065

 

ΙΙ. Δεύτερο εξάμηνο 2024

Α) Υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ 7

840

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6

720

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ 28

1.550

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

10

900

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

18

600

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

240

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

39

3.255

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

23

2.000

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

7

525

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17

960

ΕΡΓΑΤΕΣ

40

4.660

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

1

120

ΕΚΤΑΚΤΟΙ (ΣΟΧ κλπ)

60

2.000

ΣΥΝΟΛΑ 261

18.370

Β) Υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. ΑΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

7 4 380 0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6 2 190 0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

28 19 1.045 0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

10 8 760 0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

18 12 345 85

85

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5 5 100 0

0

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

39 39 1.950 435

150

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

23 11 1.540 315

125

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 7 7 105 50

20

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17 17 1.220 610

280

ΕΡΓΑΤΕΣ

40 40 1.660 430

260

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

1 1 96 0

0

ΕΚΤΑΚΤΟΙ (ΣΟΧ κλπ)

60 35 1.850 265

145

ΣΥΝΟΛΑ 261 200 11.241 2.190

1.065

– Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες απογευματινές ώρες υπερωριακής εργασίας, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των εκατό είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο, για κανένα εργαζόμενο.

– Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας και την κατανομή τους ανά εξάμηνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2024, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των ενενήντα έξι (96) ωρών ανά εξάμηνο, για κανένα εργαζόμενο.

Η  συνολική δαπάνη για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση, στην περίπτωση της συνολικής πραγματοποίησης, είναι αρκετά μικρότερη του προϋπολογισθέντος ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €) για υπερωριακή απασχόληση το 2024.

Αναλυτικά δε η πρόβλεψη ανά ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του 2024 είναι :

Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
6022.000 Υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού 70.000,00
6042.000 Υπερωριακή εργασία εκτάκτων εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου & αποσπασμένων από Δήμο Χανίων 25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 95.000,00

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές με αναφορά στα ανώτερα όρια, αύξηση δε των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία επιτρέπεται μόνο με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ αυτών και όχι με μεταφορά πιστώσεων από άλλες κατηγορίες δαπανών.

Επίσης, οι ανωτέρω ώρες ανά ειδικότητα είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται η μεταξύ των ειδικοτήτων αναπροσαρμογή, μη επιτρεπόμενης της αύξησης των συνολικών ωρών του σχετικού παραπάνω πίνακα.

Τέλος, επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

Η παρούσα απόφαση θα  δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

Χανιά, 04-12-2023

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Close Menu