Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 12ος 2020

By 17-12-2020No Comments

Χανιά  17/12/2020

Αρ.Πρωτ. : 11315

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, έχοντας υπόψη :
   1.  Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.
   2.  Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.
   3.  Το υπ΄αριθμ. 4561/22-4-2015 έγγραφο Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
   4.  Την υπ΄αριθμ. 900/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.
Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με τους εξής όρους :
1.   Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.
2.   Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020 της ΔΕΥΑ Χανίων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
3.   Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων.
4.   Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.
5.   Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 8.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, για τον έλεγχο της χρήσης 2020.
6.   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
    6.1.   Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2)        Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
    6.2.   Οικονομική Προσφορά, χωρίς τον ΦΠΑ, όπου θα αναφέρονται οι προϋπολογιζόμενες ώρες διενέργειας του ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
    6.3.   Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.
Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑ Χανίων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15 τ.κ. 73300 Μουρνιές Χανίων, έως και την Παρασκευή 08-01-2021 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
7.   Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά.
8.   Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί έως τις 30-06-2021.
9.   Μετά την ανάθεση, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Χανίων των εκθέσεων του ελέγχου της χρήσης 2020 και της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Close Menu