Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ελεγκτών για την διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων ετών 2021 & 2022

By 15-12-2022No Comments

Χανιά  15/12/2022

Αρ.Πρωτ. : 15230

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ελεγκτών για την διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων ετών 2021 & 2022

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ, έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.
  2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.
  3. Το υπ΄αριθμ. 4561/22-4-2015 έγγραφο Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
  4. Την υπ΄αριθμ. 810/2022 (ΑΔΑ: 6Μ47ΟΕΨΡ-ΟΙ0) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με τους εξής όρους :

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2021 και της χρήσης 2022 της ΔΕΥΑ Χανίων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2021 & 2022, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00€) ανά έτος ήτοι δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ 14.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ συνολικά για τα δύο έτη, για τον έλεγχο των χρήσεων 2021 & 2022.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

6.1  Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

6.2 Οικονομική Προσφορά, χωρίς τον ΦΠΑ, όπου θα αναφέρονται οι προϋπολογιζόμενες ώρες διενέργειας του ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

6.3 Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑ Χανίων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15 Τ.Κ. 73300 Μουρνιές Χανίων, έως και την Τρίτη 27-12-2022 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

7. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί έως τις 28-02-2023 για το έτος 2021 και έως 30-06-2023 για το έτος 2022.

9. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Χανίων των εκθέσεων των ελέγχων της χρήσης 2021 & 2022 και της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Χρυσή Χατζηδάκη

Αρχείο για λήψη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Close Menu