Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: “Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το 2021

By 30-12-2020No Comments

Χανιά  30/12/2020

Αρ.Πρωτ.: 11678

Ανακοίνωση: “Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το 2021” 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Αριθ. Απόφ. 906/2020                      

ΑΔΑ: 6ΩΛΨΟΕΨΡ-ΦΕΘ

Έγκριση προγράμματος υπερωριακής εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, με σκοπό την οριστική επίλυση του ζητήματος της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και τις νυκτερινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας και την κατανομή τους ανά εξάμηνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το πρόγραμμα υπερωριακής εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), 2. Το άρθρο 61 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (Β’ 2957), 3. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στις 30/11/2020 (τακτικό προσωπικό αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα αποχωρήσεων του 2021 και τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού αορίστου χρόνου και συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 4. Τους λόγους για τους οποίους θα αναγκαστεί το προσωπικό της επιχείρησης να πραγματοποιήσει υπερωρίες που είναι η ετοιμότητα προς άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων (βιολογικός καθαρισμός) εκτός του νόμιμου ωραρίου, η μεγάλη μείωση του προσωπικού λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με τον διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων δημοτών και τον πενταπλασιασμό του μήκους των δικτύων που λόγω Καλλικράτη ανέλαβε η ΔΕΥΑΧ, 5. Την αύξηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας διεκπεραίωσης πλήθους διοικητικών και οικονομικών θεμάτων λόγω διπλασιασμού του αριθμού των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων μετά το 2011, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω περιορισμού των προσλήψεων, 6. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το 2021 και συγκεκριμένα με Κ.Α.Ε. 6022.000 και Κ.Α.Ε. 6042.000, 7. Τους αντίστοιχους πίνακες υπερωριών που είχαν εγκριθεί για το 2020, 8. Τις υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183/17-11-2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755/23-11-2017 αποφάσεις της Επιτροπής της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (Α’ 208), 9. Την αναμενόμενη έκδοση από το ΑΣΕΠ των προκηρύξεων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε συνέχεια της προκήρυξης 3Κ/2018,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το πρόγραμμα υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές και τις νυκτερινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας και την κατανομή τους ανά εξάμηνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Ι. Πρώτο εξάμηνο 2021

Α) Υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

7

850

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6

720

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

37

2.015

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

16

1.400

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

21

650

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

240

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

39

3.255

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

29

2.500

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

7

525

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17

1.460

ΕΡΓΑΤΕΣ

40

4.660

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

2

240

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

60

2.000

ΣΥΝΟΛΑ

286

20.515

Β) Υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΡΓΙΩΝ

ΩΡΕΣ

ΝΥΚΤΕΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΝΥΚΤΕΡ.

ΑΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

7

4

380

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

37

19

1.045

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

16

8

760

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

21

12

345

85

85

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

5

100

0

0

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

39

39

1.950

435

150

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

29

11

1.540

315

125

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

7

7

105

50

20

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17

17

1.220

610

280

ΕΡΓΑΤΕΣ

40

40

1.660

430

260

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

2

2

192

0

0

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

60

35

1.850

265

145

ΣΥΝΟΛΑ

286

201

11.337

2.190

1.065

ΙΙ. Δεύτερο εξάμηνο 2021

Α) Υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

7

850

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6

720

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

37

2.015

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

16

1.400

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

21

650

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

240

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

39

3.255

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

29

2.500

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

7

525

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17

1.460

ΕΡΓΑΤΕΣ

40

4.660

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

2

240

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

60

2.000

ΣΥΝΟΛΑ

286

20.515

Β) Υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

ΑΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

7

4

380

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

6

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

37

19

1.045

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

16

8

760

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

21

12

345

85

85

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

5

100

0

0

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

39

39

1.950

435

150

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

29

11

1.540

315

125

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

7

7

105

50

20

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

17

17

1.220

610

280

ΕΡΓΑΤΕΣ

40

40

1.660

430

260

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

2

2

192

0

0

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

60

35

1.850

265

145

ΣΥΝΟΛΑ

286

201

11.337

2.190

1.065

– Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες απογευματινές ώρες υπερωριακής εργασίας, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των εκατό είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο, για κανένα εργαζόμενο.

– Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες της εβδομάδας και την κατανομή τους ανά εξάμηνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2021, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των ενενήντα έξι (96) ωρών ανά εξάμηνο, για κανένα εργαζόμενο.

Η  συνολική δαπάνη για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση, στην περίπτωση της συνολικής πραγματοποίησης, είναι αρκετά μικρότερη του προϋπολογισθέντος ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €) για υπερωριακή απασχόληση το 2021.

Αναλυτικά δε η πρόβλεψη ανά ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του 2021 είναι :

Κ.Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

6022.000

Υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού

70.000,00

6042.000

Υπερωριακή εργασία εκτάκτων εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

& αποσπασμένων από Δήμο Χανίων

25.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

95.000,00

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές με αναφορά στα ανώτερα όρια, αύξηση δε των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία επιτρέπεται μόνο με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ αυτών και όχι με μεταφορά πιστώσεων από άλλες κατηγορίες δαπανών.

Επίσης, οι ανωτέρω ώρες ανά ειδικότητα είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται η μεταξύ των ειδικοτήτων αναπροσαρμογή, μη επιτρεπόμενης της αύξησης των συνολικών ωρών του σχετικού παραπάνω πίνακα.

Τέλος, επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

Η παρούσα απόφαση να  δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

      Χανιά 08-12-2020

   ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Close Menu