Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου σχετικά με το έργο Δικτύων – Αντλιοστάσιων ακαθάρτων Δ.Ε. Θερίσου 7ος 2014

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 9/7/2014

Αριθ. Πρωτ.: 4947

etpaΔ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υespa_

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

2007-2013

          Σήμερα Τετάρτη 09-07-2014 και ώρα 11:00 π.μ., υπογράφτηκε στο γραφείο της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκης Αποστολάκη και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας Ε.ΔΟ.Κ. Α.Ε. κ. Ιωάννη Λιοδάκη, η  σύμβαση υλοποίησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ – ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

Κύριος του έργου καθώς και φορέας κατασκευής του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο συνολικός προϋπολογισμό Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.193.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης, Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0028) και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2015, οπότε και θα μπορούν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των ιδιοκτητών για την σύνδεση του κτιρίου τους με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Στο αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για τη λειτουργία των δικτύων ακαθάρτων τα οποία κατασκευάζονται στην ίδια περιοχή με το ήδη εκτελούμενο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ-ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή δυο υπόγειων αντλιοστασίων λυμάτων, του Α21 στον οικισμό του Κυρτωμάδου και του Α22 στον οικισμό της Αγιάς, τα οποία θα εξυπηρετούν τους οικισμούς Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Μυλωνιανών και Αγιάς και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων συνολικού μήκους περίπου 15 χλμ, που κατασκευάζεται με το υπό εκτέλεση έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ-ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», καθώς και η κατασκευή δύο μικρότερων υπόγειων αντλιοστασίων λυμάτων (τύπου κόμπακτ) στις περιοχές Προφήτη Ηλία (Μουρνιές, Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου) & Νεροκούρου (Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου) για τη λειτουργία των ήδη κατασκευασμένων (από ίδιους πόρους) δικτύων ακαθάρτων των οικισμών των ανωτέρω περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι το εκτελούμενο έργο της κατασκευής δικτύου ακαθάρτων στην Δ.Ε. Θερίσου περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και συγκεκριμένα των συνδετήριων αγωγών των οικισμών καθώς και το βασικό δίκτυο των οικισμών Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Αγυιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρυπέτρου, Ποτιστηριών, Βαμβακόπουλου, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου και Περιβολίων.

Οι αγωγοί βαρύτητας πολυαιθυλενίου (Ρ.Ε.) δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ200 και Φ250 θα έχουν συνολικό μήκος 22.500μ., με τα φρεάτια επίσκεψης και τα παροχετευτικά φρεάτια, ενώ οι καταθλιπτικοί αγωγοί P.E. 10 atm θα έχουν συνολικό μήκος 6.010 μ.

Όπως επεσήμανε η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκη Αποστολάκη: «με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακόμα περισσότερες ιδιοκτησίες από τη Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων. Εκτός όμως από την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού της Δ.Ε. Θερίσου, το έργο αυτό είναι υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, αφού άπτεται της προστασίας του φυσικού οικοσυστήματος της λίμνης Αγιάς (περιοχή NATURA) και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής Αγιάς – Μυλωνιανών και στη διαφύλαξη της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, που υδροδοτεί και αρδεύει το 70% των υδροδοτούμενων και αρδευόμενων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και για την ίδια τη ζωή, προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας έτσι το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας».

Close Menu