Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου ‘Εργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης στη δημοτική ενότητα ΘΕΡΙΣΟΥ 6ος 2012

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 20/6/2012

Αριθ. Πρωτ. 3345  20120620_2

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

        Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Χανίων και ιδιαίτερα των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, γύρω από θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σας γνωρίζουμε ότι :

1) Έγκριση Αίτησης Χρηματοδότησης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Θερίσου (προστασία υδροφορέα Αγιάς – Μυλωνιανών)»

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης η Αίτηση Χρηματοδότησης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Θερίσου (προστασία υδροφορέα Αγιάς – Μυλωνιανών)», η οποία είχε υποβληθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας – 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.183.200 € και η συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με ίδιους πόρους ανέρχεται σε 878.000 €.

Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου όσο και σχεδόν όλου του Νομού Χανίων, αφού οι περισσότεροι υδρεύονται και αρδεύονται από την εν λόγω περιοχή, αλλά κυρίως θα συμβάλλει στη διαφύλαξη της ποιότητας των υπόγειων υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και για την ίδια τη ζωή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο περιλαμβάνει:

Α. Την κατασκευή ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου και συγκεκριμένα τους συνδετήριους αγωγούς των οικισμών και το βασικό δίκτυο των οικισμών  Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Αγυιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρυπέτρου, Ποτιστηριών, Βαμβακόπουλου, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου και Περιβολίων. Προβλέπεται να κατασκευαστούν κεντρικά και δευτερεύοντα δίκτυα λυμάτων συνολικού μήκους 22.500μ. και  καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 6.010 μ. Αναλυτικότερα :

Α) Αγωγοί Βαρύτητας .

Φ 200 συνολικού μήκους  12.200  μ. από P.Ε. δομημένου τοιχώματος SN4

Φ 200 συνολικού μήκους  9.330  μ. από P.Ε. δομημένου τοιχώματος SN8

Φ 250 συνολικού μήκους   970   μ. από P.Ε. δομημένου τοιχώματος SN8

Β) Καταθλιπτικοί αγωγοί

Φ160 συνολικού μήκους 4.200.00 μ. από ΡΕ 10 atm.

Φ 200 συνολικού μήκους 1.810.00 μ. από ΡΕ 10 atm.

Συνολικό μήκος δικτύου 28.510 μ.

Β. Την κατασκευή ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

(α) Αντλιοστάσια Α21 και Α22 στην ευρύτερη περιοχή Αγυιάς

Κάθε ένα από τα αντλιοστάσια περιλαμβάνει

 • Υπόγειες δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα (φρεάτιο εισόδου των λυμάτων με τον εσχαρόκαδο, θάλαμοι των λυμάτων με τις εμβαπτιζόμενες αντλίες και τον ξηρό θάλαμο των δικλίδων) συνολικών διαστάσεων 4,30 Χ 7,50.
 • Υπέργειες κατασκευές και συγκεκριμένα Ηλεκτρικό Πίνακα (που ενσωματώνει τον πίνακα Αυτοματισμού και το μετρητή της ΔΕΗ), το μονωμένο έναντι θορύβου Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) και μικρό κυλινδρικό δοχείο Απόσμησης.

Ο Ηλεκτρικός Πίνακας προβλέπεται από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 4,0Χ0,50Χ2,0.

Το Η/Ζ  που λειτουργεί μόνο σε περιπτώσεις διακοπής της ΔΕΗ έχει διαστάσεις 2,0Χ1,0Χ1,30 ύψος και το κυλινδρικό βαρελάκι απόσμησης διάμετρο 0,8μ. και ύψος περίπου 1,20 μ.

(β) Αντλιοστάσια Προφήτη Ηλία Μουρνιών και Νεροκούρου

Κάθε ένα από τα αντλιοστάσια περιλαμβάνει

 • Υπόγεια δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα εντός της οποίας θα τοποθετηθούν φρεάτιο εισόδου των λυμάτων με τον εσχαρόκαδο και θάλαμο δικλίδων, συνολικών διαστάσεων 1,50 Χ 4,20. Το αντλιοστάσιο είναι προκατασκευασμένο (περιλαμβάνει το θάλαμο των λυμάτων με τις εμβαπτιζόμενες αντλίες), κυλινδρικό διαμέτρου Φ1,50μ.
 • Υπέργειες κατασκευές και συγκεκριμένα Ηλεκτρικό Πίνακα (που ενσωματώνει τον πίνακα Αυτοματισμού και το μετρητή της ΔΕΗ) και το μονωμένο έναντι θορύβου Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). Ο Ηλεκτρικός Πίνακας προβλέπεται από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων κατά μέγιστο 1,50Χ0,50Χ2,0 ύψος. Το Η/Ζ που λειτουργεί μόνο σε περιπτώσεις διακοπής της ΔΕΗ έχει διαστάσεις 2,0Χ1,0Χ1,30 ύψος.

2) Εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη Δ.Ε. Θερίσου

          Παρακάτω σας παραθέτουμε τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ έως και σήμερα στη Δ.Ε. Θερίσου, οι οποίες αναβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής και αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για την φροντίδα του ευρύτερου περιβάλλοντος.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΕΡΙΣΟΥ

 • – Προγραμματισμός τριών GSM Modem για την αυτοματοποίηση των αντλιοστασίων και Δεξαμενών Θερίσου.

Αγορά δύο GSM Modem (ένα προς αντικατάσταση χαλασμένου και ενός εφεδρικού).

 • – Τοποθέτηση 2 ιστών και 90 μέτρων καλωδίου 12 αγωγών επάνω στο βουνό, πάνω από το 2ο αντλητικό συγκρότημα προς Θέρισο, για την ενεργοποίηση των επικοινωνιών του αντλιοστασίου.

Ειδική κατασκευή του ενός ιστού – ρητίνες, αντιρίδες και συρματόσκοινα για στερέωση ιστών και καλωδίων επικοινωνιών. (ΦΩΤΟ1)

 • – Προμήθεια τεσσάρων What’s up συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για την υλοποίηση των επικοινωνιών.
 • – Καταγραφή των ηλεκτρολογικών υλικών των δύο πινάκων των δύο αντλιοστασίων για Θέρισο.

Σχεδίαση αυτοματισμών, ξήλωμα υπαρχόντων μη λειτουργούντων ηλεκτρολογικών αυτοματισμών και συρμάτωση αυτών από την αρχή.

 • – Κατασκευή τσιμεντένιας πλάκας με κλίση στην 3η άντληση για Θέρισο / Τοποθέτηση καθαρισμού στη σχετική δεξαμενή (εκσκαφές – αδιατάρακτη κοπή – υδραυλικά υλικά αποχέτευσης δεξαμενής – επισκευή καταθλιπτικού αγωγού και αγωγών υπερχείλιση) / Μόνωση της σχετικής δεξαμενής.

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο 15μερο έγιναν εργασίες εκσυγχρονισμού και στεγανοποίησης της ενδιάμεσης δεξαμενής ύδρευσης και του αντλητικού συγκροτήματος που υδροδοτεί τους θερινούς μήνες τον οικισμό του Θερίσου. Η εν λόγω δεξαμενή παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα διαρροών και για τον λόγο αυτό επισκευάσθηκε με την τοποθέτηση προστατευτικών επικαλύψεων στεγανοποίησης με υλικά κατάλληλα για νερό ύδρευσης. Επιπλέον, κατασκευάσθηκε αγωγός εκκένωσης της δεξαμενής με βαθιά εκσκαφή προς τον Θερισιανό ποταμό καθώς και φρεάτιο βάνας εκκένωσης. Έτσι θα μπορεί πλέον να συντηρείται η Δεξαμενή σε ετήσια βάση. Τέλος, κατασκευάσθηκε στην πλαγιά του βουνού ένας ιστός ασύρματης επικοινωνίας ούτως ώστε να διευκολύνετε η λειτουργία του αυτοματισμού του ενδιάμεσου αντλιοστασίου ύδρευσης. (ΦΩΤΟ2, ΦΩΤΟ3)

 • – Τοποθέτηση δεξαμενής με 130 λίτρα υποχλωριώδες νατρίου σε δεξαμενή Θερίσου με μία δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου.
 • – Τοποθέτηση 2 ανοξείδωτων κλιμάκων σε δεξαμενή Θερίσου.
 • – Τοποθέτηση 1 γαλβανισμένης κλίμακας με κλωβό ασφαλείας σε δεξαμενή Θερίσου.
 • – Τοποθέτηση 1 ανοξείδωτης κλίμακας σε δεξαμενή 3ης άντλησης για Θέρισο.
 • – Καταγραφή πηγών και γεωτρήσεων ύδρευσης, εύρεση συντεταγμένων, ποιοτικός έλεγχος νερού και υλοποίηση διαδικασίας για αδειοδότηση αυτών.
 • – Επισκευή εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος στην 3η άντληση για Θέρισο.
 • – Αγορά εφεδρικού πλήρους αντλητικού συγκροτήματος στην 1η άντληση για Θέρισο (προωθητικό Ο.Α.ΔΥ.Κ.).
 • – Άμεση αγορά πλήρους αντλητικού συγκροτήματος (πομόνα) για 2η άντληση για Θέρισο.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

 • – Αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία Αντλιοστασίου Βαρυπέτρου με δεξαμενή Βαρυπέτρου
 • – Αύξηση σημάτων ασύρματης επικοινωνίας αντλιοστασίου Βαρυπέτρου με δεξαμενή Βαρυπέτρου για τον έλεγχο της χλωρίωσης του νερού.
 • – Σχεδίαση ηλεκτρολογικού αυτοματισμού πίνακα αντλιοστασίου για την πλήρη αντικατάσταση του και τον εκσυγχρονισμό του.(εκκρεμεί η υλοποίησή του)
 • – Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

 • – Τροφοδοσία με ρεύμα της δεξαμενής Βαρυπέτρου / 10 εξάμετροι στύλοι + 2 γωνίες εξάμετρες / 300 μέτρα καλώδιο παροχικό
 • – Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός δεξαμενής Βαρυπέτρου, βελτίωση ασύρματης επικοινωνίας αντλιοστασίου Βαρυπέτρου με δεξαμενή Βαρυπέτρου, τοποθέτηση δοχείου 300 λίτρων υποχλωριώδες νατρίου και δύο δοσομετρικών αντλιών υποχλωριώδες νατρίου και των απαραίτητων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αυτοματισμοί για την χλωρίωση νερού, χλωρίωση των περιοχών: Μυλωνιανών, Βαρυπέτρου, Λυγιδέ, Ποτιστήρια, Μαρμαρά, μερικά σπίτια στην Αγυιά, Αγ. Κυριακή, Λιμνούπολη.
 • – Συνεχείς δειγματοληψίες για την ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών χλωρίου.
 • – Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου.
 • – Μελέτη για αντλητικό συγκρότημα προς Αγ. Κυριακή (διαχωρισμός ύδρευσης από άρδευση)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΥΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙ – ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΥΙΑΣ

 • – Αγορά υλικών για τον εκσυγχρονισμό των σχετικών δύο πινάκων (αγορά ασφαλειοαποζευκτών, ασφαλειών, κοσάρισμα καλωδίων)
 • – Αγορά και τοποθέτηση σχαρών για την τακτοποίηση των καλωδίων της Γεώτρησης της Αγυιάς.
 • – Αγορά υλικών και τακτοποίηση του εναέριου δικτύου των καλωδίων της γεώτρησης της Αγυιάς.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΥΙΑΣ

 • – Τροφοδοσία με ρεύμα της δεξαμενής Αγυιάς.
 • – Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός δεξαμενής Αγυιάς, τοποθέτηση δοχείου 130 λίτρων υποχλωριώδους νατρίου και μίας δοσομετρικής αντλίας υποχλωριώδους νατρίου.

Αυτοματισμοί για τη χλωρίωση του νερού

Χλωρίωση των περιοχών: Αγυιάς, Κυρτομάδω, Στρατόπεδο Αγυιάς.

Συνεχείς δειγματοληψίες για την ρύθμιση της δοσομετρικής αντλίας χλωρίου.

 • – Τροφοδότηση του στρατοπέδου Αγυιάς με νερό από τη δεξαμενή Αγυιάς.

Νέο υδρόμετρο στρατοπέδου Αγυιάς

Επισκευή τμήματος 5 μέτρων κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας νερού του Στρατοπέδου Αγυιάς.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α) Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου και πιο συγκεκριμένα από το μνημείο του Κυρτομάδου προς Πατελάρι, κατασκευάσαμε 400 μέτρα δικτύου ύδρευσης Φ90 με αυτεπιστασία, δηλαδή με τη συνδρομή των συνεργείων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και την χρήση ίδιων μηχανημάτων. Με το έργο αυτό επιτεύχθηκε η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοικιών οι οποίες υδρεύονταν από μεγάλη απόσταση με επιφανειακούς σωλήνες μεταφοράς νερού που παρουσίαζαν αρκετά προβλήματα στο παρελθόν. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει και η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα. (ΦΩΤΟ4)

Β) Το συνεργείο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ολοκλήρωσε με ίδια μέσα την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης Φ90 μήκους περίπου 900μ. στην περιοχή της Αγιάς της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, ο οποίος θα εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και τις νέες φυλακές, αναβαθμίζοντας έτσι σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης στην ίδια περιοχή.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

 • Καθαρισμός Αγωγών ομβρίων και σχαρών στο χωριό Θέρισο
 • Καθαρισμός χάντακα όπισθεν S/M ΙΝΚΑ (ΑΤΛΑΣ)
 • Καθαρισμός ρέματος στον παράλληλο εθνικής οδού ( Μάντρα Φραγκεδάκη )
 • Καθαρισμός αγωγού οβμρίων Συνοικία Πύργος ( Περιβόλια)
 • Καθαρισμός Αγωγού ομβρίων και σχαρών ( οδός Δασκαλογιάννη – Περιβόλια)
 • Καθαρισμός και επισκευή σχαρών Λεωφ. Καζαντζάκη ( Βαμβακόπουλο)
 • Ανασηκώματα και επισκευές φρεατίων ομβρίων και αποχέτευσης
 • Κατασκευή δικτύου αποχ/σης στην Λεωφ. Καζαντζάκη μήκους 60  μ.
 • Αποφράξεις δικτύων και παροχών αποχ/σης
 • Κατασκευές παροχών αποχέτευσης

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι εκκρεμούν ακόμα αρκετές εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον:

 • Περιφράξεις δεξαμενών και αντλιοστασίων.
 • Οικοδομικές εργασίες για βελτίωση υποδομών (γεώτρηση Αναβάλοντα, δεξαμενή Αγυιάς).
 • Χλωρίωση στα Μπουτσουνάρια, στη δεξαμενή Θερίσου, στη δεξαμενή υψηλής ζώνης Περιβολίων, βελτίωση χλωρίωσης δεξαμενής Περιβολίων – Βαμβακοπούλου.
 • Υδραυλικές εργασίες σε αγωγό ύδρευσης από πηγές Αναβάλοντα (τοποθέτηση βάνας και μειωτή πίεσης).
 • Υλοποίηση εκσυγχρονισμού ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου Βαρυπέτρου.

Υλοποίηση εκσυγχρονισμού ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίου Αγυιάς Πηγάδι και γεώτρησης Αγυιάς, κλπ.

 • Υλοποίηση ενός αντλητικού συγκροτήματος στο δίκτυο προς Αγ. Κυριακή για το διαχωρισμό του δικτύου ύδρευσης από το δίκτυο άρδευσης.
 • Μελέτη και υλοποίηση δύο αντλητικών συγκροτήματος και δικτύου ύδρευσης κοντά στην δεξαμενή υψηλής ζώνης Περιβολίων.
Close Menu