Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας της ΔΕΥΑΧ για το Β’ εξάμηνο 2016

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Αριθ. Απόφ. Δ.Σ. 168/08-06-2016

ΑΔΑ: 6ΠΙΕΟΕΨΡ-ΣΡΖ

 

Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το δεύτερο εξάμηνο του 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α’/16-12-2015),

 

 

2. Το άρθρο 61 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (ΦΕΚ Β 2463/01-10-2013), 3. Την 59/04-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων περί καθιέρωσης 12ωρης/24ωρης λειτουργίας της Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 175/16-03-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, 4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων της 30/06/2016 (Τακτικό Προσωπικό Αορίστου Χρόνου και Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου), τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα αποχωρήσεων του 2016 και τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα νέων προσλήψεων Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου, 5. Τους λόγους για τους οποίους θα αναγκαστεί το προσωπικό της επιχείρησης να πραγματοποιήσει υπερωρίες που είναι η ετοιμότητα προς άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού εκτός του νόμιμου ωραρίου, η μεγάλη μείωση του προσωπικού λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό τον διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων Δημοτών και τον πενταπλασιασμό του μήκους των δικτύων που λόγω Καλλικράτη ανέλαβε η ΔΕΥΑΧ, 6. Την αύξηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας διεκπεραίωσης πλήθους διοικητικών και οικονομικών θεμάτων λόγω διπλασιασμού του αριθμού των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά το 2011 σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων είτε λόγω περιορισμού των προσλήψεων, 7.       Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το 2016 και συγκεκριμένα με Κ.Α. 6022.00 και 6042.00 και 8. Τον αντίστοιχο πίνακα υπερωριών που είχε εγκριθεί για το 2015, αποφασίζουμε ομόφωνα όπως εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Υπερωριακής Εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΧ, για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 

Α) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

 

 

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

 

 

5

 

 

600

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

 

 

5

 

 

600

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

 

 

18

 

 

980

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

 

 

7

 

 

600

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

 

 

13

 

 

400

 

 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

 

 

5

 

 

240

 

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

 

18

 

 

1.500

 

 

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 

 

7

 

 

600

 

 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

 

4

 

 

300

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 

 

7

 

 

600

 

 

ΕΡΓΑΤΕΣ

 

 

12

 

 

1.400

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

 

 

3

 

 

360

 

 

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

 

 

60

 

 

2.500

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

164

 

 

10.680

 

Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες απογευματινές ώρες εργασίας, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 120 ωρών ανά εξάμηνο, για κανέναν εργαζόμενο.

Β) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ νυκτερινές ώρες Ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΡΙΘ. ΕΡΓΑΖ.

 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡ.

 

 

ΑΡΙΘ. ΕΡΓΑΖ.

 

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

 

 

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ

 

 

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. ΑΡΓΙΩΝ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

 

 

5

 

 

2

 

 

190

 

 

0

 

 

0

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

 

 

5

 

 

2

 

 

190

 

 

0

 

 

0

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

 

 

18

 

 

9

 

 

480

 

 

0

 

 

0

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

 

 

7

 

 

2

 

 

190

 

 

0

 

 

0

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

 

 

13

 

 

7

 

 

200

 

 

50

 

 

50

 

 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

 

 

5

 

 

5

 

 

100

 

 

0

 

 

0

 

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

 

18

 

 

18

 

 

900

 

 

200

 

 

70

 

 

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 

 

7

 

 

7

 

 

380

 

 

80

 

 

30

 

 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

 

4

 

 

4

 

 

60

 

 

30

 

 

10

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 

 

7

 

 

7

 

 

500

 

 

250

 

 

120

 

 

ΕΡΓΑΤΕΣ

 

 

12

 

 

12

 

 

500

 

 

130

 

 

80

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

 

 

3

 

 

3

 

 

288

 

 

0

 

 

0

 

 

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

 

 

60

 

 

34

 

 

1800

 

 

260

 

 

140

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

164

 

 

112

 

 

5.778

 

 

1.000

 

 

500

 

Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες ώρες εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 96 ωρών ανά εξάμηνο, για κανέναν εργαζόμενο.

Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση, στην περίπτωση της συνολικής πραγματοποίησης, είναι αρκετά μικρότερη του προϋπολογισθέντος ποσού των 150.000,00€ για υπερωριακή απασχόληση το 2016, που είναι το 4,37% του συνόλου των προϋπολογισθέντων για όλο το 2016 τακτικών αποδοχών τακτικού & εκτάκτου προσωπικού που θα είναι 3.430.000,00€. Αναλυτικά δε η πρόβλεψη ανά ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του 2016 είναι :

 

 

Κ.Α.Ε.

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΠΟΣΟ

 

 

6022.00

 

 

Υπερωριακή εργασία Τακτικού προσωπικού

 

 

100.000,00

 

 

6042.00

 

 

Υπερωριακή. Εργασία Εκτάκτων ΣΟΧ & Αποσπασμένων από Δήμο Χανίων

 

 

50.000,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

150.000,00

 

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές με  αναφορά στα ανώτερα όρια, αύξηση δε των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία επιτρέπεται μόνο με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ αυτών και όχι με μεταφορά πιστώσεων από άλλες κατηγορίες δαπανών. Επίσης, οι ανωτέρω ώρες ανά ειδικότητα είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται η μεταξύ των ειδικοτήτων αναπροσαρμογή, μη επιτρεπόμενης της αύξησης των συνολικών ωρών του σχετικού παραπάνω πίνακα. Τέλος, επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. Η παρούσα απόφαση να  δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, βάσει του άρθρου 20 – Κεφ. Α’ / Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015).

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Close Menu