Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρόσληψης 2 Χειριστών Ιούνιος 2008

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Ανακοίνωση Πρόσληψης (2) Χειριστών

 

Χανιά 13-06-2008

Αριθ. Πρωτ.: 1794

  

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ  ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 

Για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών εποχιακών αναγκών του συνεργείου αποχέτευσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο (2) χειριστές στο χειρισμό αποφρακτικών οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών. Μετά την παρέλευση του διμήνου η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δίπλωμα οδηγού τουλάχιστον Γ’ Κατηγορίας και δίπλωμα χειριστού Ι’ Ομάδας, Α’ ή Β’ Τάξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία απλή αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ (Κυδωνίας 29, υπεύθυνος κ. Πέτρος Ζησάκης, τηλ. 28210 – 36284) μέχρι και την Παρασκευή 20/6/2008  και ώρα 14.00 μ.μ.

 

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΝΤΑΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών: συντήρησης, απόφραξης και κατασκευής δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων, συντήρησης και κατασκευής δικτύων και παροχών ύδρευσης και ήλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) τμήματος, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική διάρκεια

Εργάτες – Συντηρητές δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

Επτά (7)

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε), όμοια ή παρεμφερή εμπειρία

Οκτώ (8) μήνες

Οδηγοί αποφρακτικού οχήματος

Τρείς (3)

Απολυτήριο υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υ.Ε ή Δ.Ε), όμοια ή παρεμφερή εμπειρία

Οκτώ (8) μήνες

Μηχανοτεχνίτης μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ένας (1)

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.), όμοια ή παρεμφερή  εμπειρία

Οκτώ (8) μήνες

Σχεδιαστής Η/Μ σχεδίου

Ένας (1)

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε ), όμοια ή παρεμφερή  εμπειρία

Οκτώ (8) μήνες

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ  διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ταυτοχρόνως και τους δώδεκα ( 12 )  που τελικά θα επιλεγούν, αλλά τμηματικά . Σε κάθε περίπτωση η πρόσληψη αυτών των δώδεκα ( 12 ) ατόμων θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2008. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  • 1. ΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κύρια Προσόντα: α)  Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( Υ.Ε ),  (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. β)  Εμπειρία τουλάχιστον έξη (6) μηνών στη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

  • 2. ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Α) Κύρια Προσόντα: 1.   Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ή απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Εμπειρία τουλάχιστον έξη ( 6 ) μηνών στην οδήγηση και χειρισμό οχημάτων απόφραξης δικτύων αποχέτευσης ( αποφρακτικών οχημάτων ). 3.  Δίπλωμα οδήγησης οχημάτων Γ’ κατηγορίας.

Β) Επικουρικά Προσόντα: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα , επιτρέπεται ο διορισμός με τα ακόλουθα προσόντα: 1. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( Υ.Ε ), (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. 2.  Εμπειρία τουλάχιστον έξη ( 6 ) μηνών στην οδήγηση και χειρισμό οχημάτων απόφραξης δικτύων αποχέτευσης ( αποφρακτικών οχημάτων). 3.  Δίπλωμα οδήγησης οχημάτων Γ’ κατηγορίας.

  • 3. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε

Α) Κύρια προσόντα: 1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α. 2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Tεxνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή της βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή η βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά την εγγραφή στα μητρώα ή την απόκτηση της ανωτέρω άδειας.

Β) Επικουρικά προσόντα  Α. Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με: 1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α. 2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Tεxνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή της βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή η βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Β. Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με: 1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α. 2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας άσκησης πρακτικού μηχανικού ή της βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων υπηρεσίας. ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή η βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά την εγγραφή στα μητρώα ή την απόκτηση της ανωτέρω άδειας. Γ. Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με: 1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α. 2. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει, μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή την βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων.

  • 4.   ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ( Η/Μ ) ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε

Α) Κύρια προσόντα: 1. Πτυχίο ή απολυτήριο τίτλου ειδικότητας σχεδιαστή μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σχεδιαστή τεχνικών έργων με χρήση ηλεκτρικού υπολογιστή ή σχεδιαστή μηχανολογικού σχεδίου των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή ΤΕΛ ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ. 3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στη σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου µε πρόγραμμα AUTOCAD. 4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Β) Επικουρικά προσόντα: Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με: 1. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ανεξαρτήτου  ειδικότητας. 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ. 3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στη σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου µε πρόγραμμα AUTOCAD. 4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οδός Κυδωνίας 29 και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού ( αρμόδιος κ Πέτρος Ζησάκης, τηλ. 28210 36284) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). Το αναλυτικό κείμενο στης ανακοίνωσης είναι αναρτημένο : α) Στους πίνακες ανακοινώσεων στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων και β) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 – Χανιά Κρήτης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  –  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Μιχάλης Ντάλλας

Αντιδήμαρχος  Χανίων

Close Menu