Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ανάρτησης πινάκων απορριπτομένων & προσληπτέων ΣΟΧ 2/2016

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 6/9/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 6/9/2016 αναρτήθηκαν στα γραφεία της, Μεγίστης Λαύρας 15 και Αρπακουλάκηδων στις Μουρνιές, όσο και στην ιστοσελίδα της (http://www.deyax.org.gr/) λίγη ώρα αργότερα, οι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, οι πίνακες προσληπτέων και οι πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2016 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία αφορά την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε δεκαοκτώ (18) διαφορετικές ειδικότητες.

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τους πίνακες που αναρτήθηκαν σε μορφή PDF κάνοντας κλικ στις παρακάτω συντομεύσεις.

101 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
102 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
103 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
104 ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων ή Εργων
105 ΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης
106 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
107  ΤΕ Οικονομολόγων
108 ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων
109 ΔΕ Διοικητικών
110 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
111 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων
112  ΔΕ Ηλεκτρολόγων
113 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
114 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
115 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Αποφρακτικό)
116 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών
117 ΥΕ Εργατών
118 ΥΕ Καθαριστών-τριών

Για να περιστρέψετε αριστερά τα έγγραφα και να μπορέσετε να τα διαβάσετε στο Adobe Reader πατήστε (Control + Shift + 1) ή πάτε στο μενού View->Rotate. View->Counterclockwise.

Σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο της ανωτέρω ανακοίνωσης: «κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους», δηλαδή από Τετάρτη 07/09/2016 έως και την Παρασκευή 16/09/2016.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Close Menu