Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρόσληψης 1 Μηχανοτεχνίτη Σεπτέμβριος 2008

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

Ανακοίνωση Πρόσληψης (1) Μηχανοτεχνίτη

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.2546/21-8-2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου  στη  Δ.Ε.Υ.Α.Χ , που εδρεύει στο Δήμο Χανίων

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. 2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/2006  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει.. 3. Την 51/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ 4. Την 3782/28-11-2007 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. 5. Την 23/2008 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 6. Την 61/2008 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ ( Φ.Ε.Κ 566 Β’ / 16-5-2001 ).

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη ενός (1) μηχανοτεχνίτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) τμήματος και συγκεκριμένα:

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική διάρκεια

Μηχανοτεχνίτης μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ένας ( 1 )

Όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

Οκτώ (8) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α) Κύρια προσόντα

1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α.

2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Tεxνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή της βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή η βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά την εγγραφή στα μητρώα ή την απόκτηση της ανωτέρω άδειας.

Β) Επικουρικά προσόντα

Α. Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με:

1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α.

2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Tεxνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή της βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή η βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας .

Β. Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με:

1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α.

2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας άσκησης πρακτικού μηχανικού ή της βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων υπηρεσίας. ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή η βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά την εγγραφή στα μητρώα ή την απόκτηση της ανωτέρω άδειας.

Γ. Σε περίπτωση που δεν ανευρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με:

1. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών του μηχανολογικού τομέα που να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή ειδικότητας Ζ ή Α.

2. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει, μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

3. Εμπειρία τουλάχιστον έξη μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού ή την βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μηχανολόγων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κυδωνίας 29 και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού (αρμόδιος κ Πέτρος Ζησάκης ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Το αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης είναι αναρτημένο:  α) Στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Κυδωνίας 29 Χανιά Κρήτης και β) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  –  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Μιχάλης Ντάλλας

Αντιδήμαρχος  Χανίων

Close Menu