Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Έγκριση Προγρ/τος Υπερωριακής Εργασίας για νυκτερινές ώρες ή & αργίες της ΔΕΥΑΧ για Α’ εξάμηνο 2016

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΑΔΑ:6ΤΩ4ΟΕΨΡ-ΛΛΟ

Αριθ. Απόφ. Δ.Σ. 91/21-13-2016

 

Έγκριση Προγράμματος Υπερωριακής Εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α’ /16-12-2015),

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α’ /16-12-2015), 2. Το άρθρο 61 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων (ΦΕΚ Β 2463/01-10-2013), 3. Την 59/04-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων περί καθιέρωσης 12ωρης/24ωρης λειτουργίας της Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 175/16-03-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, 4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων της 31/12/2015 (Τακτικό Προσωπικό Αορίστου Χρόνου και Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου), τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα αποχωρήσεων του 2016 και τον αριθμό των κατά πάσα πιθανότητα νέων προσλήψεων Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου, 5. Τους λόγους για τους οποίους θα αναγκαστεί το προσωπικό της επιχείρησης να πραγματοποιήσει υπερωρίες που είναι η ετοιμότητα προς άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού εκτός του νόμιμου ωραρίου, η μεγάλη μείωση του προσωπικού λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό τον διπλασιασμό των εξυπηρετούμενων Δημοτών και τον πενταπλασιασμό του μήκους των δικτύων που λόγω Καλλικράτη ανέλαβε η ΔΕΥΑΧ, 6. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το 2016 και συγκεκριμένα με Κ.Α. 6022.00 και 6042.00 και 7. Τον αντίστοιχο πίνακα υπερωριών που είχε εγκριθεί για το 2015,

Αποφασίζουμε όπως εγκρίνουμε για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΧ το Πρόγραμμα Υπερωριακής Εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖ.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖ.

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. ΑΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ

5

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ

5

2

190

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ

18

9

480

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ

7

2

190

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

13

7

200

50

50

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

5

5

100

0

0

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

18

18

900

200

70

ΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

7

7

380

80

30

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

4

4

60

30

10

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

7

7

500

250

120

ΕΡΓΑΤΕΣ

12

12

500

130

80

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ

3

3

288

0

0

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΟΧ

68

34

1800

260

140

ΣΥΝΟΛΑ

172

112

5.778

1.000

500

Για τις ανωτέρω εγκεκριμένες ώρες εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες ή/και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016, δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 96 ωρών ανά εξάμηνο, για κανέναν εργαζόμενο. Η  συνολική δαπάνη για την παραπάνω  υπερωριακή απασχόληση, στην περίπτωση της συνολικής πραγματοποίησης, είναι αρκετά μικρότερη  του προϋπολογισθέντος ποσού των  150.000,00€  για υπερωριακή απασχόληση το 2016, που είναι το 4,37% του συνόλου των προϋπολογισθέντων για όλο το 2016 τακτικών αποδοχών τακτικού & εκτάκτου προσωπικού που θα είναι 3.430.000,00€. Αναλυτικά δε η πρόβλεψη ανά ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του 2016 είναι :

Κ.Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

6022.00

Υπερωριακή εργασία Τακτικού προσωπικού

100.000,00

6042.00

Υπερωριακή. Εργασία Εκτάκτων ΣΟΧ & Αποσπασμένων από Δήμο Χανίων

50.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες είναι ενδεικτικές με  αναφορά στα ανώτερα όρια, αύξηση δε των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία επιτρέπεται μόνο με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ αυτών και όχι με μεταφορά πιστώσεων από άλλες κατηγορίες δαπανών. Επίσης, οι ανωτέρω ώρες ανά ειδικότητα είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται η μεταξύ των ειδικοτήτων αναπροσαρμογή, μη επιτρεπόμενης της αύξησης των συνολικών ωρών του σχετικού παραπάνω πίνακα. Τέλος, επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β’ 954/08-04-2016.

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Close Menu