Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου αύξησης αριθμού δόσεων τελών σύνδεσης αποχέτευσης & αλλαγές σε τιμολόγια 7ος 2012

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 10/7/2012

Αριθ. Πρωτ. 3678 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Με σκοπό την υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτή εκφράστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί εξορθολογισμού των χρεώσεων στην ύδρευση, στην άρδευση και στην αποχέτευση, ελήφθησαν πρόσφατα μια σειρά αποφάσεις από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οι οποίες αναφέρονται σε περιπτώσεις μειώσεων των τιμολογίων Επιχείρησης και τις οποίες επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα:

1. ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κρίση και την γενικότερη οικονομική κατάσταση αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των δόσεων εξόφλησης των τελών σύνδεσης με την αποχέτευση, από 10 τριμηνιαίες σε 16 το ανώτερο, δηλαδή σε ορίζοντα τεσσάρων ετών αντί 2,5 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε συνέχεια της 146/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με την οποία μειώθηκε και η προσαύξηση των δόσεων των τελών σύνδεσης αποχέτευσης από 10% σε 5%.

2. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – (χωρίς δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από δίκτυο άρδευσης) – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Ως γνωστό η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., έπειτα από τη λήψη σχετικής απόφασης σε παλαιότερη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, χρεώνει το 75% του κόστους του νερού που καταναλώθηκε ως τέλη χρήσης υπονόμου, δηλαδή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, μέσω του οποίου μεταφέρονται τα λύματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων για περαιτέρω επεξεργασία.

Για τον υπολογισμό ποσοτήτων που θα χρεώνονται με τέλη χρήσης υπονόμου, σε ακίνητα (κυρίως σε περιαστικές περιοχές)  που έχουν μεγάλες ανάγκες άρδευσης (χωρίς δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από δίκτυο άρδευσης της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. ή του Ο.Α.ΔΥ.Κ.) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και που δεν καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης αποφασίστηκε:

Για ακίνητα όπου υπάρχει οικία με μεγάλο μέρος ακάλυπτου χώρου που χρησιμοποιείται ως χώρος πρασίνου ή για καλλιέργεια,  επιφάνειας τουλάχιστον 300 μ2 ύστερα από αυτοψία της  Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., το θέμα της χρέωσης τελών αποχέτευσης του νερού που καταναλίσκεται μπορεί να αντιμετωπισθεί ως παρακάτω:

  α) Δυνατότητα νέας παροχής νερού ύδρευσης ½” για κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών άρδευσης για το ίδιο ακίνητο.  Η χρέωση των τελών σύνδεσης και χρήσης νερού θα γίνεται με τα ισχύοντα της  Δ.Ε. και  το νέο αυτό υδρόμετρο δεν θα χρεώνεται με τέλη χρήσης αποχέτευσης). Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, της νέας παροχής υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη μη διασύνδεσης των δύο δικτύων του ακινήτου και η παροχή δικαιώματος αυτοψίας των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όταν αυτή το επιθυμεί.

  β) Σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή ή δυνατή η ανωτέρω λύση και για ακίνητα που έχουν φυτεμένο τμήμα (αγροτικό ή κήπο) μεγαλύτερο των 300 μ2 όπως θα επιβεβαιωθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και αυτοψία της υπηρεσίας, τότε το μοναδικό υδρόμετρο που υπάρχει θα χρεώνεται στο Β’ και Γ’ τρίμηνο (περίοδος άρδευσης) ως τέλη χρήσης ύδρευσης τα συνολικά μ3 της κατανάλωσης , ενώ ως τέλη χρήσης αποχέτευσης θα υπολογίζονται μόνο οι ποσότητες της  μέσης τιμής κατανάλωσης των χειμερινών τριμήνων (Δ’ και Α’) προσαυξημένες όμως αυτές κατά 25% (Συνήθης αύξηση κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες για αστική χρήση).

Οι υπόλοιπες ποσότητες καταναλωθέντος νερού, δεν θα χρεώνονται με τέλη χρήσης αποχέτευσης.

3. ΑΡΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε τη δυνατότητα παροχής νερού άρδευσης οικοπέδων – αγροτεμαχίων για όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης, όπου αυτά δεν μπορούν να αρδευθούν με νερό άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., του Ο.Α.ΔΥ.Κ. ή του ΤΟΕΒ, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  α) Προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας ή αντίστοιχα έγγραφα δήλωσης κατοχής οικοπέδου – αγροτεμαχίου (Ε9 – Κτηματολόγιο).

  β) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το νερό για ανέγερση και ύδρευση κτιρίου χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας.

  γ) Οι ανωτέρω άδειες θα υπογράφονται από την επιτροπή των ειδικών συνδέσεων (72/2011 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.).

Η παροχή που θα χορηγείται θα είναι αποκλειστικά αυτή της ½’ με χρέωση τελών σύνδεσης και χρήσης άρδευσης της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας.

4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε την μείωση στο τιμολόγιο άρδευσης της Αγίας Κυριακής της πρώην κοινότητας Βαρυπέτρου, από 0,30€/μ3 σε 0,20€/μ3 μετά τη θέση σε λειτουργία του νέου αντλιοστασίου άρδευσης, για τις παροχές του καθαρά αρδευτικού πλέον δικτύου της περιοχής (τμήμα δικτύου μετά το αντλιοστάσιο).

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε ότι για τα 33 υδρόμετρα με το χαρακτηρισμό ΚΟΙΝΟ που ανήκουν στην πρώην κοινότητα Βαρυπέτρου, τα πρώτα 40μ3 του κάθε τριμήνου να τιμολογούνται σαν ύδρευση και τα υπόλοιπα σαν άρδευση με τα ισχύοντα τιμολόγια της Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ.

6. ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Δεδομένης της ανάγκης στήριξης της Δ.Ε. Κεραμειών που παρουσιάζει μείωση του ενεργού πληθυσμού της, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε την μείωση του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης της Δ.Ε. Κεραμειών ως παρακάτω:

  α) Για παροχές ¾ ίντσας από 250,00€ σε 180,00€

  β) Για παροχές 1 ίντσας από 300,00€ σε 200,00€

7. Στα ακίνητα όπου υπάρχει πισίνα επιφάνειας υποχρεωτικά άνω των 20 μ2 μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, αυτοψία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και υπολογισμό του ωφέλιμου όγκου, το νερό που ισούται με τον  συνολικό όγκο της πισίνας δεν θα χρεώνεται για αποχέτευση στα δύο θερινά τρίμηνα (Β’ και Γ’), δεδομένου ότι η συνολική εξάτμιση είναι περίπου ίση με τον ωφέλιμο όγκο της πισίνας. Επομένως στο Β’ και Γ’ τρίμηνο κάθε έτους τα τέλη χρήσης αποχέτευσης θα υπολογίζονται επί της συνολικής καταγραφείσας ποσότητας νερού μείον το ½ της συνολικής ωφέλιμης ποσότητας νερού που απαιτείται για την πλήρωση της πισίνας. Ως τέλη χρήσης ύδρευσης βέβαια θα χρεώνεται η συνολική κατανάλωση.

8. Για τα ξενοδοχεία κυρίως της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας και της Δ.Ε. Ακρωτηρίου όπου δεν υπάρχει δίκτυο άρδευσης του Ο.Α.ΔΥ.Κ. ή του Τ.Ο.Ε.Β. και χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες για άρδευση κήπου και γέμισμα πισινών δίδεται η δυνατότητα ύστερα από την υποβολή επικαιροποιημένου διαγράμματος κάλυψης με τις υφιστάμενες αρδευόμενες επιφάνειες και τις υφιστάμενες πισίνες, να αφαιρείται ποσότητα νερού για τον υπολογισμό των τελών χρήσης αποχέτευσης ως εξής ύστερα από την απαραίτητη αυτοψία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την επιβεβαίωση των στοιχείων:

  α) Για τις πισίνες θα αφαιρείται ως την ανωτέρω παράγραφο 2 το ½ του ωφέλιμου όγκου σε έκαστο από τα θερινά  τρίμηνα Β’ και Γ’.

  β) Για τις εκτάσεις πράσινου θα αφαιρείται ανά αρδευτική περίοδο (Β’ και Γ’ τρίμηνο) όγκος νερού από την συνολική κατανάλωση για τον υπολογισμό των τελών χρήσης υπονόμου, ποσότητα νερού ίση με την επιφάνεια της έκτασης πρασίνου επί την ετήσια ανάγκη άρδευσης της έκτασης και το υπόλοιπο θα χρεώνεται με τέλη χρήσης υπονόμου.

Οι ανάγκες άρδευσης υπολογίζονται για κήπους – γκαζόν  κ.λ.π. σε 500 μ3/στρέμμα/περίοδο, επομένως από κάθε θερινό τρίμηνο θα αφαιρείται το ½ της παραπάνω υπολογιζόμενης ποσότητας νερού, αναγκαίας για την άρδευση της αντίστοιχης επιφάνειας.

9. ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα είτε στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., είτε στα κατά τόπου γραφεία της, τον πίνακα με τα συμπληρωματικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν και που θα βρείτε σε επόμενη έκδοση του λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης.

Οι λόγοι που προκάλεσαν την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του πίνακα είναι:

  α) Αρκετοί λογαριασμοί δεν παραδίδονται στους καταναλωτές από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, λόγω ελλιπών στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης και

  β) Το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του μας ζητάει να καταχωρούμε στην έκδοση των λογαριασμών του νερού, υποχρεωτικά, στοιχεία όπως ο Α.Φ.Μ.

 

Με εκτίμηση,

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Close Menu