Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Αντιπλημυρικών Έργων βασικών οδών Χανίων – Επέκτασης Βιολογικού

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 14/9/2011

Αριθ. Πρωτ. 1771

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

simapΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) espa

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

      Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 22-08-2011 ξεκίνησαν οι εργασίες που αφορούν την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό  738.000 € (με Φ.Π.Α.), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι:

Α) οι εργασίες της πρώτης φάσης αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Σκρά και Δαγκλή και αναμένεται να διαρκέσουν περίπου ενάμιση μήνα με διαδοχικές διακοπές κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών.

Β) οι εργασίες της δεύτερης φάσης, που αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στην οδό Γερασίμου Παρδάλη, αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19-09-2011 και θα διαρκέσουν περίπου ενάμιση μήνα με αντίστοιχη διακοπή κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων και τέλος

Γ) οι εργασίες της τρίτης φάσης, που αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στην οδό Μελετίου Μεταξάκη, αναμένεται να ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν στο προσεχές διάστημα οι σχετικές εργασίες ανάπλασής της οδού Πειραιώς, που πραγματοποιούνται αυτό τον καιρό.

Με το σημαντικό αυτό έργο υποδομής θωρακίζεται περαιτέρω η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά και ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής και των  οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν, εκτιμάται όμως ότι η χρονική περίοδος είναι η πλέον κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων.

2) Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 10-08-2011, εντάχθηκε η πράξη «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Χανίων στον άξονα προτεραιότητας «02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2007-2013 και η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες για την επεξεργασία των αυξημένων φορτίων λυμάτων και συγκεκριμένα:

  • Επέκταση υφισταμένων μονάδων (εξάμμωση, βιολογικοί αντιδραστήρες, δεξαμενή καθίζησης, μηχανικής πάχυνσης, χωνευτές ιλύος, αεριοφυλακίου, μηχανής συμπαραγωγής, πυρσός καύσης κλπ.)
  • Κατασκευή νέων μονάδων (μονάδα επεξεργασίας λιπών και ελαίων, προετοιμασίας βιομηχανικού νερού κλπ.)
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων σε υφιστάμενες μονάδες (υποδοχή και επεξεργασία αποφρακτικών κλπ), εργασίες απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία των έργων επέκτασης.

Παράλληλα επεκτείνονται τα δίκτυα υποδομών όπως για το πόσιμο και το βιομηχανικό νερό, τα στραγγίδια, το δίκτυο διανομής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των νέων μονάδων, καθώς επίσης και το δίκτυο απόσμησης, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του οποίου μάλιστα έχουν προβλεφθεί νέα πρόσθετα έργα στο ήδη υπάρχον σύστημα απόσμησης ύψους περίπου 1.500.000 €.

Τα παραδοτέα συνοπτικά περιλαμβάνουν έργα αύξησης της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων κατά 52.235, δηλαδή στους 170.000 ισοδύναμους κατοίκους με πρόβλεψη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των αδειοδοτημένων δικτύων για το 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μαζί με το Φ.Π.Α. είναι 14.981.400 Ευρώ, με ίδια συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ύψους 1.598.802 €, η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 30 μήνες και ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31/12/2015.

Για την υλοποίηση του έργου της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού των Χανίων απαιτείται μια τυπική έγκριση της τροποποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών όρων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα έχει γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου στις αρχές του 2012.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακόμα περισσότερες ιδιοκτησίες από διάφορες δημοτικές ενότητες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

Με εκτίμηση,

Δρ. Μιχάλης Ζουμαδάκης

Βιολόγος

Υπεύθυνος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Close Menu