Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Συνδ.αποχ/σης Θέρισο,Ν.Κυδωνία, Ελ.Βενιζέλο – διακοπής κυκλοφορίας σε Σούδα & Πλακούρες

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 20/4/2016

Αριθ. Πρωτ.: 2336

1) Συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες Θερίσου, Νέας Κυδωνίας και Ελευθερίου Βενιζέλου

etpaΔ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υespa_

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

2007-2013

     Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ως κύριος των παρακάτω έργων, σας γνωρίζει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής και παραλαβής των:

 

dt_20160420

Α) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ-ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» καθώς και

Β) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»,

των οποίων φορέας κατασκευής τους ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία ήταν η Τεχνική Υπηρεσία της.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στους οικισμούς των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, όπως απευθύνονται στο Τμήμα Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Υπεύθυνος κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Τηλ. 28210 36290-293), για να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τους για την σύνδεση των ακινήτων τους με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) για τη Δημοτική Ενότητα Θερίσου, η πρόσκληση αφορά τους οικισμούς Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Αγυιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρυπέτρου, Ποτιστηριών, Βαμβακόπουλου, ΣΟΔΥ Βαμβακόπουλου και Περιβολίων, για την εξυπηρέτηση των οποίων κατασκευάστηκαν δυο υπόγεια αντλιοστάσια λυμάτων καθώς και κεντρικοί και δευτερεύοντες αγωγοί συνολικού μήκους 22,5 χιλιομέτρων, με τα φρεάτια επίσκεψης, παροχετευτικά φρεάτια και καταθλιπτικούς αγωγούς συνολικού μήκους 6 χιλιομέτρων.

Ο προϋπολογισμός μελέτης/υπηρεσίας του συνολικού έργου ανέρχονταν σε 7.183.200 € (με Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης, Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0028) αλλά και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Όπως επεσήμαναν με δηλώσεις τους, τόσο ο Δήμαρχος Χανίων κ. Αναστάσιος Βάμβουκας όσο και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Αντώνης Σχετάκης: «με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακόμα περισσότερες ιδιοκτησίες από τη Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων. Εκτός όμως από την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού της Δ.Ε. Θερίσου, το έργο αυτό είναι υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, αφού άπτεται της προστασίας του φυσικού οικοσυστήματος της λίμνης Αγιάς (περιοχή NATURA) και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής Αγιάς – Μυλωνιανών και στη διαφύλαξη της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, που υδροδοτεί και αρδεύει το 70% των υδροδοτούμενων και αρδευόμενων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ανάπτυξη του τόπου μας αλλά και για την ίδια τη ζωή, προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας έτσι το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας».

Β) για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας, η πρόσκληση αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται στις Δημοτικές Κοινότητες Γαλατά και Δαράτσου καθώς και στην Τοπική Κοινότητα Σταλού και Αγίας Μαρίνας, για την εξυπηρέτηση των οποίων κατασκευάστηκαν κεντρικοί και δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί ακαθάρτων συνολικού μήκους 28,5 χιλιομέτρων, με τα φρεάτια επίσκεψης και τα προκατασκευασμένα παροχετευτικά φρεάτιά τους.

Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 6.135.600 € (με Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 καθώς και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χανίων κ. Αναστάσιος Βάμβουκας: «το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην προστασία της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στη μείωση της ρύπανσης και τελικά την προστασία της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής και των ακτών της, που είναι βραβευμένες με τη γαλάζια σημαία της Ε.Ε. και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και έντονο τουριστικό ενδιαφέρον.» ενώ ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Αντώνης Σχετάκης ανέφερε οτι: «το έργο αυτό ήταν χρόνιο αίτημα πολλών κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το δίκτυο της αποχέτευσης. Με την ολοκλήρωση του έργου έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης περίπου 2.300 ιδιοκτησίες και έτσι από το 55% των ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες με την αποχέτευση σήμερα, θα μπορούμε να φτάσουμε στο 95%, καλύπτοντας έτσι το σύνολο σχεδόν της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι:

Γ) Τέλος η παραπάνω πρόσκληση αφορά και τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς στο πλαίσιο του έργου κατασκευής αντλιοστασίων ακαθάρτων για τα δίκτυα ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή δύο μικρότερων υπόγειων αντλιοστασίων λυμάτων (τύπου κόμπακτ), ένα στην περιοχή Προφήτη Ηλία στις Μουρνιές και ένα στα Νεροκούρου, για τη λειτουργία των ήδη κατασκευασμένων (από ίδιους πόρους) δικτύων ακαθάρτων των οικισμών των ανωτέρω περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα, για την περιοχή των Νεροκούρου θα μπορούν να συνδεθούν τα ακίνητα που βρίσκονται στο τμήμα του δρόμου ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ μήκους περίπου 200 μέτρων κοντά στο γήπεδο Νεροκούρου, ενώ στην περιοχή των Μουρνιών θα μπορούν να συνδεθούν τα ακίνητα που βρίσκονται επί της οδού Προφήτη Ηλία, από τη διασταύρωσή της με την οδό Θερίσου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Σολομών Σολωμού, τα ακίνητα σε τμήμα της οδού Σολομών Σολωμού καθώς και τα ακίνητα που βρίσκονται στην πρώτη πάροδο Προφήτη Ηλία μέχρι τη διασταύρωσή της με τον δρόμο του ΟΑΔΥΚ.

 

2) Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή της Σούδας

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων – Υποέργο: «Ολοκλήρωση έργου Β’ Σύμπλεγμα Αντλιοστασίων Λυμάτων» και με σκοπό την κατασκευή αγωγού λυμάτων μήκους 250 μέτρων από την κοινοπραξία «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», θα πραγματοποιηθεί τμηματική διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Καββαδία, Μαυριδάκη στην περιοχή της Σούδας της Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, από 17/04 έως 17/05/2016, θα ισχύουν τα παρακάτω:

•        Η εκτροπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση από το Ακρωτήρι προς τη Λ. Σούδας, θα πραγματοποιείται από τη διασταύρωση της οδού Πλωτ. Μαυριδάκη και Καββαδία προς την οδό Καββαδία και στη συνέχεια μέσω της οδού Έλλης στη Λ. Σούδας.

•        Η εκτροπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση από τη Λ. Σούδας προς το Ακρωτήρι, θα πραγματοποιείται από τη Λ. Σούδας στην οδό Έλλης, στη συνέχεια αριστερά στην οδό Καββαδία και από το σημείο έναρξης των εργασιών, αριστερά στο τμήμα της οδού Καββαδία, που χρησιμοποιείτο, μόνο για τα οχήματα που είχαν κατεύθυνση από το Ακρωτήρι και η οποία θα γίνει διπλής κατεύθυνσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και στη συνέχεια στην οδό Πλωτ. Μαυριδάκη.

•        Τα μικρά οχήματα που κατευθύνονται προς την περιοχή Ακρωτηρίου θα κινούνται μέσω της  οδού Έλλης και στη συνέχεια αριστερά της Πλωτ. Μαυριδάκη.

•        Τα μικρά οχήματα που κατευθύνονται από την περιοχή Ακρωτηρίου προς την Σούδα θα κινούνται στην οδό Πλωτ. Μαυριδάκη – Κάτω Σούδα – Διασταύρωση Σούπερ Μάρκετ ΙΝΚΑ κ.λ.π.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ζητά την κατανόηση τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν το αντίστοιχο διάστημα, όμως για λόγους ασφαλείας των διερχομένων αλλά και των εργαζομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, επιβάλλεται η τήρηση της σχετικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι Κύριος του έργου καθώς και φορέας υλοποίησής του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για την υλοποίηση του συνολικού έργου ανέρχεται σε 594.868,93 € χωρίς το ΦΠΑ και θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους το ποσό των 520.868,92 €, ενώ τη διαφορά θα καλύψει η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ από ίδιους πόρους.

Το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής αλλά κυρίως στην προστασία της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προστατεύοντας την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και τις ακτές της, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

 

3) ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 20-04-2016 έως και το Σάββατο 23-04-2016, από 07:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ., θα πραγματοποιείται διακοπή νερού στην περιοχή Πλακούρες στα Κουνουπιδιανά της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω της εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΑΛΛΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και υπομονή των κατοίκων της περιοχής για τις οχλήσεις που έχουν δημιουργηθεί και ως προς τις προηγούμενες διακοπές νερού και ως προς τα κυκλοφοριακά θέματα. Η συνεργασία των κατοίκων είναι πολύτιμη και θα συντελέσει στην όσο το δυνατό γρηγορότερη εκτέλεση του έργου.

 

 

Close Menu