Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου α) Αποκατστάσεις ασφαλτικών β) Παράτασης προθεσμίας ρύθμισης ληξηπρόθεσμων οφειλών

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 18/11/2014

Αριθ. Πρωτ.: 8174

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ 1o  : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Σήμερα Τρίτη 18-11-2014 και ώρα 11:00 π.μ., υπογράφτηκε στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Αντώνη Σχετάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε. κ. Νικολάου Ψυλλάκη, η  σύμβαση υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015».

Κύριος του έργου καθώς και φορέας κατασκευής του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 139.487,02€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016.

Στο αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνονται οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, όπου απαιτείται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων, εξαιτίας των φθορών που προκλήθηκαν μετά από την υλοποίηση έργων – εργασιών από τα συνεργεία των τμημάτων της ύδρευσης και της αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, στα οδοστρώματα όλου του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Αποκατάσταση των ασφαλτικών σε τομές που έχουν δημιουργηθεί από εργασίες που γίνονται κατά την διάρκεια του τρέχοντος άλλα και του επόμενου έτους 2014 – 2015

Κατόπιν έγγραφης υπόδειξης από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα γίνεται αποκατάσταση τομών που έχουν γίνει σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, από τα συνεργεία ύδρευσης (νέες παροχές ύδρευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών), από τα συνεργεία αποχέτευσης (νέες παροχές αποχέτευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών), και το κατασκευαστικό συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (μικρές απαραίτητες επεμβάσεις σε έργα μικρής κλίμακας δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων).

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και για την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

β. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματος λόγω φθοράς του από τα δίκτυα υποδομής της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων σε οδούς του Δήμου Χανίων.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1) Επί της οδού Τζανακάκη, στο τμήμα της οδού μπροστά από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, όπου πρόσφατα αποκαταστάθηκε σημαντική βλάβη στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης, για μήκος 15 μ. και για όλο το πλάτος της οδού, θα υλοποιηθεί η πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος το απόγευμα της Τετάρτης από 14:00 μ.μ. και για όσο διάστημα απαιτηθεί, οπότε και θα ισχύει η σχετική απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο επί της οδού Τζανακάκη όσο και επί της οδού Βολουδάκηδων.

2) Επί της οδού Δεληγιαννάκη, το τμήμα από την διασταύρωση με την οδό Πιπεράκη και για μήκος μέχρι 300 μ. (τριακοσίων) μέτρων με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Σούδας.

3) Επί της οδού Καραολή και Δημητρίου σε 2 (δύο) τμήματα αυτής και επί της οδού Αγίου Μάρκου Δ.Ε. Σούδας (Τσικαλαριά) και για περίπου 50 μ., θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση και αποκατάσταση του ασφαλτικού σε όλο το πλάτος των εν λόγω οδών.

Η ανωτέρω διαδικασία αποκατάστασης οδοστρώματος δύναται να γίνει και σε άλλα μικρά τμήματα οδών του Δήμου Χανίων όπου έχει επέλθει φθορά του ασφαλτικού από τα δίκτυα υποδομής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ενώ σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης των τμημάτων του οδοστρώματος.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Αντώνης Σχετάκης: «με την έναρξη υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί το κενό, που λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορούσε να καλυφθεί, αφού παλαιότερα η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων είχαν συγκροτήσει για τον ίδιο σκοπό, μικτό συνεργείο αποκατάστασης τομών με ασφαλτόμιγμα. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για τις οχλήσεις που θα προκύψουν τόσο στην στάθμευση όσο και στην κυκλοφορία των οχημάτων στα τμήματα των οδών που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, για τις οποίες θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουν την ελάχιστη δυνατή διάρκεια ολοκλήρωσης».

ΘΕΜΑ 2o : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. το μεσημέρι της Τρίτης 18-11-2014 και κατόπιν της σχετικής εισήγησης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αντώνη Σχετάκη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων με σκοπό την ρύθμιση των μέχρι 30-09-2014 ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία έληξε την Παρασκευή 14-11-2014.

Έτσι, ως νεότερη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και ένταξη στις ευεργετικές διατάξεις για την ρύθμιση των μέχρι 30-09-2014 ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα ορίζεται η Παρασκευή 28-11-2014.

Υπενθυμίζεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα συνεχίσουν να ισχύουν είναι:

1. Κατάθεση αίτησης του οφειλέτη, σε προεκτυπωμένο από εμάς έντυπο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της οφειλής που αιτείται προς ρύθμιση.

2. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης θα είναι ανάλογος του ύψους της ληξιπρόθεσμης οφειλής της 30/9/2014 και συγκεκριμένα:

2.1 Οφειλή από 200,00€ μέχρι 400,00€ σε 5 δόσεις.

2.2 Οφειλή από 401,00€ μέχρι 800,00€ σε 10 δόσεις.

2.3 Οφειλή από 801,00€ έως 1.200,00€  σε 20 δόσεις.

2.4 Οφειλή από 1.201,00€ έως 5.000,00€ σε 30 δόσεις.

2.5 Οφειλή από 5.001,00€ και άνω σε 40 δόσεις.

3. Αντίστοιχα με την παραπάνω ρύθμιση θα γίνεται και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που έχουν ήδη χρεωθεί στο συνολικό οφειλόμενο ποσό και συγκεκριμένα:

3.1 Στη περίπτωση των 5 δόσεων διαγραφή του  65% των προσαυξήσεων.

3.2 Στη περίπτωση των 10 δόσεων διαγραφή του 60% των προσαυξήσεων.

3.3 Στη περίπτωση των 20 δόσεων διαγραφή του 50% των προσαυξήσεων.

3.4 Στη περίπτωση των 30 δόσεων διαγραφή του 40% των προσαυξήσεων.

3.5 Στη περίπτωση των 40 δόσεων διαγραφή του 30% των προσαυξήσεων.

4. Στην περίπτωση της εφάπαξ ολοσχερούς εξόφλησης των ληξιπροθέσμων της 30/9/2014 παρέχεται 100% απαλλαγή από τις χρεωμένες ήδη προσαυξήσεις.

5. Η παραπάνω ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις θα είναι άτοκη, δηλαδή στο συνολικό οφειλόμενο ποσό θα αφαιρούνται οι παραπάνω προβλεπόμενες προσαυξήσεις και το υπόλοιπο θα διαιρείται δια του αριθμού των δόσεων, το ποσό που θα προκύπτει θα πληρώνεται από τον οφειλέτη χωρίς άλλη επιβάρυνση.

6. Η παραπάνω αναφερόμενη διαγραφή των προσαυξήσεων θα πραγματοποιείται οριστικά την ημέρα της ολικής εξόφλησης όλων των δόσεων για τον λόγο του ότι εάν δεν τηρηθεί πλήρως η παραπάνω ρύθμιση και δεν εξοφληθεί ολοσχερώς το αρχικά ρυθμιζόμενο ποσό, τότε χάνεται η ευνοϊκή ρύθμιση και επανέρχονται οι αρχικές προσαυξήσεις.

7. Στην περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη οφειλή αφορά ένοικο ακινήτου, που αναγράφεται στον εκδιδόμενο λογαριασμό ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, τότε απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί η αιτούμενη ρύθμιση είναι να ενημερωθεί και να συνυπογράψει την αίτηση και ο  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ του ακινήτου.

8. Εάν ο οφειλέτης επιθυμεί την εξόφληση της οφειλής του σε λιγότερο από τον παραπάνω προβλεπόμενο, λόγω του οφειλόμενου ποσού, αριθμό δόσεων,  τότε θα γίνεται δεκτό το αίτημα με συνολικό αριθμό δόσεων του προηγούμενου κλιμακίου της παραγρ. 2.  αλλά με επακόλουθο να τυγχάνει και της αντίστοιχης αφαίρεσης των προσαυξήσεων που προβλέπονται από την παραγρ.3.

9. Η μη πληρωμή τουλάχιστον δύο δόσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία, αυτοδίκαια παύεται η εγκεκριμένη ρύθμιση και δύναται η ΔΕΥΑΧ να απαιτήσει το υπόλοιπο ποσό μαζί και με τις αρχικές βεβαιωμένες προσαυξήσεις και με την εκχώρηση αυτού του ποσού προς είσπραξη από τη ΔΟΥ.

10. Προγενέστερες συμφωνηθείσες ρυθμίσεις (μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και Δημότη)  δυσμενέστερες της παραπάνω, μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση βάσει του παρόντος νόμου με αίτηση του οφειλέτη.

11. Οι παραπάνω δόσεις νοούνται ότι είναι μηνιαίες και κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από  40,00€.

dt_20141118

Close Menu