Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου ηλεκτρον.Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υδρομέτρων & υλικών ύδρευσης 2017

By 12-05-20177 Απριλίου, 2021No Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 15/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 992
ΑΔΑ : 7ΚΕ0ΟΕΨΡ-389

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII: προκηρυξη διαγωνισμου 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Α.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  ½” και 30 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾’» και Β.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β)  που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  ½” και 30 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾’» 54.900,00 € προ  Φ.Π.Α και 68.076,00 € με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  CPV 38411000-9. Β. Προϋπολογισμός “ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ”: 45.000,00 € προ Φ.Π.Α και 55.800,00 € με ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. c.p.v. 44161200-8, 44163230-1, 44315100-2, 44167000-8,  κ.λ.π. ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Β. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% , που ανέρχεται στο ποσό  Α)  για τα υδρόμετρα στο ποσό των 1.098,00€  και Β) για τα υλικά  ύδρευσης στο ποσό των 900,00 €. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ: 15/02/2017

 

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 20/02/2017

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 20/02/2017

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22/02/2017

 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 23/02/2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα  09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/03/2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/03/2017 ημέρα Τρίτη,  ώρα: 10:00  π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-45266). Email mailto:papadogianni@deyax.org.gr  και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyax.org.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyax.org.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ  

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τεύχη της δικήρυξης σε μορφή PDF κάνοντας κλικ στα παρακάτω link.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  2017

ΤΕΥΔ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Close Menu