Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου σύμβασης υλοποίησης “Ολοκλήρωσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας” 4ος 2014

By 12-05-2017April 7th, 2021No Comments

ΧΑΝΙΑ 9/4/2014

Αριθ. Πρωτ.: 2315

etpaΔ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υespa_

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

2007-2013

Σήμερα Τετάρτη 09-04-2014 και ώρα 11:00 π.μ., υπογράφτηκε στο γραφείο της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκης Αποστολάκη και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής κοινοπραξίας Κ/Ξ  ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. – ΜΙΤΟS Α.Ε. – ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., η  σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». dt20140409_1

Παρόντες ήταν επίσης και ο κ. Νικόλαος Καλογερής – Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Κρήτης, ο κ. Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης – Αντιδήμαρχος Χανίων, ο κ. Δημήτρης Παπαδάκης – Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Μαρία Κοκκινάκη και κ. Βασίλης Χάμπας, καθώς και ο κ. Πολυχρόνης Δασκαλάκης – Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Σταλού και ο κ. Δημήτρης Καρτάκης – Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Σταλού.

Κύριος του έργου καθώς και φορέας κατασκευής του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης 5.449.301,42 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (αρ. πρωτ. 6967/02-10-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με κωδικό MIS 446890) καθώς και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας ανήκει στο Δήμο Χανίων αλλά τα λύματά της καταλήγουν για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής Χανίων-Κολυμβαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή του Γερανίου του Δήμου Πλατανιά, υπό τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα.

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τα πρωτεύοντα δίκτυα και μέρος των δευτερευόντων δικτύων της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας. Τα δίκτυα που έχουν υλοποιηθεί, εξυπηρετούν βασικά μικρή ζώνη εκατέρωθεν της Παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων – Καστελίου.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι τα υπολειπόμενα δευτερεύοντα δίκτυα, καθώς και ορισμένα τριτεύοντα δίκτυα (κυρίως σε πυκνοδομημένες περιοχές), εντός της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων έτσι ώστε το υλοποιημένο ποσοστό δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή να πλησιάσει το 90%. Μέρος των δικτύων αυτών βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται εκτός αυτών.

Οι εργασίες ολοκλήρωσης των βασικών δικτύων ακαθάρτων της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας αποσκοπούν τόσο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όσο και στη μείωση της ρύπανσης των θαλάσσιων ακτών της περιοχής που είναι βραβευμένες με τη γαλάζια σημαία της Ε.Ε. και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και έντονο τουριστικό ενδιαφέρον.

Το σύνολο των αγωγών που θα κατασκευασθούν, προβλέπεται να τοποθετηθούν κάτω από υφιστάμενους Δημοτικούς δρόμους. Τα δίκτυα θα είναι από σωλήνα πολυαιθυλενίου (Ρ.Ε.) δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ200 – Φ250 – Φ315, συνολικού μήκους περίπου 28,5 χιλιομέτρων και συγκεκριμένα:

  • Δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί ακαθάρτων στις Δημοτικές Κοινότητες Γαλατά και Δαράτσου και στην Τοπική Κοινότητα Σταλού.
  • Τριτεύοντες αγωγοί ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας.

Αναλυτικά θα κατασκευαστούν οι εξής αγωγοί βαρύτητας:

– Φ 200 συνολικού μήκους 27.500 μ. από πολυαιθυλένιο (P.Ε.) δομημένου τοιχώματος SN8.

– Φ 250 συνολικού μήκους 740 μ. από πολυαιθυλένιο (P.Ε.) δομημένου τοιχώματος SN8.

– Φ 315 συνολικού μήκους 120 μ. από πολυαιθυλένιο (P.Ε.) δομημένου τοιχώματος SN8.

Επίσης προβλέπεται διάνοιξη με μικρο-σήραγγα για τη διέλευση της Εθνικής Οδού Χανίων – Καστελίου στο ύψος του Δαράτσου.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα απαραίτητα κεντρικά φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα και τα προκατασκευασμένα παροχετευτικά φρεάτια από πολυαιθυλένιο.

Το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκη Αποστολάκη: «το έργο αυτό ήταν χρόνιο αίτημα πολλών κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το δίκτυο της αποχέτευσης. Μετά από επίπονες προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες τόσο του Δημάρχου Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη, όσο και της Διοίκησης και των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., αλλά και την θερμή υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης, καταφέραμε σε σύντομο χρόνο όχι μόνο να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη και να εντάξουμε το έργο στο ΕΣΠΑ, αλλά και να υπογράφουμε σήμερα την σύμβαση για την εκτέλεση και ολοκλήρωση αυτού του έργου».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης περίπου 2.300 ιδιοκτησίες και έτσι από το 55% των ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες με την αποχέτευση σήμερα, να φτάσουμε στο 95%, καλύπτοντας έτσι το σύνολο σχεδόν της Νέας Κυδωνίας».

Κατέληξε δε ότι «το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην προστασία της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην προστασία της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής και των ακτών της, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας».

dt20140409_2
Close Menu