Skip to main content
search
Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, Προσληπτέων και Απορριπτέων Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023

By 12-07-2023No Comments

Χανιά  12-07-2023

Αρ.Πρωτ.: 8670

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Πίνακες Κατάταξης Και Βαθμολογίας, Προσληπτέων Και Απορριπτέων Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 (60 ατόμων)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 12/07/2023, αναρτήθηκαν τόσο στα γραφεία της επί της οδού Μεγίστης Λαύρας 15 στις Μουρνιές, όσο και στην ιστοσελίδα της (www.deyach.gr -> Ανακοινώσεις -> Δελτίο Τύπου: Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, Προσληπτέων και Απορριπτέων Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023), οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες προσληπτέων και οι πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία αφορά την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε δεκατέσσερις (14) διαφορετικές ειδικότητες.

Σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο της ανωτέρω ανακοίνωσης: «Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο», δηλαδή από την Πέμπτη 13/07/2023 έως και το Σάββατο 22/07/2023.

«Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.»

Οι πίνακες για λήψη :

Close Menu