Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Δημοπρασίας “Μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου” 5ος 2022

By 17-05-2022No Comments

Διακήρυξη Δημοπρασίας “Μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου” 5ος 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 9ΠΤ6ΟΕΨΡ-ΞΔΕ
Αριθ. Πρωτ. 5519
Χανιά: 17/05/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, στάθμευσης πάσης φύσεως οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και συγκέντρωσης των συνεργείων Αποχέτευσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 278/2022 Αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιχείρησης, προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ακινήτου στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου και κοντά στο κεντρικό κτίριο και έδρα της Επιχείρησης (επί της οδού Μεγίστης Λαύρας αρ.15), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης υλικών τα οποία ενσωματώνονται σε έργα (Σωλήνες, φρεάτια, τσιμέντα, οικοδομικά υλικά κ.α.), εργαλείων, μηχανημάτων και ως χώρος στάθμευσης πάσης φύσεως οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και συγκέντρωσης των συνεργείων Αποχέτευσης. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου και να έχει έκταση μεγαλύτερη των 6.000τμ. και μικρότερη των 10.000τμ. Επιπλέον, το ακίνητο πρέπει να είναι πλήρως περιφραγμένο με σταθερή και ασφαλή περίφραξη προκειμένου να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες και κινδύνους, να έχει πρόσοψη σε κεντρική οδό ή δρόμο σε κάθε περίπτωση ασφαλτοστρωμένο και είσοδο η οποία θα εξυπηρετεί τα τετραξονικά φορτηγά και λοιπά οχήματα μεταφοράς σωλήνων και υλικών της Επιχείρησης και επιπρόσθετα να έχει σταθερό δάπεδο με  δυνατότητα ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων – μηχανημάτων της ΔΕΥΑΧ (χωρίς καθιζήσεις). Ταυτόχρονα, η απόσταση του ακινήτου χιλιομετρικά από την έδρα της Επιχείρησης, ήτοι από το Κεντρικό κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού της Μεγίστης Λαύρας κρίνεται σκόπιμο να είναι μικρότερη των δύο χιλιομέτρων. Συμπληρωματικά, η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης καθώς και η ύπαρξη φυλακίου εισόδου και μικρής εγκατάστασης – υποδομής η οποία θα καθιστά δυνατή την σύνδεση με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών θα συνεκτιμηθούν θετικά κατά τη διαδικασία της Δημοπρασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την συνημμένη στη διακήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης προς την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τίτλος κτήσης ακινήτου
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου
  3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (η έκδοσή της θα αφορά κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου)
  4. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (η έκδοσή της θα αφορά συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.)
  5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο)

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην επιχείρηση, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού αναφέρονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, πληροφορίες και αντίγραφα της οποίας παρέχονται από το Γραφείο Αποχέτευσης Α’ όροφος Γραφείο 10, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., Διεύθυνση Μεγίστης Λαύρας αρ.15  Τηλέφωνο 28210 36252 FAX 28210 36288.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

Close Menu