Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος – Αδρανών υλικών λατομείου” 4ος 2019

By 27-03-2019April 29th, 2021No Comments

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος – Αδρανών υλικών λατομείου” 4ος 2019

Χανιά 21/03/2019
Αριθ. Πρωτ. 1912
ΑΔΑ: Ω4ΝΧΟΕΨΡ-ΚΦΟ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: Τμήμα Α. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (C16/20,C20/25 κ.α.) – CPV 44114100-3προϋπολογισμού 158.250,00€ χωρίς το ΦΠΑ  Κ.Α.Ε. 8112-008,NUTS2 EL4 & NUTSEL434  και, Τμήμα Β. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» CPV 14212200-2 προϋπολογισμού 85.010,00€ χωρίς το ΦΠΑ  Κ.Α.Ε. 8112-001,NUTS2 EL4 & NUTSEL434  και χωρίζεται σε (2) δύο Ομάδες την  Α  και την  Β. Η Ομάδα Α περιλαμβάνει τα στοιχεία 1 και 2 του Προϋπολογισμού 26.850,00€ χωρίς το ΦΠΑ του Β Τμήματος και Η Ομάδα Β περιλαμβάνει τα στοιχεία 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 και 14 του Προϋπολογισμού 58.160,00€ χωρίς ΦΠΑ. Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό σε όποιο τμήμα (Α,Β) του Διαγωνισμού επιθυμεί, είτε για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Α είτε για το σύνολο των ειδών για κάποια ομάδα του Τμήματος Β.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του Προϋπολογισμού του τμήματος Α ή για το σύνολο του Προϋπολογισμού των ειδών της ομάδας Α του Τμήματος Β, ή για το σύνολο του Προϋπολογισμού των ειδών της ομάδας Β του Τμήματος Β που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τέσσερις (4) μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ χωρίς καμιά απαίτηση από τον προμηθευτή, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από τους Κ.Α.Ε. 8112-008 και ΚΑΕ 8112-001 με κατανομή στα έτη 2019,2020. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Για το ανεκτέλεστο τμήμα των Συμβάσεων όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί, θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Προϋπολογισμού έτους. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του Τμήματος ή των Ομάδων που δύναται να συμμετέχει ο Διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό, Α. ΤΜΗΜΑ  ποσό των  3.165,00€ ,Β. ΤΜΗΜΑ: Α ΟΜΑΔΑ ποσό των 537,00€, Β ΟΜΑΔΑ ποσό των 1.163,20€ και θα περιλαμβάνει όσα στην παρ.2.1.5 των όρων της Διακήρυξης  αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 22/03/2019 Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.& site ΔΕΥΑΧ: 26/03/2019 Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  27/03/2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα   09:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/04/2018 ημέρα Δευτέρα, ώρα: 10:00π.μ Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη, Τηλ. 28210-45266), email:  mailto:papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Μιχαήλ Τζινευράκης

Σχετικά αρχεία:

Close Menu