Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 2018

By 17-09-2018April 29th, 2021No Comments

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 2018

Χανιά 14-09-2018, Αριθ. Πρωτ. 8178, ΑΔΑ: 7ΔΟ2ΟΕΨΡ-489

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων με Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος προμήθειας που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.C.P.V.: Πετρέλαιο ντίζελ 09134100-8 & C.P.V.: Αμόλυβδη βενζίνη 09132100. Συνολικός Προϋπολογισμός: 184.000,00€ (130.000L ΠΕΤΡ.*1,20€/l + 20.000L ΑΜΟΛΥΒΔΗ*1.40€/l) προ Φ.Π.Α με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% ή 22.500 litra, για χρονικό διάστημα 12 μηνών  που μπορεί να  αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός έγινε με την μέση τιμή επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ εκτιμώμενης αξίας 55.200,00€ πλέον ΦΠΑ- Αναλυτικά στην ενότητα 1.3 της Διακήρυξης. Β)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ & Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΧ) εκτιμώμενης αξίας 128.800,00€ πλέον ΦΠΑ- Αναλυτικά στην ενότητα 1.3 της Διακήρυξης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό: Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ. Ποσό 1.104,00€ Β)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ & Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΧ). Ποσό 2.576,00€  EL4 & NUTSEL434. Η δαπάνη για την Χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει τον ΚΑΕ 6411-000 για την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας  ή για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο έτος 2019 του Φορέα από τον ΚΑΕ. : 6411-000 και  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη δημοπράτησης και στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές μπορούν να δώσουν Επιχειρήσεις που βρίσκονται γεωγραφικά στην Δ. Κοινότητα ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ (Α Προμήθεια) και στις Δ. Ενότητες Χανίων και Ελ.Βενιζέλου (Β Προμήθεια) και για τον αντίστοιχο  Προϋπολογισμό. Η προσφορά του προμηθευτή θα αφορά το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού  προϋπολογισμού  του αντίστοιχου τμήματος  προμήθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης ή προσφορά σε κάποιο τμήμα,  η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα με την συναίνεση του μειοδότη του άλλου τμήματος να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων της όλης προμήθειας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 14/09/2018, Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 14/09/2018, Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και site ΔΕΥΑΧ: 17/09/2018, Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 18/09/2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα   09:00 πμ., Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00  π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Μιχαήλ Τζινευράκης

Σχετικά αρχεία:

Close Menu