Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων (ΟΜΑΔΑ Δ) 2018”

By 28-11-2018April 29th, 2021No Comments

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων (ΟΜΑΔΑ Δ) 2018″

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 6Ζ9ΡΟΕΨΡ-7ΞΥ
Αριθ. Πρωτ. 10212
Χανιά: 23/11/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

      Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων Επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση της  «Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων» για την ΟΜΑΔΑ Δ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ NUTS2 EL4 & NUTSEL434, c.p.v  42124000-4.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 8.744,60€ πλέον του Φ.Π.Α. όπως αυτή αναλύεται στον Προϋπολογισμό και στην Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές της Προμήθειας.

Ο Διαγωνιζόμενος δύναται  συμμετέχει στο σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ.

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο των ειδών της Δ Ομάδας του Προϋπολογισμού, που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει μέχρι  2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει:

Πιο αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Δ:  174,89€, ισχύος 5 μήνες από την ημέρα του Διαγωνισμού και θα περιλαμβάνει όσα στην παρ.14.3 των όρων της Διακήρυξης  αναφέρονται.

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές, την Πέμπτη 06/12/2018 και  ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ.

Η παράδοση των υλικών δύναται να γίνει  και τμηματικά και η παραλαβή των υλικών θα γίνει όπως και όπου υποδειχθεί από την ΔΕΥΑΧ  στον ανάδοχο της Προμήθειας μετά από σχετική συνεννόηση μαζί του.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει  την επιλογή αναδόχου για την κάθε ομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κο Μαυρογένη Σταύρο Προϊστ. Τμ Προμηθειών & Διαχείρισης στο Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 28210 36278, FAX 2821036288 – 36289 email: mavrogen@deyach.gr  Τμήμα Προμηθειών.

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές –Τεχνική Περιγραφή μπορούν να λάβουν γνώση  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στις Μουρνιές Χανίων (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), κα Κοτσιφάκη Χριστίνα στο Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 28210 45268, email: Christina Kotsifaki kotsifaki@yahoo.com

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές ,ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Μιχαήλ Τζινευράκης

    Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu