Δίκτυα Ομβρίων - Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Χανίων

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Δίκτυα Ομβρίων – αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χανίων

Οι κλιματικές αλλαγές σε επιστημονικό επίπεδο έχουν προκαλέσει πολλές και αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τις αιτίες που τις προκαλούν.

Έχουν όμως ήδη γίνει άμεσα κατανοητές από τους πολίτες οι αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, όπου ισχυρές και έντονες καταιγίδες αντικαθιστούν τις μακράς διαρκείας και χαμηλής έντασης βροχοπτώσεις, προκαλώντας έτσι πλημμύρες, ενώ θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια επιφέρουν καταστροφικές πυρκαγιές.

Με δεδομένο το αρνητικό ιστορικό πλημμυρών στην περιοχή της Νέας Χώρας η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της (1981) υλοποιεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής με πρώτο βασικό έργο την τάφρο της οδού Γογονή (μέσω του κτήματος Μάνου), που εκτρέπει τα όμβρια που διοχετεύονταν και πλημμύριζαν τη Νέα Χώρα προς τον Κλαδισό ποταμό.

Επακολούθησαν έργα διευθέτησης των ρεμάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Χαλέπας, οι αντιπλημμυρικοί τάφροι της περιοχής Λιβαδιών και η διευθέτηση του Κλαδισού ποταμού από τη γέφυρα μέχρι τις εκβολές του.

kladisos

Άποψη της διευθετημένης κοίτης του Κλαδισού

Οι πλημμύρες του 2000 και 2001, παρά το γεγονός ότι από το 1983 μέχρι τότε είχαν κατασκευασθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 45.000 μ. δικτύου ομβρίων και 8.900 μ. ανοικτών ή κλειστών αντιπλημμυρικών τάφρων και η πόλη των Χανίων θεωρούνταν θωρακισμένη όσο ποτέ άλλοτε απέναντι σε κινδύνους πλημμυρών, έδειξαν περίτρανα ότι ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων είναι απαραίτητο να γίνεται σε επίπεδο λεκανών απορροής (ξεπερνώντας τα διοικητικά όρια των υφιστάμενων Δήμων) και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δεδομένα των κλιματικών αλλαγών.

Οι πέντε πρώην Δήμοι της περιοχής (Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου) με φορέα υλοποίησης τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, διεκδίκησαν και ανέλαβαν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων με χρηματοδότηση 12.000.000 € από Εθνικούς Πόρους.

Υλοποιήθηκαν έτσι τα παρακάτω βασικά αντιπλημμυρικά έργα κυρίως των νότιων περιοχών της πόλης των Χανίων:

t1

  • Αντιπλημμυρική τάφρος Τ1 στο Πασακάκι με προϋπολογισμό έργου 1.184.000 €.

t2

  • Αντιπλημμυρική τάφρος Τ2 Αγίας Μαρίνας με προϋπολογισμό έργου 5.426.000 €.
  • Αντιπλημμυρική τάφρος Τ4-Τ4.1   Κατσιφαριανά – Λεωφόρος Σούδας – Λιβάδια με προϋπολογισμό έργου 2.610.000 €.

kladisos2

  • Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού στην εκβολή με προϋπολογισμό 1.200.000 €.

Τα έργα αυτά που υλοποιήσαμε μέσω του Συνδέσμου Αποχέτευσης Περιαστικών Δήμων (12.600 μ. μεγάλων τάφρων και αγωγών), ελαχιστοποίησαν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή υλοποίησής τους, αλλά και στις νότιες περιοχές της πόλης των Χανίων.

Με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης το 2011 και τη δημιουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, οι προτεραιότητές μας ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων δικτύων ομβρίων σε περιοχές όπου η άναρχη οικοδομική δραστηριότητα δημιουργεί νέα τοπικά προβλήματα πλημμυρών (Κουνουπιδιανά, Δαράτσο κ.λ.π.).

Αρχικά μελετήθηκαν, αδειδοτήθηκαν περιβαλλοντικά και υλοποιήθηκαν το 2015-2016 με ίδιους πόρους, έργα ομβρίων προϋπολογισμού 2.350.000 €, συνολικού μήκους δικτύου 4.500 μ. στις παραπάνω περιοχές.

Οι έντονες όμως πλημμύρες του Ιανουαρίου 2015 και του Οκτωβρίου του 2017 με τα πολλαπλά προβλήματα που επέφεραν στην περιοχή μας, παρά το γεγονός ότι η αντιπλημμυρικές δράσεις στα ρέματα (οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων), δεν αποτελούν ευθύνη των ΔΕΥΑ της χώρας, η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προχώρησε σε υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, της απαραίτητης περιβαλλοντικής μελέτης της εκβολής του ποταμού Μορώνη με προβλεπόμενα έργα προϋπολογισμού ύψους 5.200.000 € και αναμένεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση εντός του 2020, ώστε να υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησης του έργου από το τρέχον ΕΣΠΑ.

Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες μελέτες για την διευθέτηση του ποταμού Κλαδισού, από τη γέφυρα της ΠΕΟ στην οδό Κισάμου έως τη Νέα Εθνική Οδό. Οι μελέτες αυτές έχουν επίσης υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένεται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Το προτεινόμενο έργο έχει προϋπολογισμό 3.800.000 €.

Το 2017 μελετήθηκαν και αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά έργα ομβρίων στις περιοχές που επλήγησαν τα προηγούμενα έτη, συνολικού προϋπολογισμού 12.734.800 € (με το ΦΠΑ), που προβλέπουν την υλοποίηση αντιπλημμυρικών δικτύων συνολικού μήκους 16.455 μ.

Για τα δύο από τα τρία επί μέρους έργα εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, για έργο προϋπολογισμού ύψους 4.402.000 € (με το ΦΠΑ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων (Περιφέρειας Κρήτης), για έργο προϋπολογισμού ύψους 3.013.200 € (με το ΦΠΑ), τα οποία δημοπρατήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 και ήδη άρχισαν να υλοποιούνται.

Το τρίτο έργο προϋπολογισμού 6.014.000 €, αποφασίσθηκε να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

Τα έργα δημοπρατήθηκαν το 2019 και ξεκίνησε η υλοποίησή τους, που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.