Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Προκήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½” και 30 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾’» και την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ».

By 14-03-2017No Comments

Δημοσίευση Προκήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½” και 30 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾’» και την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Χανιά 15/02/2017, Αριθ. Πρωτ. 992, ΑΔΑ: 7ΚΕ0ΟΕΨΡ-389

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Α.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½” και 30 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾’» και Β.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½” και 30 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾’» 54.900,00 € προ Φ.Π.Α και 68.076,00 € με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV 38411000-9. Β. Προϋπολογισμός “ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ”: 45.000,00 € προ Φ.Π.Α και 55.800,00 € με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. c.p.v. 44161200-8, 44163230-1, 44315100-2, 44167000-8, κ.λ.π. ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Β. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% , που ανέρχεται στο ποσό Α) για τα υδρόμετρα στο ποσό των 1.098,00€ και Β) για τα υλικά ύδρευσης στο ποσό των 900,00 €. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ: 15/02/2017

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 20/02/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 20/02/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22/02/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 23/02/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/03/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/03/2017 ημέρα Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 2821036266). Email mailto:papadogianni@deyax.org.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyax.org.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία:

Διακύρηξη

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Close Menu