Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού “Προμήθειας ανταλλακτικών αποφρακτικών – Εργασίες επισκευής 2017”

By 19-05-2017April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Προμήθειας Ανταλλακτικών για αποφρακτικά – Υπερκατασκευές ΣΟΥΠΕΡ 3000 και ΣΟΥΠΕΡ 2000 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 2017»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: 6Τ5ΠΟΕΨΡ-2Ρ0
Αριθ. Πρωτ. 3481
Χανιά: 17/05/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση «Προμήθεια Ανταλλακτικών για αποφρακτικά – Υπερκατασκευές   ΣΟΥΠΕΡ 3000 και ΣΟΥΠΕΡ 2000 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ  NUTS2 EL4 & NUTSEL434 CPV .34913000-0 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 43.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον Κ.Α.Ε. 8211-10. Δεν απαιτείται κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε πέντε (5)% του προσφερόμενου από τον ίδιο ποσού κατά την δημοπρασία, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί η Προμήθεια, υποχρεούται μετά το τέλος των εργασιών και της προσωρινής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΧ, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 2.500,00€ ισχύος τουλάχιστον για έξι μήνες από της εκδόσεώς της. Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές , την Τρίτη 06/06/2017 και  ώρα. 10.00 π.μ (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει την επιλογή αναδόχου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές ,ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3  όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία:

Close Menu