Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού “Ετήσια ασφάλιση των Οχημάτων–Μηχανημάτων–Δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2018-2019”

By 13-08-2018April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού “Ετήσια ασφάλιση των Οχημάτων–Μηχανημάτων–Δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2018-2019”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ: 7Χ88ΟΕΨΡ-5Τ4
Αριθ. Πρωτ. 7110
Χανιά: 10/08/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση της Υπηρεσίας «Ετήσια ασφάλιση των Οχημάτων–Μηχανημάτων–Δικύκλων της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 26.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον Κ.Α.Ε.6251-000 έτους 2018, CPV 66514110-0, NUTS2 EL4 & NUTSEL434.

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω Υπηρεσία, περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που είναι αναπόσπαστο τμήμα των τευχών Δημοπράτησης. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 520,00€ ισχύος 120 ημερών από την ημέρα του Διαγωνισμού και θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα στο άρθρο 14 των όρων της Διακήρυξης  αναφέρονται. Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές, την Τρίτη 28/8/2018 και  ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει  την επιλογή αναδόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.:2821036278, Φαξ:2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης οι Τεχνικές Προδιαγραφές ,ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyax.org.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Μιχαήλ Τζινευράκης

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu