Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομείγματος 2017”

By 16-10-2017April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια ετοίμου ασφαλτομείγματος από συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομείγματος για αποκατάσταση ασφαλτικών τομών από συνεργείο της ΔΕΥΑΧ 2017”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

ΑΔΑ: 6ΕΘ9ΟΕΨΡ-ΔΙΡ
Αριθ. Πρωτ. 7880
Χανιά: 13/10/2017

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Εκτέλεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ετοίμου ασφαλτομείγματος από συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομείγματος για αποκατάσταση ασφαλτικών τομών από συνεργείο της ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ  NUTS2 EL4 & NUTSEL434 CPV 44113700-2 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Η δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 45.530,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον Κ.Α.Ε.8112-07. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του κάθε τμήματος ισχύος 4 μήνες από την ημέρα του Διαγωνισμού αξίας 910,60€. Η Εγγυητική Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα στο άρθρο 15 της διακήρυξης αναφέρονται. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε πέντε (5)% του προσφερόμενου από τον ίδιο ποσού κατά την δημοπρασία, χωρίς τον Φ.Π.Α. Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, 73300, στις Μουρνιές, την Τρίτη 31/10//2017 και ώρα. 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) από την επιτροπή διενέργειας των Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΔΕΥΑΧ, θα εγκρίνει  την επιλογή αναδόχου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Προϋπολογισμός καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3  όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu