Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης Αχρήστων Υλικών ΔΕΥΑΧ 2017

By 08-12-2017April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης Αχρήστων Υλικών ΔΕΥΑΧ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΩΘ38ΟΕΨΡ-Χ2Ν
Αριθ. Πρωτ. 9471
Χανιά: 8/12/2017

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΧ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Μιχαήλ Τζινευράκης προσκαλεί σε κατάθεση σφραγισμένων προσφορών για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΧ» με τη διαδικασία του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τα παρακάτω υλικά: Α. Σίδηρο και χάλυβα με Κωδικό Μετάλλου 17 04 05 – εκτιμώμενη ποσότητα 30.000 κιλά με τιμή εκκίνησης 0,11€ ανά κιλό χωρίς ΦΠΑ 24% και Β. Ορείχαλκο με κωδικό Μετάλλου 17 04 01- εκτιμώμενη ποσότητα 5.000 κιλά με τιμή εκκίνησης 1,80€ ανά κιλό χωρίς ΦΠΑ 24%. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Πλειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης  επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες της τιμής εκκίνησης για το σύνολο των υλικών πίνακα A και πίνακα Β που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. (π.χ 17%,18%,19%  κ.λ.π.). Οι προσφορές με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην ΔΕΥΑΧ, αφού πρώτα έχουν πρωτοκολληθεί και θα φαίνεται η  ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης της ΔΕΥΑΧ, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το ποσοστού 1/10 της αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, που συμμετέχει: 1. Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ: 330,00€ 2. Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ: 900,00€ 3. Για το σύνολο των εκποιούμενων Υλικών 1.230,00€, ισχύος 2 μήνες από την ημέρα του Διαγωνισμού. Η Εγγυητική Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα στο άρθρο 7 της διακήρυξης αναφέρονται. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο   ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ στις Μουρνιές. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για επίσκεψη των χώρων απόθεσης των προς εκποίηση υλικών στον Κο Τζόκα Αλέξανδρο, Τηλέφωνο 28210-45268, email: mailto:tzokas@deyach.gr για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Μιχαήλ Τζινευράκης

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(Προσοχή: στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ στο ΑΡΘΡΟ 2ο όπου αναφέρεται ότι Δεκτοί γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές αγνοήστε την φράση “ή κατασκευαστές του αντικειμένου“)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Close Menu