Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη” 6ος 2019

By 24-06-2019April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας  Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη” 6ος 2019

** ΠΡΟΣΟΧΗ ** Έχει γίνει με ματαίωση του διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: Ω1ΕΙΟΕΨΡ-ΟΘΠ
Αριθ. Πρωτ. 4378
Χανιά: 21/06/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη», εκτιμώμενης αξίας 59.816,20€ πλέον ΦΠΑ 14.355,89€ – ΚΑΕ 6262-172, c.p.v. 44115210-4, 44167000-8, 4470000-5, 38411000-9 κ.λ.π ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό. Η Προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2% , που ανέρχεται στο ποσό 1.196,32€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ : 21/06/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24/06/2019
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 25/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 08/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/07/2019 ημέρα Παρασκευή, ώρα : 10:00 π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-45266). Email mailto:papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

** ΠΡΟΣΟΧΗ ** Έχει γίνει με ματαίωση του διαγωνισμού.

Αρχεία προς λήψη :

Close Menu