Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας Σωλήνων – Ειδικών Τεμαχίων Αποχέτευσης” 7ος 2020

By 29-07-2020April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας Σωλήνων – Ειδικών Τεμαχίων Αποχέτευσης” 7ος 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΩΑ0ΠΟΕΨΡ-ΨΙΕ
Αριθ. Πρωτ. 6133
Χανιά: 28/07/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 46.365,60€ πλέον ΦΠΑ ΚΑΕ 8112-004, cpv 44163130-0, 44163130-1 ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό προϋπολογισμό. Η Προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434 Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού  που  συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό 927,31€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 28/07/2020. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 29/07/2020. Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-45266). Email papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

Αρχεία προς λήψη :

Close Menu