Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας 2.000 Υδρομέτρων ½”,50 Υδρομέτρων ¾” και 60 Υδρομέτρων 1” 6ος 2019

By 05-06-2019April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας 2.000 Υδρομέτρων ½”,50 Υδρομέτρων ¾” και 60 Υδρομέτρων 1” 6ος 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: Ψ9ΤΜΟΕΨΡ-Κ79
Αριθ. Πρωτ. 3849
Χανιά: 31/05/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½”, 50 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾” και 60 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”», εκτιμώμενης αξίας 52.500,00€  πλέον ΦΠΑ 12.600,00€ – ΚΑΕ 6262-023, CPV 38411000-9 – NUTS2 EL4 & NUTSEL434. Η Προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό των  1.050,00€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 31/05/2019. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 03/06/2019. Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  04/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/06/2019 ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-45266). Email mailto:papadogianni@deyach.gr  και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

Αρχεία προς λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu