Skip to main content
search
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας υδρομέτρων 1/2 ”, μικρή ποσότητα υδρομέτρων διάφορων τύπων & μεγεθών & των εξαρτημάτων τους 8ος 2020

By 31-07-2020April 29th, 2021No Comments

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας υδρομέτρων 1/2 ”, μικρή ποσότητα υδρομέτρων διάφορων τύπων & μεγεθών & των εξαρτημάτων τους 8ος 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΑΔΑ: ΩΖΒΛΟΕΨΡ-ΔΤ8
Αριθ. Πρωτ.6265
Χανιά: 31/07/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υλικών με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1/2 ”, ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ & ΜΕΓΕΘΩΝ & ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ» εκτιμώμενης αξίας 68.780,00€ πλέον ΦΠΑ – ΚΑΕ 6262-023, CPV 38411000-9 – NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η Προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό των 1.375,60€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 31/07/2020. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 03/08/2020. Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 04/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/08/2020 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-45266). e-mail:papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσή Χατζηδάκη

 Σχετικά αρχεία για λήψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Close Menu